Indeling versie 3 a.xls

Lentedag 11 maart 2012 Dagindeling versie 3.0
Spel in groep
10.30 Barbara Guttmann
Annelies
Woensdag
10.30 Mariel Blom
Annelies
Woensdag
10.30 Inge Horstman
Annelies
Woensdag
10.30 Yasmin Charradi
10.45 Mieke Hoorn
Annemarie Ovaa
10.45 Claudia Coorengel
Annemarie Ovaa
10.45 Sabine Coorengel
Annemarie Ovaa
10.45 Sandra v Zanten
Annemarie Ovaa
11.00 Bas Hoogervorst
annemiek
11.00 Yvonne Wans
annemiek
11.00 Ruben Koopmans
annemiek
11.00 Marry Bertelkamp
annemiek
11.15 Lotta Heijnen
11.15 Tyrsa Degenhardt
11.15 Jennifer Pooters
Woensdag
11.15 Esme Puijker
Woensdag
11.15 Jacco Smink
Woensdag
11.30 Jamilla Lamur
11.30 Angela Mens
11.30 Mohammed el Mariami
11.30 Souhaila el Mariami
11.30 Nahid Charridi
11.45 Chanayra Starke
Woensdag
11.45 Kaylee Monsanto
Woensdag
11.45 Lena Roohimanesh
Woensdag
11.45 Mitchell Bensch
Woensdag
11.45 Yasmin de Robles
Woensdag
11.45 Kai Hinrichs
Proef in groep
12.30 Tamara van der Meer
Woensdag
12.30 Philippe Stiekema
Woensdag
11.00 Esrah v. Rooy
11.00 Deedee Kroon
11.15 Wim Bloemink
11.15 Sofie v. Donselaar
Prijsuitreiking: 12.50
Totaal ochtend:
Individuele proef
Stap/draf
13:45 Jeroen Koppenol
woensdag
13:45 Lauran Verburg
Marijke/Jennifer
13:45 Sasha Mulder
Marijke/Jennifer
14:00 Jose Stolwijk
Marijke/Jennifer
14:00 Marinke te Velde
14:20 Marcia Sijbrands
woensdag
14:20 Charlotte van Berkel
14:20 Debby Schuuring
14:40 Britt van Dijk
woensdag
14:40 Isa Reedijk
14:40 Daphne Speet
15:00 Teddy Raichert
woensdag
15:00 Sara Reedijk
15:00 Demi Speet
15:20 Amber Goede
woensdag
15:20 Zoë Wagner
15:20 Lisette Boogaards
Myrthe/Ilse
15:50 Kiki Verkerk
woensdag
15:50 Iris Wijker
15:50 Bart van de Maarel
Myrthe/Ilse
16:10 Rosa Toepoel
woensdag
16:10 Charlotte Casander
14:15 Daphne van Boxtel
woensdag
14:15 Gisella Soto
woensdag
14:15 Rose Jonker
14:15 Susanne Makkinje
Marijke/Jennifer
Prijsuitreiking: 16:45

Source: http://www.pwamanege.nl/wp-content/uploads/Lentedag/indeling%20versie%203%20a.pdf

<4d6963726f736f667420576f7264202d20eee1ebeee6eae020e8f1eff0e0e2ebe5ededfbe92e646f63>

6 Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ Ɇ.Ɇ., əɲɢɧɚ ȼ.ɂ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɨɞɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. – Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2000. 7 Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚ Ʌ.ɂ., Ɂɢɦɢɧɚ Ⱥ.ɇ. Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɮɨɥɶɤɥɨɪ. – Ɇ.: Ƚɧɨɦ-ɉɪɟɫɫ, 2000. 8 Ȼɨɥɶɲɚɤɨɜɚ Ɇ. Ɏɨɥɶɤɥɨɪ ɜ ɩɨɡɧɚɜɚ

Microsoft word - hiv-aids.doc

HIV and AIDS By Joanne Jansen PharmD and Anjanette Dymerski PharmD Understanding the Virus The human immunodeficiency virus (HIV) is the virus that causes AIDS. Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) is the disease caused when a person’s immune system becomes too weak to fight off the virus. A person can have HIV without having AIDS but cannot have AIDS without having HIV.

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder