Verloskundigen-amsterdam.nl

(DREIGENDE) MISKRAAM
Deze folder geeft informatie over een dreigende miskraam in de
eerste 12 weken van de zwangerschap. Hierin wordt beschreven
wat een dreigende miskraam is, wat de meest voorkomende
oorzaken zijn van een miskraam en wat de verschijnselen zijn die
hierbij kunnen optreden. Aan bod komen eventuele (medische)
onderzoeken en manieren waarop de miskraam kan verlopen. Ook
het lichamelijk en emotioneel herstel en de nazorg worden
uitgebreid besproken.

Wat is een (dreigende) miskraam?
Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht in
de eerste 16 weken van de zwangerschap. Vaginaal bloedverlies
of buikpijn zijn meestal de eerste tekenen van een miskraam. Men
spreekt dan van een dreigende miskraam. Een dreigende
miskraam is geen zeldzame gebeurtenis en komt in ongeveer 20%
van alle zwangerschappen voor. Echter in de helft van deze
dreigende situaties (10-15%) treedt werkelijk een miskraam op. In
de overige gevallen heeft het bloedverlies een andere oorzaak, het
bloedverlies stopt na een paar dagen en de zwangerschap
verloopt ongestoord verder.

Oorzaak van een miskraam
Ruim de helft van alle miskramen wordt veroorzaakt door een fout
die optreedt bij de bevruchting van de zaadcel met de eicel. Dit
veroorzaakt een ernstige chromosoomafwijking in de vrucht. Deze
oorzaak en andere oorzaken van een miskraam worden vaak niet
gevonden. Chromosomen zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van
een vrucht naar een kind. Bij een ernstige chromosoomafwijking is
een goede ontwikkeling dus onmogelijk. De vrucht wordt niet
goed aangelegd en de natuur vindt als het ware een logische
oplossing; het groeit niet verder en het lichaam stoot het af. In de
regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen
gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap.
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 Verschijnselen en het verloop bij een dreigende miskraam
Vaginaal bloedverlies of buikpijn zijn meestal de eerste tekenen
van een dreigende miskraam. Het patroon, de duur en hevigheid
van het bloedverlies evenals de buikpijn kunnen verschillen en
kunnen niet alles voorspellen over de uitkomst van de
zwangerschap: wanneer je bloedverlies hebt (gehad), blijft de
kans groot dat de zwangerschap doorgaat en je een gezond kind
krijgt.
Het verloop van een miskraam gaat over het algemeen gepaard
met heftige krampen en ruim bloedverlies, waarbij bloedstolsels
aanwezig kunnen zijn (donkerrood van kleur en glad van vorm).
De pijn kan uitstralen tot in de rug of bovenbenen en kan op
weeën lijken. Zwangerschapsverschijnselen of -gevoel zoals
gespannen borsten en misselijkheid nemen soms af vlak voor een
miskraam. Bij de helft tot driekwart van de vrouwen vindt
uitstoting van de vrucht plaats binnen één week. Soms duurt deze
periode langer. In de meeste gevallen is de vrucht niet aanwezig
of herkenbaar als een klein mensje, maar worden bloedstolsels
met een vruchtzak gezien. De vruchtzak is herkenbaar als een met
vocht gevuld blaasje met een vliezig omhulsel, dat gedeeltelijk
met roze vlokken is bekleed. Bij 6 weken zwangerschap is de
vrucht 6 mm, bij 8 weken ruim 1 cm en bij 12 weken 7 cm.
Wanneer de hele vrucht is uitgestoten, neemt de buikpijn direct
af. Het bloedverlies kan tot 2 weken voortduren en is als een
afnemende menstruatie. Wanneer de vrucht niet geheel is
uitgestoten, zullen het bloedverlies en de buikpijn tijdelijk
ophouden, maar daarna weer terugkomen. Indien de vrucht of
bloedstolsels worden bewaard, kan de verloskundige dit eventueel
bekijken. Het is echter moeilijk te beoordelen of de vrucht in zijn
geheel is uitgestoten. Het verdere verloop met betrekking tot pijn
en bloedverlies geeft hier in feite meer duidelijkheid over.
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 Welk onderzoek is mogelijk?
Als je met bloedverlies of buikpijn contact hebt opgenomen met
de verloskundige, zal zij eerst een aantal vragen stellen, over het
bloedverlies, over eventuele buikpijn en/of andere klachten. Dit
gesprek kan telefonisch plaatsvinden. Het doen van een
zwangerschapstest is niet zinvol om er achter te komen of de
vrucht nog leeft. Op basis van de vragen en zo nodig lichamelijk
onderzoek bepaalt de verloskundige of afwachten (van het
natuurlijk beloop) verantwoord is. De verloskundige zal over het
verloop van het bloedverlies en de buikpijn voorlichting geven en
hierbij instructies geven.
Neem contact op met de verloskundige bij:
toename in bloedverlies langdurig veel meer dan een
toename in pijn of constante pijn
koorts > 38°C
ongerustheid
Een echo-onderzoek wordt verricht als afwachten te bezwaarlijk is of om meer duidelijkheid te krijgen over het bloedverlies. Bedenk hierbij dat een echo-onderzoek niets verandert aan de uitkomst van de zwangerschap en dat dit geen invloed heeft op de stappen die worden ondernomen, namelijk het natuurlijke verloop afwachten. Echter wanneer de verloskundige aan iets ernstigs denkt, zal zij uiteraard wel een echo laten maken. Afhankelijk van het feit of er een miskraam heeft plaatsgevonden of dat de zwangerschap intact is gebleven, zijn er verschillende mogelijkheden die de verloskundige met je zal bespreken. Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 Wat te doen als een miskraam is vastgesteld?
Omdat de oorzaak van een miskraam meestal een aanlegstoornis
van de vrucht is, is een behandeling niet mogelijk. Medicijnen of
maatregelen zoals bedrust of stoppen met werken zijn zinloos.
Hoewel een behandeling ontbreekt, bestaat er wel een keuze
tussen drie manieren waarop de miskraam kan plaatsvinden:
afwachten tot de miskraam spontaan optreedt curettage, een ingreep waarbij onder verdoving het zwangerschapsweefsel via de schede en de baarmoederhals wordt verwijderd. behandeling met Misoprostol tabletten, waardoor de Meestal verloopt een miskraam spontaan zonder complicaties en zonder dat ingrijpen medisch gezien echt nodig is. Afwachten is veilig en door het natuurlijk verloop de eerste week af te wachten kan tot 40% van de curettages worden voorkomen. Het natuurlijk verloop afwachten heeft de voorkeur en het beleid van de verloskundige is hierop gebaseerd. Indien je niet wenst af te wachten, zal de verloskundige een afspraak voor je maken bij de gynaecoloog. Je bepaalt zelf wat het beste bij je past. De keuze is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Bespreek het beleid met de verloskundige; weeg de voor- en de nadelen tegen elkaar af en neem enkele dagen bedenktijd. Ook is een tussenoplossing altijd mogelijk, zoals enige tijd afwachten bijvoorbeeld een week en dan alsnog een curettage. Probeer zelf je wensen en verlangens aan de verloskundige kenbaar te maken. Zij zal je uitgebreid informatie geven over de verschillende opties en bijbehorende voor-en nadelen.
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 Lichamelijk herstel
Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam (of curettage) is
meestal vlot. Gedurende één tot twee weken is er nog wat
bloedverlies en bruine afscheiding. Nadat het bloedverlies is
gestopt, is het lichaam voldoende hersteld om weer opnieuw
zwanger te worden. Zwanger worden wordt door een miskraam
namelijk niet bemoeilijkt. De menstruatie komt binnen enkele
weken weer op gang. Bij een onderzoek onder 221 vrouwen die
hun baby hebben verloren (waarvan 193 door een miskraam)
bleek dat 51% binnen 4 maanden na het verlies weer zwanger
was.

Emotioneel herstel
Voor veel vrouwen is een bloeding in het begin van de
zwangerschap moeilijk, omdat dit veel onzekerheid met zich
meebrengt over de zwangerschap. Wanneer er een miskraam
optreedt kan het verdriet diepgaand zijn. De miskraam betekent
een streep door de toekomst en het brengt een abrupt einde aan
alle plannen en fantasieën over het verwachte kind. Een miskraam
komt meestal heel onverwacht, waardoor veel vrouwen
aanvankelijk nogal geschokt en vol ongeloof reageren. Een klein
deel van de vrouwen heeft een voorgevoel gehad, dat het niet
goed zat. Verdrietige gevoelens zijn het meest intens binnen de
eerste 4-6 weken en verdwijnen meestal bij 3-4 maanden. Bij
sommige vrouwen bestaan deze gevoelens nog na 3-4 maanden.
Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de vrouwen een
verwerkingsperiode had van minstens een jaar en 20-25% na 1
jaar het verlies niet van zich had afgezet. Naast gevoelens van
verdriet kunnen er andere gevoelens bestaan zoals schuld,
ongeloof, boosheid, een gevoel van leegte, falen van het eigen
lichaam of jaloezie, naar andere zwangere vrouwen toe. Deze
gevoelens komen zeker in het begin veel voor en zijn zeer
begrijpelijk. Er is tijd nodig om deze gevoelens te verwerken en er
is geen reden ze te ontkennen of weg te stoppen. Evenmin is er
reden voor schaamtegevoelens. De vraag waarom je dit is
overkomen en waarom het misging houdt je wellicht bezig. De
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 oorzaak van een miskraam is meestal een aanlegstoornis van de vrucht. Een gezondere leefwijze of minder stress had het niet kunnen voorkomen. Het is belangrijk dat bovenstaande gevoelens serieus worden genomen en dat er begrip voor wordt opgebracht. Realiseer je dat het verlies voor de buitenwereld meestal onzichtbaar is. Dit maakt het moeilijk om je gevoel met anderen te delen. Zowel reacties uit de omgeving die steun geven, als reacties die kwetsen, zullen voorkomen. Als de gevoelens van acute rouw voorbij zijn, kan het goed zijn langzaamaan weer bepaalde activiteiten op te pakken die afleiding geven. Je voelt zelf wel wanneer dit voor je prettig is en je daaraan toe bent. Je verloskundige geeft je na de miskraam informatie over een aantal onderwerpen, zoals de oorzaak van de miskraam, het lichamelijk herstel of het op gang komen van de menstruatie. In dit gesprek kan ook de verwerking van het verlies besproken worden. Er kan worden ingegaan op vragen, gevoelens en angsten die spelen ten aanzien van een volgende zwangerschap, of indien op dat moment geen nieuwe zwangerschap wordt gewenst, kan een goede anticonceptiemethode worden besproken. Als je geen anticonceptie gaat gebruiken en je weer opnieuw zwanger wilt worden, dan is het advies om foliumzuur 0,4 mg te gebruiken. Het gebruik van foliumzuur doet het aantal kinderen geboren met een neurale-buisdefect (open rug en/of verhemelte) fors verminderen. Eventueel kun je een afspraak maken voor het kinderwensspreekuur waar uitgebreid wordt ingegaan op leefwijze en gezondheid, evenals die van je partner en familie. Vrouwen die na een miskraam opnieuw zwanger worden, voelen zich vaak de eerste tijd onzeker en bang. Ze zijn er wel blij mee, maar zijn ook bang dat het opnieuw mis zal gaan. Deze gevoelens zijn heel normaal. Meestal verloopt een volgende zwangerschap goed. Dit lijkt vaak een gunstig effect op het verdriet te hebben. Wanneer een vrouw twee of meer opeenvolgende miskramen heeft doorgemaakt, is het mogelijk om nader onderzoek te laten doen. De verloskundige kan hier meer informatie over geven. Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 Tot Slot
In deze folder is het normale verloop van een (dreigende)
miskraam beschreven, wat er kan gebeuren als een miskraam is
vastgesteld en welke gevoelens een rol kunnen spelen. Hierop
kunnen altijd uitzonderingen bestaan, waardoor het verloop
anders kan zijn. Wanneer er nog vragen zijn na het lezen van de
folder of wanneer je ongerust bent, neem dan altijd contact op
met uw verloskundige.
Boeken
- Cuisinier M, Janssen H. Met lege handen. Vrouwen over het
verlies van hun baby in de zwangerschap of rond de bevalling.
Van Holkema en Warendorf, 3e druk 2000. ISBN 9026966997
Het boek gaat over de gevoelens en ervaringen van vrouwen die
een miskraam of het overlijden van hun baby rond de geboorte
hebben meegemaakt. Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de
medische aspecten van een zwangerschapsverlies. Het boek is
gebaseerd op gesprekken met een groot aantal vrouwen, die de
afgelopen jaren eens of meermalen een zwangerschapsverlies
hebben doorgemaakt.
- Van Buuren M, Braam W. Als je zwangerschap misloopt. De Kern,
Baarn, 6e druk 1999 ISBN 9032506749
De auteurs, een journaliste die zelf een miskraam heeft gehad en
een arts, baseerden dit boek op interviews met 92 vrouwen die
hun baby in de eerste 24 weken van hun zwangerschap hebben
verloren. Alle denkbare aspecten komen aan bod in de vorm van
ervaringen van de geïnterviewde vrouwen, aangevuld met
medische informatie. De inhoud geeft veel openheid omtrent dit
nogal moeilijke onderwerp. Het kan een troost zijn voor vrouwen
die dit verlies hebben meegemaakt.
- Spitz B, Keirse M en Vandermeulen A . Tussen iets en niets,
omgaan met het verlies van een prille zwangerschap. Lannoo,
Tielt, 1998 ISBN 9020934449
Naast ervaringsverhalen staat er veel informatie in over
miskramen. Het boek is geïllustreerd met gedichten en
schilderijen.
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012 - Cuisinier M. Als je baby sterft. Unieboek/Van Reemst 2002, ISBN
9026925360
Over de verwerking van miskraam en doodgeboorte.
Hulporganisaties
Er bestaan geen landelijke hulporganisaties die zich speciaal
richten op vrouwen die een miskraam hebben doorgemaakt. Er
zijn echter wel een aantal instanties behulpzaam bij het
beantwoorden van vragen en bij het zoeken van hulp en steun in
de woonomgeving.
- Stichting Freya, postbus 476, 6600 AL Wijchen, tel 024-
6451088. Freya kan bemiddelen bij
lotgenotencontact bij paren die een miskraam hebben
meegemaakt.
- Fiom, Kruisstraat 1, 5211 DT ’s-Hertogenbosch, tel 073- 612 88
21. http://fiom.nl. Fiom biedt hulp bij zwangerschapsverlies,
individueel of in groepsverband.

Website
- Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG),
folders en brochures op het gebied van verloskunde, gynaecologie
en voortplantingsgeneeskunde zijn te vinden op de website van
de NVOG rubriek Patiëntenvoorlichting.
Met dank aan Naomi Leusink, Gabrielle Ott en ITV groep
Amsterdam, mei 2010.
Download website Verloskundig Centrum Groei, www.verloskundigcentrum-groei.nl juli 2012

Source: http://www.verloskundigen-amsterdam.nl/documents/Groei-Miskraam.pdf

Nutura detail sheets

DESCRIPTION: 90 capsules per bottleThree capsules provide: There are over 18 million people in the United States with diabetes. This is over 6% of the population. Diabetes costs Americans about$132 billion annually. There is $92 billion in direct medical costs andVitamin B2 (Riboflavin) 50 mgVitamin B3 (Niacin) 50 mganother $40 billion in disability, work loss and premature mortality.

aquate.com

Markets & Trends PV systems in Israel are mostly small-scale installations. Arava Power Company is taking on Israel’s larger solar PV projects. Pictured here: the inauguration of Ketura Sun, located at Kibbutz Ketura in the Arava Valley. Solar kibbutzim Israel: At this year’s CleanTech summit and exhibition, organized by Mashov Group in Tel Aviv, Israel’s PV industry looked fo

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder