Balansriks.se

Föreningen Balans Boklista Alfabetisk
Ta makten över depressionen steg för steg Kidnappad hjärna: en bok om missbruk och beroende Ormen i paradiset: om den globala fetmaepidemin Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i fokus Akut Psykiatri / Jan Otto Ottosson m.fl.
Ta til baka makten över ditt liv: en väg til återhämtning efter Berättelser om det kränkta rummet : processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid al varliga psykiska svårighter Psykologisk behandling vid depression : teorier, Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi : ett effektivt självhjälpsprogram Konsten att hantera stress och möta förändringar Anclair, Malin & Tol erup-Grkovic, Mimmi Moderslycka. Vart tog lädjen vägen? En mammas berättelse SKL Kommentus Med mitt liv i mina händer : att leva med bipolär sjukdom Sänder på tusen kanaler : en bok om borderline Att ha och inte längre ha : fem psykoanalytiker om förlust och misslyckande Att lära sig leva med bipolär sjukdom : en guide Bakom vansinnet / Agerberg, Miki m.fl.
Inre rikedom : vägen til självkänsla, glädje och harmoni Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrol era andra och bry Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga Den nakna skammen : grund för depression el er väg til När Orfeus vände sig om : en bok om depression som Medicin mot ångest och förtvivlan : om den nya psykiatrin Vulkanutbrott och istider : om bipolär sjukdom Vem var det du sa var normal? : psykiatri och rim Medikalisering av själslivet : varför psykiatrisk behandling Coaching: att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas På andra sidan dörren : en berättelse om Fri från depression : en vägledning för deprimerade och Ett liv til förfogande: om pensionärerna och arbetslivet Du blir vad du tänker : handbok i positivt tänkande Att snudda vid botten : en personlig berättelse om Relationsboken : konsten att relatera til sig själv och andra Möte med den självmordsnära människan Hur viktigt är det att vara lycklig? : om lycka, mening och Må bra til sammans : bryt negativa mönster med kognitiva Pil ret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare Kroppen och själen i balans : om sjukdom, lidande och Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov och Barndomens återkomst : en psykoanalytisk och litterär studie NoK Införlivanden : om den utvecklande dialogens betingelser Kärleksförsök och svek : en själsläkares berättelser Platser för vårt liv : tankar om inre och yttre platser i til varon NoK Kris och utveckling : en psykodynamisk och socialpsykiatrisk Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans Avund och konkurrens : känslor i vardagen Med Tao i tankarna : en psykologisk visdomsvandring Självkänsla på djupet : en terapi för att reparera negativa Tröst och reparation : finn din egen tröstfunktion Living with bipolar disorder : the experiences of the persons affected and their family members, and the outcomes of Du och din hjärna : så skapar hjärnan ditt medvetande Diagnos & identitet / Georg Drakos & Lars-Christer Hydén (red.) Diagnosens makt / Gunil a Hel erstedt (red) Diagnostik och behandling av depression. D.2 Doppings styrekdroppar : hur Du kan få livet att hänga ihop Shock : the healing power of electroconvulsive therapy Duke, Patty & Hochman, Gloria A Bril iant Madness Lil a sömnboken : handbok för folk som vil sova bättre Normalt? : från vansinnesdåd til vardagspsykoser Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor En lagom modig bok : om flytkraft och ro i livet Grupper : att leda små grupper inom hälso- och sjukvård Att tänka om : från färdiga förestäl ningar til nya perspektiv Den dolda världen : en självupplevd berättelse om Vi har ju hemligheter i den här familjen Bipolär sjukdom - Del 1 Al män beskrivning Bipolär sjukdom - Del 3 Kartläggning av sjukdomens Bipolär sjukdom - Del 4 Biologiska rytmer och klockor Bipolär sjukdom - Del 5 Rutiner för att motverka sjukdomsperioder och för att förebygga risker Bipolär sjukdom – Del 6 Självkännedom, självbedrägeri, självförtroende, självkontrol och psykoterapi Vägen til baka : information til patienter och anhöriga om Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus Drömmarnas hemliga språk : il ustrerad guide til Vansinnets historia under den klassiska epoken Kanariefåglarna ryter : din hälsa, vår miljö och en ljunande Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt sjuk Fristorp, Lotta & Kol arik, Peter förälder Ful delaktighet.nu : 69 blogginlägg om rätten att leva ditt liv du vil oavsett funktionsförmåga / Erik Ljungberg (red.) Furberg, Bengt D. & Furberg, Curt D.
Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom Dubbelstjärnan : konsten att skapa arbetsglädje Lösningssnack : inbjudningar til terapeutiska samtal Någonstans finns glädjen : för dem som lever med Ung och galen? : berättelser ur verkligheten Spår som slingrar sig samman : aktivitetsproblem och The Quest for Mind: Piaget, Claude-Levi Strauss and the Nätverkskontrakt : ett verktyg för återhämtning Ghaderi, Ata & Parling, Thomas Lev med din kropp : om acceptans och självkänsla Hantera din depression : kognitiva metoder för självhjälp Ny i psykiatrin : våra vanligaste sjukdomar, bemötande, Sluta hetsäta : handbok för dig som vågar försöka själv Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar Det goda åldrandet / Dan Bagger-Sjöbäck, red.
Trädgrårdsterapi : Alnarpsmetoden : att ta hjälp av naturen Grahn, Patrick & Ottosson, Åsa vid stress och utmattning Grimby, Agneta & Johansson, Åsa K.
Medicin mot livet : om antidepressiva läkemedel När någon i din närhet har en depression Själens biologi : medicinen, kulturen och naturens ordning Den sunda depressionen : möjligheter och svårigheter i dess Bearbetande samtal : krisstöd, avlastningssamtal, stress- Bättre självförtroende : lär dig kommunicera klart och Lyckofäl an : skapa det liv du vil leva med act, mindfulness Psykiskt lidande: psykodynamisk bakgrund och diagnostik Sluta grubbla börja leva : ACT-metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att fastna i dem, leva Jag är redan död : en mammas berättelse Mobbning : gruppvåld bland barn och vuxna Med människan : om att sätta gränser, undvika utbrändhet Vansinnets diagnoser : om klassiska och möjliga perspektiv Hjälpande möten i vård och omvärld : brukare, praktiker och forskare reflekterar / Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red) Liber Horwitz, Al an V. & Wakefield, Jerome C.
Hur psykiatrin förvandlade normal sorg til depressiv störning Dualis Sexualitet och hälsa : begränsningar och möjligheter Resan från mörkrets hjärta : om ondskans och godhetens Hur skal själen läkas? / Eriksson, Bengt Erik (red) Bipoläroboken : nya rön och behandlingsstrategier för Nya bipoläroboken : behandlingsstrategier för klinikern När kroppen är gravid och själen sjuk : aktuel kunskap och Då fanns ingen nåd : om anorexia nervosa Den tunna hinnan mel an omsorg och grymhet Deprimerande enkelt : el er hur jag tömde brevlådan och blev Du och ditt ex : om relationen efter relationen Mod och mandat : ny lagstiftning stärker barn och anhöriga : Stiftelsen Al männa Manier och depressioner : människan bakom Sex steroids and gene variants in bipolar disorder Hemligheten: från ögonkast til varaktig relation Jungberg, Kristina & Järvborn, Min bok : hantera bipolär sjukdom med kognitiv Berättelser från insidan : en essä om personliga erfarenheter Det terapeutiska rummet : rum och kropp i svensk Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness Vart du än går är du där : medveten närvaro i vardagen En misstänkt liten kanelgiffel : en sann berättelse Jag vet inte var psykoser kommer ifrån: om att leva med en Gemensamma framsteg : lösningsinspirerad metodik i arbete Den översvämmade hjärnan : en bok om arbetsminne, IQ Varje dag : en ung människas tankar kring livets svårigheter Artéa Lyssna til Prozac: en psykiatriker utforskar hur antidepressiva läkemedel kan omdana personligheten Psykoterapi och social förändring –går de att förena? Al ians : den terapeutiska relationen i KBT Himmel, helvete och al t däremel an : om känslor KBT i utveckling: en introduktion til kognitiv beteendeterapi Social fobi : att känna sig granskad och bortgjord Lag & Rätt : handbok med fokus på psykisk Mitt galna liv : en memoar om psykisk sjukdom Lantz, Anita & Baldo Zagadou, Catarina Tummen i ögat på politiker och makthavare Besegra depressionen : innan den besegrar dig Ångestfri : bli av med dina rädslor och fobier Learning to live with bipolar disorder : a companion guide Förluster : om sorg och livsomstäl ning Psykosomatik: kroppens och själens dialog Vettigare vård, evidens och kritiskt tänkande i vården Större selvaerd : styrk din selvförelse og hel dine Självkänsla : bortom populärpsykologi och enkla sanningar Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsträningsmanual 12 verktyg i KBT : från teori til färdighet Jag är inte galen : en bok om panikångest Finns bredvid mig : om ensamhet vid depression och Stressad hjärna, stressad kropp : om sambanden mel an Lunbdberg, Ulf & Wentz, Görel psykisk stress och kroppslig ohälsa Tokig på jobbet : om psyksik hälsa och återhämtning Den oful komliga vänskapen : en etnologisk studie av nutida Det gör ont : om själens hälsa och kroppens Lundin, Lennart & Ohlsson, Ove Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva S Handbok för psykon : leva med ADHD och bipolär sjukdom Svenska tönteriets betydelse och andra samtidsdiagnoser Man kan bli galen för mindre : 21 berättesler inifrån storstadspsykiatrin Underströmmar : en psykoterapeuts kamp mot sin 1% love and devotion på Ul eråkers sjukhus Avspänd utan mediciner - Hur man övervinner oro, ängslan Mig skal ingen binda : en vänbok til Barbro Sandin / redaktörer Kia Sjöström, Christer Skoog The mindful way through depression : freeing yourself from chronic unhappiness / Mark Wil iams m.fl.
Bipolär sjukdom : information til patienter & anhöriga Råd til föräldrar när den psykiska hälsan vacklar Mänskliga gränsområden : om extas, psykos och galenskap NoK Möjligheter til högre studier - för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder : en guide Den bloggande patienten : hur påverkas patient, anhörig och "Nej det går inte" : etiska utmaningar i psykiatrisk vård / Fångad av arbete : om arbetsnarkomani och behovet av På liv och död : historien om Micke Dubois Hjärnrevolutionen : varför din intel igens påverkar al t du gör - och al t du gör påverkar din intel igens Kunskap att hämta - brukarmedverkan för en bättre psykiatri Gothia Nu åker jag slalom : om olika perspektiv på återhämtning vid Til Exempel : åtta sätt att möta psykisk ohälsa Änglar och demoner : röster om psykiatrireformen Innanför : om en mans oro i själen, ätstörning och Flickan och psykopaten : en bipolär historia Norlen, B.J. & Schenkmanis, U Prostatacancer Ett liv på egna vil kor : vård och omsorg vid psykiska Gör en sak annorlunda : tio enkla sätt att förändra ditt liv Ol mark, Lena & Harvard, Anna Första hjälpen för insidan En väg til baka : nytt livsmod efter åtta år i depression och Depression i tonåren : ung, trött och ledsen Om psykiatrisk diagnos och behandling : en sammanstäl ning av systematiska litteraturöversikter Ordination motion : vägen til bättre hälsa : FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling Det du önskar kan du få : ett experiment med tankens kraft Hur man botar en fanatiker och om att skriva Fri från stress med mindfulness : medveten närvaro och Patient - läkarrelationen : läkekonst på vetenskaplig grund / Jan-Otto Ottosson (red.) Det stressade hjärtat : att förstå stress och hur vi hanterar Hjärtboken : handbok för hjärtpatienter Stress och sjukdom : fakta och vägledning om orsaker, Den osynliga familjen : samarbetspartner el er syndabock Galenskapens förförelse : om psykosens väsen Psykiskt funktionshindrades stäl ning i samhäl et : en Psykiska handikapp : möjligheter och rättigheter / under redaktion av Karl Grunewald Psykiatri för baspersonal : kunskap för evidensbaserad praktik Psykiatrins juridik / Adler, Hans m.fl.
Psykosocial miljö och stress / Töres Theorel (red) Recept för vården : om effektivitet i sjukvården och omsorgen / Cederqvist, Jane (red) En orolig själ : en berättelse om att vara manodepressiv The Gift of Depression : Twenty-one inspirational stories Mörkret fal er snabbt : til självmordets förståelse Touched with fire : Manic-Depressive Il ness and the Artistic Det tystade samtalet : om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet Rehabilitering och stöd til återhämtning vid psykiska funktionshinder : möjlighetens metoder för en ny praktik Varför meditera? Utveckla koncentrationsförmågan, minska oro och ilska, stärk immunförsvaret och lev ett meningsful t Ringskog Vagnhammar, Susanne & Wasserman, Danuta Ångesten styr mitt liv : 27 människor berättar om sin situation Mel an äldreomsorg och psykiatri : om vård och bemötande Pil erpsykiatrin : om psykiatrins dämpande medel Duktighetsfäl an : en överlevnadshandbok för Börja med dig själv : 10 bud för ett bättre liv Bipolär sjukdom - ur ett existentiel t perspektiv Komplexa fal inom psykiatrin : diagnoser, berättelser och Fighting for mental health : a personal view "Att återvända hem" : en skrift för anhöriga til patienter med Öppna samtal : från monolog til dialog i sociala nätverk Det är svårt att sjunga med kluven tunga : en berättelse om Bot på naturlig väg : hjälp vid stress, ångest och depression Munken som sålde sin ferrari : en berättesle om att uppfyl a sina drömmar och förverkliga sig själv Bilder ur verkligheten : fal beskrivningar i psykiatri Lil a panikboken : fri från panikattacker med kognitiv Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet Hur ska vi leva? : etik i egennyttans tid Magiska ögonblick : psykoterapi vid psykoser Del galna vården : svensk psykiatri 1960-2000 När någon tar sitt liv : tragedierna vi kan förhindra Welcome to my country : a theapist's memoir of madness Välkommen til mitt rike : en sann och kärleksful skildring Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi / Tomas Furmark m.fl Hur hjälper jag mitt barn? Handbok för föräldrar med Vad är det med våra föräldrar? En handbok för barn och ungdomar som har en mamma el er pappa som har psykiska Psykiatriska Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster : Gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi Att må dåligt är en bra början : en bok om den obegränsade Sväva mel an liv och död : en läkares minnesanteckningar Svåra samtal : hur man pratar om det som betyder mest Stressens olika ansikten: kunskap – insikt – handling / Hertting, Anna (red) Det gäl er livet : en bok om depression och hur den botas Stödja familjer i kris : att arbeta med paral el a stödgrupper för barn och föräldrar Individ, institution, ideologi : anstaltens socialpsykologi Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under Homo patologicus : medicinska diagnoser i vår tid Påverka beroendevården där du bor : til ledamöter i Diktaren på dårhuset : om Esaias Tegnérs sjukdom och Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga : fakta, Skapa förståelse til sammans : stödgrupper för barn och Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi Vila : om den sköna konsten att varva ned Självmordsförsök hos unga : vad ligger bakom och hur kan vi Du var al tid mammas favorit : samtal systrar emel an Själ och kropp : rörelse för psykiskt välbefinnande Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness Vi är redan framme! : en zenbuddhistisk text om frid och fred Attusa Prevention av självmord : To prevent suicides in Sweden Från Signe til Alberte : kärleksful t och förtvivlat Mera självkänsla : i kärlek och relationer, i föräldraskap, i Själens schamaner : personliga essäer om psykiatri Hjälp, vem är jag? : anteckningar från en terapi Lär dig säga nej och skapa goda relationer Walden, Jörg & Grunze, Heinz Bipolar Affective Disorder : Etiology and Treatment Självförverkligande och självdestruktion Depression - en vanlig sjukdom : symtom, orsaker och Inre rum : ett erfarenhetsbaserat kunskapscenter om psykisk Stiftelsen Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation NoK Til längtans försvar el er vemodet i finsk tango Långsamhetens lov : el er vådan av att åka moped genom Yta och djup : psykoanalytiskt perspektiv på människan i det Vräkt : utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009 / Lena Eriksson… Vägen vidare : verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa / Alaib Topor m.fl. (red.) Lev som du vil och inte som du lärt dig : förstå och förändra För att överleva - en bok om självskadebeteende Slutstation rättspsyk : om tvångsvårdande kvinnor som inte Självklar : 7 lektioner om att våga ta plats En sinnessjuk värld : mentalsjukhusens epok i Sverige 1910- 1960 speglad genom S:ta Gertruds sjukhus i Västervik Stolthet & fördom : möte med psykiatrin idag Föreningen Balans Boklista Ämnesvis
Psykologi
Psykologisk behandling vid depression : teorier, Moderslycka. Vart tog lädjen vägen? En mammas berättelse om depression efter förlossning Att ha och inte längre ha : fem psykoanalytiker om förlust och misslyckande Bli fri från ditt medberoende: sluta kontrol era andra Relationsboken : konsten att relatera til sig själv och Kroppen och själen i balans : om sjukdom, lidande och Barndomens återkomst : en psykoanalytisk och litterär Införlivanden : om den utvecklande dialogens Platser för vårt liv : tankar om inre och yttre platser i Kris och utveckling : en psykodynamisk och Avund och konkurrens : känslor i vardagen Självkänsla på djupet : en terapi för att reparera Tröst och reparation : finn din egen tröstfunktion Du och din hjärna : så skapar hjärnan ditt medvetande Optimal Lil a sömnboken : handbok för folk som vil sova bättre Studentlitt.
Drömmarnas hemliga språk : il ustrerad guide til Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom Dubbelstjärnan : konsten att skapa arbetsglädje The Quest for Mind: Piaget, Claude-Levi Strauss and Grimby, Agneta & Johansson, Åsa K.
Bearbetande samtal : krisstöd, avlastningssamtal, Med människan : om att sätta gränser, undvika Den tunna hinnan mel an omsorg och grymhet Du och ditt ex : om relationen efter relationen Hemligheten: från ögonkast til varaktig relation Den översvämmade hjärnan : en bok om arbetsminne, Himmel, helvete och al t däremel an : om känslor Förluster : om sorg och livsomstäl ning Psykosomatik: kroppens och själens dialog Större selvaerd : styrk din selvförelse og hel dine Självkänsla : bortom populärpsykologi och enkla Stressad hjärna, stressad kropp : om sambanden mel an psykisk stress och kroppslig ohälsa Råd til föräldrar när den psykiska hälsan vacklar Fångad av arbete : om arbetsnarkomani och behovet Hjärnrevolutionen : varför din intel igens påverkar al t du gör - och al t du gör påverkar din intel igens anknytningsmönster : ett bio-psyko-socialt perspektiv Svåra samtal : hur man pratar om det som betyder Stressens olika ansikten: kunskap – insikt – handling / Hertting, Anna (red) Homo patologicus : medicinska diagnoser i vår tid Självmordsförsök hos unga : vad ligger bakom och hur Du var al tid mammas favorit : samtal systrar emel an Självförverkligande och självdestruktion Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och Til längtans försvar el er vemodet i finsk tango Långsamhetens lov : el er vådan av att åka moped Yta och djup : psykoanalytiskt perspektiv på Personlig utveckling
Konsten att hantera stress och möta förändringar Inre rikedom : vägen til självkänsla, glädje och Du blir vad du tänker : handbok i positivt tänkande Må bra til sammans : bryt negativa mönster med Med Tao i tankarna : en psykologisk visdomsvandring NoK Doppings styrekdroppar : hur Du kan få livet att hänga Hur jag lärde mig älska mina värsta känslor En lagom modig bok : om flytkraft och ro i livet Bättre självförtroende : lär dig kommunicera klart och Lyckofäl an : skapa det liv du vil leva med act, Sluta grubbla börja leva : ACT-metoden lär dig: upptäcka och acceptera negativa tankar, undvika att Deprimerande enkelt : el er hur jag tömde brevlådan Vart du än går är du där : medveten närvaro i Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness NoK Gör en sak annorlunda : tio enkla sätt att förändra ditt Det du önskar kan du få : ett experiment med tankens Fri från stress med mindfulness : medveten närvaro Varför meditera? Utveckla koncentrationsförmågan, minska oro och ilska, stärk immunförsvaret och lev ett Duktighetsfäl an : en överlevnadshandbok för Börja med dig själv : 10 bud för ett bättre liv Munken som sålde sin ferrari : en berättesle om att uppfyl a sina drömmar och förverkliga sig själv Vila : om den sköna konsten att varva ned Bli fri från din rädsla med hjälp av mindfulness Mera självkänsla : i kärlek och relationer, i Lär dig säga nej och skapa goda relationer Lev som du vil och inte som du lärt dig : förstå och Young, Jeffrey E. & Klosko, Janet S.
Självklar : 7 lektioner om att våga ta plats Ormen i paradiset: om den globala fetmaepidemin Vem var det du sa var normal? : psykiatri och rim Det finns någon närvarande : hjärntrauma, psykosskov Diagnos & identitet / Georg Drakos & Lars-Christer Hydén (red.) Sexualitet och hälsa : begränsningar och möjligheter Det stressade hjärtat : att förstå stress och hur vi Hjärtboken : handbok för hjärtpatienter Stress och sjukdom : fakta och vägledning om orsaker, Psykosocial miljö och stress / Töres Theorel (red) Gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi Psykiatri
Ta makten över depressionen steg för steg Kidnappad hjärna: en bok om missbruk och beroende Akut Psykiatri / Jan Otto Ottosson m.fl.
Ta til baka makten över ditt liv: en väg til återhämtning Berättelser om det kränkta rummet : processen i det terapeutiska rummet och betydelsen av bemötandeförloppet i återhämtningsprocessen vid Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi : ett effektivt självhjälpsprogram Med mitt liv i mina händer : att leva med bipolär Sänder på tusen kanaler : en bok om borderline Att lära sig leva med bipolär sjukdom : en guide Bakom vansinnet / Agerberg, Miki m.fl.
Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga Den nakna skammen : grund för depression el er väg När Orfeus vände sig om : en bok om depression som Medicin mot ångest och förtvivlan : om den nya Vulkanutbrott och istider : om bipolär sjukdom Medikalisering av själslivet : varför psykiatrisk Fri från depression : en vägledning för deprimerade Möte med den självmordsnära människan Pillret : en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader Living with bipolar disorder : the experiences of the persons affected and their family members, and the Diagnosens makt / Gunil a Hel erstedt (red) Diagnostik och behandling av depression. D.2 Shock : the healing power of electroconvulsive therapy Avery Normalt? : från vansinnesdåd til vardagspsykoser Att tänka om : från färdiga förestäl ningar til nya Bipolär sjukdom - Del 1 Al män beskrivning Bipolär sjukdom - Del 3 Kartläggning av sjukdomens Bipolär sjukdom - Del 4 Biologiska rytmer och klockor GlaxoSmithKline Bipolär sjukdom - Del 5 Rutiner för att motverka sjukdomsperioder och för att förebygga risker Bipolär sjukdom – Del 6 Självkännedom, självbedrägeri, självförtroende, självkontrol och Vägen til baka : information til patienter och anhöriga om depressioner och depressionsbehandling Fahlke, Claudia & Johansson, Per Magnus Psykopatologi Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt sjuk Lösningssnack : inbjudningar til terapeutiska samtal Någonstans finns glädjen : för dem som lever med Ung och galen? : berättelser ur verkligheten Spår som slingrar sig samman : aktivitetsproblem och Nätverkskontrakt : ett verktyg för återhämtning Lev med din kropp : om acceptans och självkänsla Hantera din depression : kognitiva metoder för Ny i psykiatrin : våra vanligaste sjukdomar, Sluta hetsäta : handbok för dig som vågar försöka själv NoK Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar Medicin mot livet : om antidepressiva läkemedel När någon i din närhet har en depression Den sunda depressionen : möjligheter och svårigheter Psykiskt lidande: psykodynamisk bakgrund och Vansinnets diagnoser : om klassiska och möjliga Hur psykiatrin förvandlade normal sorg till depressiv Horwitz, Al an V. & Wakefield, Jerome C.
Hur skal själen läkas? / Eriksson, Bengt Erik (red) Bipoläroboken : nya rön och behandlingsstrategier för Nya bipoläroboken : behandlingsstrategier för klinikern Affecta När kroppen är gravid och själen sjuk : aktuel kunskap Inte bara Svul o : om psykiatrins misslyckande Manier och depressioner : människan bakom Sex steroids and gene variants in bipolar disorder Min bok : hantera bipolär sjukdom med kognitiv Jungberg, Kristina & Järvborn, Veronica Berättelser från insidan : en essä om personliga Det terapeutiska rummet : rum och kropp i svensk Varje dag : en ung människas tankar kring livets Lyssna til Prozac: en psykiatriker utforskar hur antidepressiva läkemedel kan omdana personligheten NoK Psykoterapi och social förändring –går de att förena? Al ians : den terapeutiska relationen i KBT KBT i utveckling: en introduktion til kognitiv Social fobi : att känna sig granskad och bortgjord Besegra depressionen : innan den besegrar dig Ångestfri : bli av med dina rädslor och fobier Learning to live with bipolar disorder : a companion Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsträningsmanual 12 verktyg i KBT : från teori til färdighet Jag är inte galen : en bok om panikångest Finns bredvid mig : om ensamhet vid depression och Det gör ont : om själens hälsa och kroppens Psykiska funktionshinder: stöd och hjälp vid kognitiva Handbok för psykon : leva med ADHD och bipolär Avspänd utan mediciner - Hur man övervinner oro, Mig skal ingen binda : en vänbok til Barbro Sandin / redaktörer Kia Sjöström, Christer Skoog The mindful way through depression : freeing yourself from chronic unhappiness / Mark Wil iams m.fl.
Bipolär sjukdom : information til patienter & anhöriga Mänskliga gränsområden : om extas, psykos och galenskap Kunskap att hämta - brukarmedverkan för en bättre Nu åker jag slalom : om olika perspektiv på Til Exempel : åtta sätt att möta psykisk ohälsa Änglar och demoner : röster om psykiatrireformen Depression i tonåren : ung, trött och ledsen Om psykiatrisk diagnos och behandling : en sammanstäl ning av systematiska litteraturöversikter Galenskapens förförelse : om psykosens väsen Psykiatri för baspersonal : kunskap för evidensbaserad praktik Psykiatrins juridik / Adler, Hans m.fl.
The Gift of Depression : Twenty-one inspirational stories sharing experience, strength and hope Mörkret fal er snabbt : til självmordets förståelse Touched with fire : Manic-Depressive Il ness and the Det tystade samtalet : om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet Norstedt Rehabilitering och stöd til återhämtning vid psykiska funktionshinder : möjlighetens metoder för en ny praktik Ringskog Vagnhammar, Susanne & Wasserman, Danuta Mel an äldreomsorg och psykiatri : om vård och Ångesten styr mitt liv : 27 människor berättar om sin Pil erpsykiatrin : om psykiatrins dämpande medel Bipolär sjukdom - ur ett existentiel t perspektiv Komplexa fal inom psykiatrin : diagnoser, berättelser Fighting for mental health : a personal view "Att återvända hem" : en skrift för anhöriga til patienter Öppna samtal : från monolog til dialog i sociala Bot på naturlig väg : hjälp vid stress, ångest och Bilder ur verkligheten : fal beskrivningar i psykiatri Lilla panikboken : fri från panikattacker med kognitiv Silove, Derrick & Manicavasagar, Vijaya Magiska ögonblick : psykoterapi vid psykoser Del galna vården : svensk psykiatri 1960-2000 När någon tar sitt liv : tragedierna vi kan förhindra Social fobi : effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi / Tomas Furmark m.fl Hur hjälper jag mitt barn? Handbok för föräldrar med Vad är det med våra föräldrar? En handbok för barn och ungdomar som har en mamma el er pappa som Att må dåligt är en bra början : en bok om den Det gäl er livet : en bok om depression och hur den Stödja familjer i kris : att arbeta med paral el a stödgrupper för barn och föräldrar Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga : Skapa förståelse tillsammans : stödgrupper för barn Sömn : sov bättre med kognitiv beteendeterapi Själ och kropp : rörelse för psykiskt välbefinnande Prevention av självmord : To prevent suicides in Själens schamaner : personliga essäer om psykiatri Bipolar Affective Disorder : Etiology and Treatment Depression - en vanlig sjukdom : symtom, orsaker och Vägen vidare : verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa / Alaib Topor m.fl. (red.) För att överleva - en bok om självskadebeteende Slutstation rättspsyk : om tvångsvårdande kvinnor som Åkerman, Sofia & Eriksson, Thérèse Stolthet & fördom : möte med psykiatrin idag Hälso- och sjukvård
Kanariefåglarna ryter : din hälsa, vår miljö och en Franzon, Ingrid & Dahlberg, Margareta Hjälpande möten i vård och omvärld : brukare, praktiker och forskare reflekterar / Ingemar Ljungqvist, Håkan Jenner (red) Gemensamma framsteg : lösningsinspirerad metodik i Lantz, Anita & Baldo Zagadou, Catarina Vettigare vård, evidens och kritiskt tänkande i vården 1% love and devotion på Ul eråkers sjukhus Den bloggande patienten : hur påverkas patient, "Nej det går inte" : etiska utmaningar i psykiatrisk Patient - läkarrelationen : läkekonst på vetenskaplig grund / Jan-Otto Ottosson (red.) Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård En sinnessjuk värld : mentalsjukhusens epok i Sverige 1910-1960 speglad genom S:ta Gertruds sjukhus i Rehabilitering
Trädgrårdsterapi : Alnarpsmetoden : att ta hjälp av Ordination motion : vägen till bättre hälsa : FYSS - Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling Geriatrik
Det goda åldrandet / Dan Bagger-Sjöbäck, red.
Sociala frågor
Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i Ett liv til förfogande: om pensionärerna och arbetslivet SPF förl.
Grupper : att leda små grupper inom hälso- och Ful delaktighet.nu : 69 blogginlägg om rätten att leva ditt liv du vil oavsett funktionsförmåga / Erik Ljungberg (red.) Mod och mandat : ny lagstiftning stärker barn och Lag & Rätt : handbok med fokus på psykisk Tummen i ögat på politiker och makthavare Tokig på jobbet : om psyksik hälsa och återhämtning Den oful komliga vänskapen : en etnologisk studie av Möjligheter til högre studier - för studenter med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder : en guide Ett liv på egna vil kor : vård och omsorg vid psykiska Den osynliga familjen : samarbetspartner el er Psykiskt funktionshindrades ställning i samhäl et : en Psykiska handikapp : möjligheter och rättigheter / under redaktion av Karl Grunewald Recept för vården : om effektivitet i sjukvården och omsorgen / Cederqvist, Jane (red) Individ, institution, ideologi : anstaltens socialpsykologi Bruno Påverka beroendevården där du bor : til ledamöter i Inre rum : ett erfarenhetsbaserat kunskapscenter om Weichselbraun, Linda & Engström, Annica psykisk sjukdom, hälsa och ohälsa Vräkt : utkastad från hus och hem i Stockholm 1879-2009 / Lena Eriksson… Ledarskap
Coaching: att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas Studentlitt.
Pedagogik
Mobbning : gruppvåld bland barn och vuxna Litteraturvetenskap
Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans Diktaren på dårhuset : om Esaias Tegnérs sjukdom Historia
Vansinnets historia under den klassiska epoken Själens biologi : medicinen, kulturen och naturens Hur man botar en fanatiker och om att skriva Religion
Vi är redan framme! : en zenbuddhistisk text om frid Hur viktigt är det att vara lycklig? : om lycka, mening Resan från mörkrets hjärta : om ondskans och Hur ska vi leva? : etik i egennyttans tid Biografier
Att snudda vid botten : en personlig berättelse om Kärleksförsök och svek : en själsläkares berättelser Den dolda världen : en självupplevd berättelse om Vi har ju hemligheter i den här familjen Jag är redan död : en mammas berättelse Då fanns ingen nåd : om anorexia nervosa Jag vet inte var psykoser kommer ifrån: om att leva Mitt galna liv : en memoar om psykisk sjukdom Underströmmar : en psykoterapeuts kamp mot sin På liv och död : historien om Micke Dubois Flickan och psykopaten : en bipolär historia En väg til baka : nytt livsmod efter åtta år i depression En orolig själ : en berättelse om att vara Det är svårt att sjunga med kluven tunga : en Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet Welcome to my country : a theapist's memoir of Välkommen til mitt rike : en sann och kärleksfull Hjälp, vem är jag? : anteckningar från en terapi Allmänt och blandat
Skönlitteratur
Anclair, Malin & Tol erup-Grkovic, Mimmi På andra sidan dörren : en berättelse om En misstänkt liten kanelgiffel : en sann berättelse Innanför : om en mans oro i själen, ätstörning och Sväva mel an liv och död : en läkares Från Signe til Alberte : kärleksful t och förtvivlat

Source: http://balansriks.se/wp-content/uploads/2013/11/Boklista-balans.pdf

bant.org.uk

Nutritional Therapy Approach and Case Study Struggling to Control Weight The fol owing information is for GPs only. It is not intended for use by the general public. It is not intended to promote the services of any nutritional therapist but is provided for GPs to better understand how a nutritional therapist may work. Nutritional therapy is recognised as a complementary medicine.

gymbilina.cz

Maturita Card 16: Science  What are the different fields of science and what the relationship between volume and pressure of are they concerned with? gases. Nicholas Copernicus was the first person to One field of science is… chemistry, which is concerned theorize that the Earth revolved around the Sun. Galileo with / deals with / studies… the composition / Galilei later

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder