Defriesland.nl

Aanvraag geneesmiddelen bij stoppen met roken Achmea, Avéro, DVZ, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, Zilveren Kruis, AGIS, Pro Life, Take Care Now, CZ, Delta Lloyd, OHRA, De Amersfoortse, De Friesland, DSW, StadHolland, Salland, HollandZorg, energiek, Zorg en Zekerheid In te vullen door behandelaar; aankruisen indien van toepassing. Eén middel per formulier.
De verzekerde dient dit aanvraagformulier aan de apotheek te overhandigen. Bij voortgezette behandeling en bij wijzigingen in sterkte of toedieningsvorm is een nieuw formulier vereist.
A Gegevens verzekerde:

B Ondergetekende
1 ❍ geeft bovengenoemde verzekerde gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken conform de zorg- module stoppen met roken en de CBO-conceptrichtlijn Behandeling van tabaksverslaving. Startdatum programma: 2 ❍ en adviseert daarbij het gebruik van de volgende nicotinevervangende middelen: 1 Pleisters voor totaal max. 3 mnd. Tabletten voor max. 3 mnd per aanvraag en totaal max. 6 mnd. 3 ❍ verklaart dat gedragsmatige ondersteuning in combinatie met nicotinevervangende middelen onvoldoende effect heeft bij deze verzekerde Voor vergoeding van een receptgeneesmiddel dient het tweede deel van dit formulier te worden ingevuld (z.o.z.); geef het formulier zo nodig mee aan de verzekerde. C Gegevens zorgverlener:
contract/afspraak met verzekeraar voor stoppen-met-rokenprogramma: JA/NEE2 2 Nee: Verzekerde kan (tenzij de verzekeraar een machtiging heeft verleend) de apotheeknota naar de verzekeraar sturen; deze wordt afgehandeld D Handtekening zorgverlener
Onderstaande aanvraag is alleen geldig indien ook de voorzijde volledig is ingevuld (alleen B2 uiteraard niet), door de zorgverlener die deze verzekerde gedragsmatige ondersteuning biedt.
E Ondergetekende, (huis)arts,
1 ❍ schrijft het volgende receptgeneesmiddel voor als farmacotherapeutische ondersteuning bij stoppen met Vergoeding per recept + aanvraag voor max. 30 dagen en totaal max. 3 mnd.
N.B. Kruis ook aan bij E1.
F Gegevens (huis)arts:
G Handtekening (huis)arts
Gegevens verzekerde (A) en zorgverlener (C) volledig ingevuld? Gegevens nicotinevervangende middelen (B) volledig ingevuld? Gegevens verzekerde (A) en voorschrijver (F) volledig ingevuld? Gegevens gedragsmatige ondersteuning (B1, B3 en C) volledig ingevuld? Formulier ondertekend (D en G)? Controleer of verzekerde eerst nicotinevervangende middelen Heeft zorgverlener C een stoppen-met-rokencontract/-afspraak met verzekeraar (check op website verzekeraar)? Heeft verzekerde een machtiging van de zorgverzekeraar? Archiveer het aanvraagformulier voor controle door zorgverzekeraar. Is niet voor rekening zorgverzekeraar afgeleverd, geef het aanvraagformulier dan retour aan verzekerde.
1 Afleveren voor max. 30 dagen tegelijk, eerste aflevering voor max. 14 dagen. Op één aanvraagformulier gedurende max. 3 mnd nicotinevervangende middelen afleveren en max. 1 mnd receptgeneesmiddelen. Totaal per verzekerde per programma voor max. 3 mnd pleisters, max. 6 mnd tabletten en max. 3 mnd receptgeneesmiddelen afleveren. Neem contact op met verzekeraar bij een aanvraag die deze maxima overschrijdt.

Source: http://www.defriesland.nl/Images/Aanvraag%20nicotinevervangende%20middelen%20-%20geneesmiddelen%20bij%20stoppen%20met%20roken-13748-15773.pdf

Alzheimer's disease medications fact sheet

http://www.nia.nih.gov/Alzheimers/Publications/medicationsfs.htmAlzheimer's Disease Medications Fact SheetSeveral prescription drugs are currently approved by the U.S. Foodand Drug Administration (FDA) to treat people who have beendiagnosed with Alzheimer’s disease (AD). Treating the symptoms ofAD can provide patients with comfort, dignity, and independence fora longer period of time a

Fdp-kreishauptversammlung

Lernerfolgskontrolle Curriculum Urologicum Modul 3 „Onkologische Urologie“ vom 13.-14.03.2009 in München Welche der folgenden Untersuchungen gehört nicht zur Basisdiagnostik bei erektiler Dysfunktion ? Dynamische Infusionscavernosographie und -metrie (DICC) Bei geplanter Anwendung eines Phosphodiesterase-5-Inhibitors (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil) sollte in der Anamnes

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder