Microsoft word - wijnen ongedierte.doc


A. Wijnen Ongediertebestrijding
Is een snel groeiende, ambitieuze organisatie, gespecialiseerd in preventie, detectie en beheersing
van plaagdieren in bedrijven, instellingen, agrarische- en particuliere sector. Bij ons staan een
persoonlijke benadering, het bieden van goede service en kwaliteit zeer hoog in het vaandel.
Onze Doelstelling
Deskundige wering en bestrijding van ongewenste en schadelijke organismen op een
milieuvriendelijke wijze, waarbij de volksgezondheid centraal staat.
Bedrijfsinformatie
A. Wijnen Ongediertebestrijding is een professioneel, S.V.O./ N.D.A.* gediplomeerd bedrijf, dat U
helpt bij het bestrijden, weren en voorkomen van plaagdieren. Wij zijn aangesloten bij de Algemene
Vereniging Ongediertebestrijding en al onze medewerkers blijven door middel van jaarlijkse bijscholing
en cursussen op de hoogte van de allernieuwste technieken en methodes, zodat het inzicht scherp
gehouden wordt en zorgt voor een goede uitwisseling van ervaringen uit de praktijk.
(*Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding * Nederlandse Dierplagen Autoriteit)
Onze acties
Wij pakken oorzaak en gevolg aan. A. Wijnen Ongediertebestrijding legt alle mogelijke risico’s van
overlast vast in een inspectierapport: plekken waar plaagdieren kunnen binnendringen, zich kunnen
schuilhouden, hoe ze zich kunnen ontwikkelen en hoe een uitbraak kan worden voorkomen. Er wordt
gelet op sporen en ook tekortkomingen van bouwtechnische, hygiënische of bedrijfsmatige aard.
Detectiesystemen
A. Wijnen Ongediertebestrijding heeft verfijnde detectiesystemen waarmee knaagdieren en allerlei
soorten kruipende, vliegende en voorraadaantastende insecten tijdig gesignaleerd worden. Er is een
mogelijkheid voor gratis gebruik van elektrische insectenvangers met lijmplaten; U betaalt alleen
onderhoud en een eventuele telling van insecten.
Richtlijnen
Ons bedrijf sluit zich maximaal aan bij uw eigen HACCP-richtlijnen of Uw AIB- of BRC normen. Wij
weten precies in welke branch met welke middelen gewerkt mag worden. Wij kunnen U een bij Uw
bedrijf passend kwaliteitssysteem aanbieden.
Service
- U wilt direct geholpen worden in noodgevallen? A. Wijnen Ongediertebestrijding heeft een
responstijd van maximaal 24 uur.
- Wij bewaken ons kwaliteitssysteem en verplichten onszelf tot het voortdurend op de hoogte
te blijven van innovatieve oplossingen ter voorkoming of ter bestrijding van de
ongedierteproblematiek.
- Wij bieden mogelijkheid tot het objectief vormen van een beeld door een algemene
kwaliteitsinspecteur, werkzaam bij het S.V.O/N.D.A.*, in te schakelen. Deze
onafhankelijke specialist beoordeelt de uitvoering van ons werk bij de opdrachtgever en
inventariseert alle risicoplekken.
Bestrijdingsmiddelen
A. Wijnen Ongediertebestrijding werkt uitsluitend met toegelaten bestrijdingsmiddelen: deugdelijk voor
het doel, zonder schadelijke bijwerkingen en goed afbreekbaar. De middelen werken snel, zonder
onnodig leed te veroorzaken en de te bestrijden dieren worden er niet resistent voor. Alleen een
deskundige kent de juiste bestrijdingsmiddelen.

Houtworm (en huisboktor/bonte knaagkever/spinthoutkever)
Bij houtwormbestrijding werken we vooral met synthetische pyrethrioden als deltamethrin en
permethrin. Insecten worden dan snel gedood en het heeft een goede nawerking. Voor dikke balken,
aangetast door de bonte knaagkever en huisboktor, werken we met een injectiesysteem. We boren
injectoren in de balk en vullen die onder +/- 8 bar met impregneervloeistof. Wacht niet met handelen;
een boktor kan 21 cm per week vreten en een bonte knaagkever een half pond hout per jaar! U krijgt 5
jaar garantie op de door ons behandelde delen. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens
de NEN-normen. Vraag naar onze voorwaarden.
Knaagdieren
Knaagdieren zoals de bruine rat, zwarte rat en huismuis veroorzaken besmettelijke ziektes en
knaagschade, bevuilen voedsel of zijn rustverstorend. De bruine rat is verantwoordelijk voor 75% van
de gevallen van kortsluiting! Ratten zijn slim. Dat maakt bestrijding moeilijk. Als ratten voedsel niet
vertrouwen laten ze eerst één rat ervan eten. Gaat deze rat dood, dan zal de rest tot 3 generaties erna
nóóit van dit voedsel eten. Beginnen met het verkeerde gif kan ook snel leiden tot immuniteit. Dan zijn
ze moeilijk weg te krijgen. Wij beschikken over vele middelen om knaagdieren te vangen, maar vóóral
om te voorkomen dat knaagdieren Uw pand bezoeken. Knaagdieren kunnen het beste met behulp van
voerkisten bestreden worden.
Insecten
Een kakkerlakken-/wespen of vlooienplaag, uitbraak van blauwe vlees- of clustervliegen of hinder van
ieder ander plaagdier bestrijden we op deskundige manier. U kunt bij ons informatie inwinnen voor Uw
specifieke plaag.
Vogelwering
De meeste vogels zijn bij wet beschermd, maar dat betekent niet dat er geen maatregelen mogelijk
zijn om overlast te verhinderen. Wij hebben veel ervaring met vogelwering, met name als het gaat om
mussen, duiven en spreeuwen. Met even vindingrijke als praktische hulpmiddelen worden de vogels
effectief geweerd.
Mollen
De oppervlakte van een molterritorium is ca. 400m2 en heeft oppervlakkige en diepe gangen. Bij de
oppervlakkige gangen wordt de grond meestal wat omhoog gedrukt, bij de diepere gangen wordt de
grond naar boven gewerkt en ontstaan hopen. Per uur kan een mol een gang graven van 15 meter
lengte. Door de vele hopen en gangen wordt de graszode beschadigd, worden planten losgewroet en
kan vee blessures oplopen.
Woelratten
De woelrat is geen echte rat en woont ver van natuurlijke wateren in bossen, grasvlakten,akkers en
tuinen. Evenals mollen, werken de diertjes de aarde naar buiten, maar hopen die daardoor ontstaan,
zijn altijd platter dan molshopen en meestal vermengd met de eveneens omhooggeworpen
plantendelen. De ratten maken meestal gebruik van het gangenstelsel van mollen, waardoor ze
zonder veel moeite de plantenwortels kunnen bereiken. Dit is niet erg prettig voor tuinliefhebbers,
vooral in geval van boomkwekerijen en fruitboomgaarden. Het komt niet zelden voor dat bomen
sterven vanwege het hevig aanvreten van de wortels. Ze eten ook graan, groente en afgevallen
vruchten. ’s Winters eet hij meestal bij voorkeur tulpenbollen. De dieren dragen op mensen vatbare
ziekte Tularemie, een knaagdierpest met zich mee.

Source: http://www.plaagdierbestrijding.nl/bedrijfsinfo.pdf

Title

Title : Glutathione in Parkinson ’s disease : a link between oxidative stress and mitochondrial damage? Author: Di Monte DA; Chan P; Sandy MS Address : California Parkinson ’s Foundation, San Jose 95128. Source : Ann Neurol, (): Abstract : Several links exist between the two mechanisms of neuronal degeneration (i.e., oxygen radical production and mitochondrial damage) p

Microsoft word - information for the group

Mission Team Members, Honduras has been an independent nation since it declared independence from Spain in 1821. It is one of the poorest Central American nations, with unemployment at about 25%. Some of the larger cities have become modern while many rural areas have no infrastructure. Medically, The fertility rate is approximately 3.7 per woman. The under-five mortality rate is at 40 per 1

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder