(microsoft word - att kunna inf\366r provet)

o Vad innebär demokratibegreppet? Repetera ”principen om politisk jämlikhet”. o Hur har demokratin växt fram? Ursprunget i Grekland ca 400 f.Kr. Återuppstår som en konsekvens av upplysningstankarna på 1700-talet. Den stora kampen mellan o Demokratin som spelregler. Vad måste finnas i ett politiskt system för att garantera att principen om politisk jämlikhet efterlevs? Politiska fri och rättigheter Majoritetsprincipen Allmän och lika rösträtt Fria och allmänna val Rättssäkerhet o Känna till skillnaden mellan representativ och direkt demokrati o Kunna resonera kring olika dilemman inom demokrati. Är det till exempel demokratiskt att avskaffa demokratin om folket röstar igenom det? Är det demokratiskt att förbjuda hets mot folkgrupp? o Fundera själv på vilka styrkor och brister som demokrati som politiskt system har. o Ideologier ar en samling tankar och idéer om hur samhället är och hur det borde vara. Eftersom demokratin blir svårhanterlig om alla på egen hand ska driva sina åsikter i systemet har man så att säga gjort färdiga ”åsiktspaket” som man kan välja mellan. o Du ska känna till de tre klassiska ideologierna; liberalismen, konservatismen och socialismen. Hur de uppstår och vad de innehåller för tankar om samhället. o Vid en analys av en ideologi kan man titta på; människosyn, viktigaste enhet i samhället, hur man tycker att samhällsförändring ska ske och hur man anser att samhällets ekonomi ska vara organiserad. Man kan också tänka till kring hur ideologins drömsamhälle ser ut – utopin. Partierna (sid 187-191. Bokens text är gammal, komplettera gärna med att gå in på o Utifrån ideologierna har partisystemet växt fram. o Du ska veta vilka Sveriges riksdagspartier är. o Du ska veta vilken ideologi som ligger till grund för dem och ungefär vad de tycker i o Kom ihåg att ideologierna växte fram under 1700-1800 talet och att dagens politiska partier har en annan verklighet att utgå ifrån än den som rådde då. Därför kan det ibland vara svårt att spåra tydliga ideologiska ställningstaganden i alla politiska Grundlagarna, riksdag och regering (sid 195-200, 209-220) o Du ska känna till vad en grundlag är och vad som skiljer den från en vanlig lag. o Du ska veta vilka våra fyra grundlagar är och mycket kort vad de innehåller. o Du ska förstå hur det svenska statsskicket fungerar på riksnivå. Vilka roller har o Parlamentarism är grunden för statsskicket och det betyder att regeringen styr landet, men man är ansvarig inför riksdagen som har möjlighet att avsätta regeringen. När du läser inför provet är det viktigt att hela tiden reflektera kring vad som är positivt och negativt med det system som vi har. Kom ihåg att systemet är konstruerat av människor och att det inte alls är självklart hur det ska se ut. I andra länder, som också är demokratier, ser systemen annorlunda ut. En demokratisk grundtanke är att alla ska ha rätt att göra sin röst hörd – kan man det i det svenska politiska systemet? Hur skulle man kunna förändra systemet till det bättre och så vidare? Varför visar ungdomar idag ett allt mindre intresse för de politiska partierna samtidigt som man kan se att väldigt många har åsikter i olika frågor (ta bara alla bloggar som exempel)? Titta på bilden över kursen (på madcredz.wordpress.com) för att se vad som gäller för de olika betygskriterierna.

Source: http://madcredz.files.wordpress.com/2009/02/att-kunna-infor-provet.pdf

moirahouse.co.uk

Severe Allergic Reaction (Anaphylaxis) For all Staff Aim To work in partnership with pupil, parents, school staff, nurses and doctors to provide a safe environment for the pupil who is at risk of severe allergic reaction. Recognition Background As with asthma, the true incidence of food allergy, and in particular peanut allergy, is increasing; up to 1 in 70 children is sens

Factsheet_3_tabakentwöhnung

Dieses Factsheet stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte zum Thema Rauchstopp und Tabakentwöhnung dar und erhebt keinen Anspruch auf inhaltliche Vol ständigkeit. Warum soll das Rauchen aufgegeben werden? Der wichtigste Grund den Tabakkonsum zu beenden, ist die Gesundheit. Zu den gesundheitlichen Konsequenzen des Tabakkonsums zählen Krebserkrankungen wie Lungen-, Ke

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder