Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2009Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2010

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde
voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per “klacht/kwaal” gerangschikt. Als eerste wordt de
naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof
vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam). Sommige toedieningswijzen van deze
geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan met een dispensatie. Voor meer info hierover zie:

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch het WINAp
(Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers), noch de KNMP
(Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten, tussentijdse wijzigingen
in de lijst of andere onjuistheden
.
Aambeien
Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide, lidocaïne) Allergie
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Angst
Alprazolam
Hooikoortstablet Cetirizine (cetirizine) Clorazepaat (clorazepinezuur) Clorazepaatdikalium Lomudal (cromoglicinezuur) Lomusol (cromoglicinezuur) Astma/bronchitis
Antibiotica
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen ² Het gebruik van salbutamol en salmeterol per inhalatie moet
worden gemeld zoals beschreven op de website Cholesterolverlagende middelen
Anticonceptie
Depressie
Diprosalic (betamethason, salicylzuur) ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Diabetes mellitus
Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Epilepsie
Glaucoom
Hoesten/keelpijn
Balsoclase pentoxyverine (pentoxyverine) Darolan hoestprikkeldempend (dextromethorfan) Keelpijn: zie hoesten/keelpijn
Koortslip
Strepsils (dichloorbenzylalcohol, amylmetacresol) Maag- en darmkrampen/zuurbranden
Antagel (algeldraat, magnesiumhydroxide) Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. alginezuur, Hoge bloeddruk
Regla pH (algeldraat, magnesiumhydroxide) Maag- en darmzweer
Pantopac (amoxicilline, claritromycine, pantoprazol) Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine) ¹ Dexamytrex (dexamethason, gentamicine) ¹ Maxitrol (dexamethason, neomycine, polymyxine)¹ Malaria (profylaxe)
Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Migraine
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide) buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Oorontsteking
Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Misselijkheid/braken
Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Zure oordruppels FNA met hydrocortison ¹ Obstipatie
Zure oordruppels FNA met triamcinolon ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen
Oogontsteking
Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne) APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) Schildklier
Schimmelinfecties
Chefarine (acetylsalicylzuur, paracetamol) Femerital (paracetamol, coffeïne, ambucetamide) Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur) ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal toegediend. Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en Para-don (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen Sanalgin (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Slaapstoornissen
Reisziekte
Vaccinaties
Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine) Vaginitis
3 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine (adrenaline) zijn toegestaan. Verkoudheid
Verdovingen, lokaal
Ultracain D-S (articaïne, epinefrine) 3 Xylocaïne + adrenaline (lidocaïne, epinefrine) 3

Noten
1 Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus of intramusculair of rectaal
Wanneer intra-articulair, peri-articulair, peritendineus, epiduraal, intradermaal of per inhalatie toegediend, moet de sporter het gebruik melden zoals beschreven op de website Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor auriculaire, buccale, dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), gingivale, nasale, oculaire, en peri-anale aandoeningen, niet verboden en hiervoor is geen dispensatie of melding nodig.

2 Het gebruik van salbutamol en salmeterol per inhalatie moet worden gemeld zoals beschreven op de website
3 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine

Source: http://www.njbb.nl/Portals/5/NJBB/Over%20NJBB/Reglementen/Doping/Toegestane%20Medicijnen.pdf

e-pharm.kemkes.go.id

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1997 P S I K O T R O P I K A DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang

Eszter k￶nyve

Biblia Szabadegyetem Eszter könyve A könyv címe: Eszter könyve címként a történet szépségérıl, hitbıl fakadó bátorságáról híressé vált fıhısének nevét viseli. Eredeti héber neve ugyan Hadassza (lásd Eszter 2:7) volt, ami azt jelenti: mirtusz . A perzsa uralkodó, Ahasvérus, más néven Xerxész udvarába bekerülve veszi fel a perzsa Eszt

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder