Feria de emprego ponteemprego - folleto.pdf

09:30h. Apertura da Feira.
14.00h. Peche mediodía
16.00h. Apertura da feira e reanudación de actividades
20.30h Peche da Feira
Salón de Actos
Auditorio +Ideas
10.00h. Cerimonia de apertura de coas autoridades convidadas.
11:00h. “Competencias profesionais: o seu papel na selección” por 10.30h. “Certificado de profesionalidade: Acreditación de competen- María Luisa Padilla, responsable de admisións na Escuela de Nego-cias” por Juan José Lopez Peña.
11:30h. “Orientación laboral: á procura de traballo”.
12.00h. “Emprego 2.0” por Xosé Alberte Cea, orientador laboral 12:30h. “O test da idea e do emprendedor” por Marisol Vázquez.
no Concello de Vigo.
13:00h. “Mesa redonda: Na procura de traballo no extranxeiro” por 16.30h. “¿Que buscan as empresas? Perfís máis demandados” polos Elena Romero de Over The Rainbow e Luis Miguel Díaz Losada da representantes de Begano, Grupo Moldes, Construcciones Crespo e Asociación Integra.
Grupo Coserpon.
17.30h. “A procura de emprego en época de crise” por Emilio Ontive- 16:00h. “Casos de éxito: a motivación do grupo”.
ros, economista e presidente de EFA.
17:00h. “Ponte en marcha con coaching” por Sandra González Roig, 18:30h. “Nocións básicas de contratación laboral” por José María Co- especialista en coaching da Delegación IEC Galicia.
rujo do Colegio de Graduados Sociales.
18:00h. “Como venderte: a importancia da imaxe” por María Isabel Míguez González, profesora da Universidade de Vigo.
19.00h. “Como afrontar unha entrevista de traballo” por Avelino Cer-deira, profesor na Escola de Negocios Novacaixagalicia.
09:30h. Apertura da Feira.
14.00h. Peche mediodía
16.00h. Apertura da feira e reanudación de actividades
20.30h Peche da Feira
Salón de Actos
Auditorio +Ideas
10.30h. “Onde atopar cartos para a túa idea empresarial: socios capi- 11:00h. “O papel dos sindicatos na empresa e nos traballadores” po-talistas ou financiamento” por Fernando Álvarez do IGAPE.
los representantes de CC.OO., UGT e CIG.
11.30h. “Productos financieiros básicos para Pemes” polos represen- 12.00h. “Comunicación en entrevistas persoais” por Emma Torres Ro-tantes de Banco Etcheverría, La Caixa e Nova GaliciaBanco. may, profesora da Universidade de Vigo.
12.30h. “Dificultades para ser emprendedor: erros e solucións” polos 13:00h. “Casos de éxito: Platú”, por Cristina Codiso de Bodegas Platú.
representantes de AJE, Cámara e AEMPE.
16.00h. “Como ser feliz sen ser idiota” por Javier Cebreiros de Infojc.
16.30h. “Cómo xorden as ideas empresariais, onde buscar” por María 17.00h. Casos de éxito: TEKPLUS Aerospace, empresa de enxeñaría.
Bobillo de EGA Consultores.
18.00h. “Como vender unha idea” por Jesús Pérez Seoane, profesor 17.30h. “Internet como ferramenta” por profesor da Universidade de da Universidade de Vigo. Vigo.
19.00h. “Como fixar o prezo do teu producto/servizo” por María Jesús 18.30h. “Réxime especial de traballadores autónomos: preguntas e Fernández Arias, profesora da Universidade de Vigo.
respostas” por María García.

Source: http://www.proxectoiles.eu/PONTEemprego/Varios/Feria%20de%20Emprego%20PONTEemprego%20-%20Folleto%201.pdf

Microsoft word - tonsillectomy_patient_notes.doc

Matthew Leaper MBChB, (Otago), FRACS (Otolaryngology, Head & Neck Surgery) Ear, Nose and Throat Surgery Head, Neck and Thyroid Surgery Facial Plastic Surgery Snoring surgery www.drleaper.co.nz Post-operative instructions for children’s tonsillectomy or adenoidectomy General information: Tonsillectomy is the removal of the tonsils. Tonsils are a collection of ly

vanburenlab.tamhsc.edu

1.1. GEO. Gene Expression Omnibus http://www.ncbi.nlm.nih. gov/geo/ GEO[1], [2] is an online repository of microarray (as well as other high throughput tech-nologies such as SAGE and MPSS) experimental data. The aim is for data whichis submitted to be MIAME (Minimum information about a microarray experimenthttp://www.mged.org/ Workgroups/ MIAME/ miame.html) [3] compliant. It is notclear that this

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder