Untitled

GEZONDHEID
Wij hadden de eer en het genoegen om aan te schuiven aan een vege tarische dis in het cies aan het verorberen waren en bij termen als ‘quorn’ of ‘seitan’ nogal schaapachtig uit de ogen keken, deze verklarende woor- ❱❱ QUORN: Gefermenteerde schimmel
(champignonvariant) waar vita minen en mi- neralen aan toegevoegd zijn. Daarna bindt ❱❱ TOFU: Chinese naam voor sojamelk van
siumzout/calcium. Soms zal u ook tahoe op “Drie uur autorijden terwijl
❱❱ TEMPEH: Soort gefrituurde of gebakken
thuis het licht brandt, is
❱❱ SEITAN: Vleesvervanger gemaakt op ba-
sis van tarwegluten, de elas ti sche eiwitsub- minder belastend voor het stantie uit tarwemeel. De gluten worden
gekookt in een bouillon van tamari (soja- milieu dan biefstuk eten”
Heeft u plots ook weer zin gekregen in een Steak, koteletjes, beenhesp: we zijn verderfelijke car nivoren die de wereld om zeep helpen met onze niet te stillen hon ger her kauwers zoals geiten, schapen en koeien naar vlees. En we zijn stilaan bezig ons ei gen graf te graven Dan gooien we alle koeien toch gewoon
op de barbecue? Gedaan met

met mes en vork. Gelukkig zijn er nog vegetariërs onder ons! darmgassen.
LEENAERT:
“Ik zou er nog mee kunnen
V orige week, 1 oktober: Wereld TOBIAS LEENAERT (EVA): “Naar schatting leven moesten we ze allemaal in één keer
zijn er nu 250.000 tot 300.000 vegetariërs in opeten. (lacht) Daar kan ik nog net mee België. Nog nooit waren het er zo veel. Geen leven. Maar anders heeft het ook geen nut slechte evolutie, want te veel vlees eten is niet. We fret ten al genoeg ongezond én een enorme belasting voor Maar voor het milieu kan je dus eigenlijk
vlees, zo berekende het Ethisch Vegetarisch nog beter een auto hebben staan dan
Alterna tief, kortweg EVA: 891 kippen, 789 Elke grootmoeder zal u hier toch
een koe in je tuin?
vissen, 43 kalkoenen of ander gevo gel te, 42 tegenspreken. Wie zijn vlees niet opeet
LEENAERT: “Eigenlijk wel. Drie uur met een
varkens, 24 konijnen, 7 schapen of geiten, 5 ‘zal nooit groot en sterk worden’.
dieselauto rondrijden terwijl je het licht thuis LEENAERT: “Wij zeggen ook niet dat je
laat branden is minder belastend voor het precies te zijn. Zo veel speelt een ge middelde noodzakelijk vroeger sterft als je elke dag milieu dan een kilogram biefstuk eten. Ten- Belg naar binnen gedurende zijn leven. Niet een lap vlees eet, hè. Je kan perfect honderd minste, door alles wat er aan die biefstuk verwon derlijk dus dat we tot de grootste jaar worden op biefstuk. Maar het is wel be- vleeseters in Europa behoren. Enkel de wezen dat vegetariërs vaak minder kans Nog even advocaat van de vleesindustrie
hebben op hart- en vaatziekten op latere spelen. Als we nu plots allemaal
hoger in de voedselketen. Eindelijk scoren de leeftijd, op diabetes… Er is wel degelijk een overschakelen op een vegetarisch dieet,
dan schieten de graan- en groenteprijzen
Reden tot juichen is die plaats in de top-4 toch de lucht in? Iets wat de
Niet alleen onze gezondheid helpen we
derdewereldlanden ons niet in dank
meer dan gezonde appetijt onszelf en het mi- naar de knoppen, ook het mi lieu.
zullen afnemen.
lieu kapot. Maar het is nog niet te laat om uw Veeteelt is verantwoordelijk voor een
LEENAERT: “Nee, dat zie je verkeerd. Het is
leven te beteren. Op www.vegetarisme.be/
vijfde van de uitstoot van
net omgekeerd. Koeien en ander vee verbrui- vlees kunt u sinds kort berekenen hoeveel
broeikasgassen. Welk dier mogen we de
ken veel meer dan wij. Ongeveer 44 procent die ren u al opgegeten hebt én hoeveel u er rekening presenteren?
van de graanproductie ter wereld is bijvoor- nog kan redden, mocht u overschakelen op LEENAERT: “Daar is geen specifi ek dier voor
beeld bestemd voor veevoeder. Dus de prij- een vegetarische levenswandel. Zo kan uw verantwoordelijk. De veeteelt in het algemeen zen zouden alleen maar naar beneden gaan. dienaar alvast nog vier koeien redden mocht is gewoon vervuilend. Via hun mest komt bij- Laat het ook duidelijk zijn dat wij geen men- hij vanaf nu enkel nog tofu en seitan (zie ka- voorbeeld ammoniak in de atmosfeer. Denk sen proberen te bekeren met deze actie, en- der) verorberen. Maar waar moet ik die bees- te creëren. En zelfs scheten en boeren van 09.10.2007 P-magazine l 105

Source: http://www.vegancafee.be/de%20verdere%20website/productinfo/pmag0741%20105.pdf

ofac.ch

Tirage: 45883Poids: Histoire de longueur moyenne Les entreprises pharmaceutiques soutiennent Interpol Le trafic des faux médicaments est estimé à 75 milliards de dollars par an La Suisse n’est pas épargnée par un phénomène mondial, dénoncé de concert par lesautorités douanières, de santé publique et les entreprises pharmaceutiques. En 2012,selon les derniers chiffres fournis

Oa guide to high altitude acclimatization & illnesses

Outdoor Action Guide to High Altitude: Acclimatization and Illnesses There are inherent risks in traveling at high altitude. The information provided here is designedfor educational use only and is not a substitute for specific training or experience. PrincetonUniversity and the author assume no liability for any individual’s use of or reliance upon anymaterial contained or referenced her

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder