Microsoft word - asuntohakemus.doc

- tarkista vuokravakuudet kuntakohtaisesti Valitse kunta - valitse - Postitusosoitteet löytyvät lomakkeen lopusta. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin) Kaupungin/Kunnan osa/Kylä (jos tiedossa) Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan) 1. ASUNNOTTOMUUS rakennustarkastajan antamalla selvityksellä) 2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi) päättynyt/päättymässä, muutettava viimeistään Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta, muutettava Asunto puretaan/peruskorjataan, muutettava viimeistään Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen lukien 3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI Työnantaja Toimipaikan osoite Muu syy, mikä 4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi. Vähimmäisliitteet: tulo- tai opiskelutodistus sekä verotodistus Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) Raskaustodistus Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta Luotonantajan todistus veloista Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) Muita liitteitä, mitä Huom! Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asumiskiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta. Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi. VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ Ruokakunnan koko Huomioon otettavat kuukausitulot Hyväksytään Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste _____________________________ Jää jonoon Hylätään, peruste ________________________________________________________ Valittu asuntoon osoitteessa: ______________________________________________________ Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Marttilan kunta, Härkätie 773, 21490 Marttila Oripään kunta, Koulutie 2, 32500 Oripää Pöytyän kunta, Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski Tarvasjoen kunnanvirasto, Hämeen Härkätie 623, 21450 Tarvasjoki

Source: http://www.tarvasjoki.fi/pages/Ajankohtaista/Julkiset%20kuulutukset/I01966CC4.0/asuntohakemus.pdf

fasttrack-fitcamp.co.uk

Health & Your Hormones Speed dating with hormones! - The quick what, why, how? The hormones are part of our endocrine system which is responsible for maintaining homoeostasis within the body. The hormones are chemical messengers that are secreted by glands into the blood and transported to it’s target organ to effect a change. The target organ can respond because it has special re

Microsoft word - 250906-head lice pt ho _part a__update__08 17 10__no_.doc

Treating Head Lice What are head lice? Head lice are tiny insects the size of a sesame seed. Young lice, or nymphs, are clear, but as they feed on blood they become a reddish-brown to black color. Usually head lice do not cause serious health problems, but they can be annoying and emotionally traumatic. Getting head lice does not mean a person is dirty, but rather that they have b

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder