Medicinskab.dk

for forlænget eksponering af omgivelsernes luft- Forklaring til symbolerne på pakken
af LH har fremgangsrigt været brugt for at fastslå fremtagning af ægcelle for in vitro befrugtning (5,6) og kan også være til hjælp ved kunstig insemination.
7. Håndtér urinprøver og brugte dele som om de er potentielt smittebærende. Undgå kontakt med BlueCROSS
One Step LH ægløsningstest til urin er en hurtig et- 8. Sørg for at der er en urinbeholder klar før testning. One Step LH
trinstest, baseret på Immunokromatografisk tekno- logi. En membran med en absorberende pude over- ÆgLøSningSteSt (StrimmeL)
lapper et stykke glasfiberpapir imprægneret med en REFERENCE:
lyofiliseret kolloidal konjugeret af guldpartikler og so- 1. Bangham, D.R. Acta Endocrinol. 71, 625-637 lide monoklonal fase antistoffer for HCG. Yderligere ANBEFALET BRUG
en absorberende pude findes i den anden ende for at 2. Speroff, L., Glass,. R.H., Kase. N.G. Clinical One Step LH Ægløsningstest for urin er en absorbere overskudsvæske. Urinprøven tilføjes tes- Gynecologic Endocrinology and infertility, 3rd ed., immunkromatografiskt analysetest for selvtestning, ten, og fortsætter gennem den absorberende pude, Williams and Wikins, Baltimore, M.D., 1983.
udviklet for faststilling af humant Luteiniserende og så i sideled op på en kromatografisk membran. 3. France, J.T. In Recent Advances in Obstetrics Hormon i urin for at fastslå LH-stigningen, og derved Når den får kontakt med membranen, opløser det and Gynaecology Number, J. Bonner, Ed., Churchill når det er mest sandsynligt at ægløsning vil ske. lyofiliserede konjugat prøven, og LH antistoffet bin- One Step LH Ægløsningstest for urin er udviklet til der til antistoffer i den kolloidale løsning. Når konju- 4. Collins, W.P., Branch, C.M., Collins, P.O., Sallam, gatet bevæger sig fremad på membranet, vil anti-LH monoklonale antistoffer som fikseres ved test zonen 5. Edwards, R.G., Steptoe, P.C., Purdy, J.M., Br J SAMMENFATNING OG FORKLARING
(”T”), binde til LH-guld konjugatkomplekset og danne Humant Luteiniserende Hormon (LH) er et glycopro- en lyserød streg (”T”). Alle prøver vil reagere sådan 6. Kerin, J.F., Warnes, G.M., Crocker, J., Broom, teinhormon som udsondres af hypofysen. Hormonet at der dannes en farvet streg i kontrolzonen (”C”). T.G., Ralph, M.M., Mattews, C.D., Seamark, R.F., består af α och β underenheder. Aminosyresekven- Denne streg dannes ved binding af polyklonale anti- sen af α-LH er hovedsagligt identisk med den for an- stoffers (anti-mus IgG) som fikseres i kontrolzonen dre hormoner, inklusive follikelstimulerende hormon for prøvens kolloidale guld konjugat. Denne streg (FSH) , thyroidstimulerende hormon (TSH) og hu- indikerer at urinprøve mængden har været tilstræk- mant Koriongonadotropin (HCG). Det er β underen- heden af LH som giver den biologiske og immuno- kemiske specificitet hos hormonet (1). LH og FSH HVORNÅR SKAL JEG BEGYNDE AT
sammen med andre steroide hormoner er kendt for at spille vigtige roller i reguleringen af ægløsningen Først bør menstruationscyklussens længde fastslås. og æggestoksfunktioner gennem menstruations- Det er det antal dage fra første blødningsdag i en cyklusen. Modningen af en æggestokcyste og dens menstruation frem til dagen før næste menstruation ægcelle påbegyndes mod slutningen af den pågå- begynder. Se tabellen for at fastslå hvornår du skal ende menstruationscyklus. Som svar på FSH ud- begynde at teste. Hvis din cyklus er kortere end 21 Produceret af:
sondret af hypofysen, vokser follikelen hurtigt. Som dage eller længere end 38 dage, bør du konsulte- Blue Cross Bio-Medical (Beijing) Co., Ltd follikelen udvikles, øges udsondringen af estradiol re læge. Hvis du ikke ved hvor lang din cyklus er, Beiqijia Industry Zone, Changping District, hurtigt. Denne forøgelse af estradiolniveauet menes kan du begynde at teste 11 dage efter din første generelt at være årsag til den hurtige forøgelse og menstruationsdag, eftersom den gennemsnitlige stigning af LH som sker midt i cyklusen (LH-stigning). Ca. 24-48 timer efter LH-stigningen, brister væggen på de forstørrede follikler ved ægløsningen og det For teknisk assistance kontakt venligst:
modne æg presses ud. Efter ægløsning går LH til- Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) bage til sit basisniveau i løbet af to dage med en ef- Address: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany terfølgende forøgelse af progesteronniveauet, for at påbegynde den luteale fase. Den luteale fase varer i ca. 14 dage. Hvis ikke graviditet sker, begynder en ny udvalgsprocedure for modning under næste men- struationscyklus. Med hensyn til den karakteristiske variation af LH under menstruationscyklusen, er en hurtig og sensitiv målning af LH et vigtigt værktøj for at diagnostisere og håndtere infertilitet hos kvinder (2,3). Påvisningen af LH-stigningen kan hjælpe med at fastslå tiden for ægløsning. Stigningen af LH fo- regår ægløsningen med ca 30 timer (4). Analysen Det anbefales at du bruger One Step LH ægløs- tørt og ikke-absorberende underlag (se billede).
urin blev fastslået gennem krydsreaktionsstudier standard løsning med ulige koncentrationer ved ningstest til urin to gange dagligt; om morgenen (ef- med kendte mængder Follikelstimulerende Hormon ter kl 10) samt om eftermiddagen, for mere effektivt 3. Vent på de farvede streger. Aflæs resultatet efter (FSH), thyroidstimulerende hormon (TSH) og og nøjagtigt at fange tiden for ægløsning.
Koriongonadotropin (HCG). Prøver indeholdende 25mIU/ml HCG, 200mIU/ml FSH, henholdsvis REAGENSER
250µIU/ml TSH gav negative resultater.
One Step LH ægløsningstest til urin indeholder en 5. Aflæs ikke resultatet senere end 20 minutter.
testpind pr foliepose. Ingredienser: testen består af 3. Diagnostisk sensitivitet og specificitet
kolloidalt guldovertræk med anti β–LH antistoff; NC TOLKNING AF RESULTAT
I alt 48 kvinder og 60 menstruationscykluser blev membran overtrukket med anti α-LH antistoff og Positivt:
fulgt og registreret med One Step LH ægløsningstest Hvis to farvede streger vises, og teststregen er lige for urin. LH-stigning i urin blev påvist i 47/60 cykluser hvilket stemmer overens med andre klinisk Alle prøver var positive ved og over sensitivitets- PAKKE INDEHOLD
så tydelig eller tydeligere end kontrolstregen, regnes testen som positiv og ægløsning vil sandsynligvis diagnostiske metoder inklusive endometrial biopsi.
niveauet. Ingen andre resultater blev observeret. Hver foliepose indeholder:
Klinisk nøjagtighed for one Step LH
2. Fugtabsorberende pose (Må ikke indtages) Negativt:
ægløsningstest til urin
BEGRÆNSNINGER
Kun én farvet streg vises ved kontrolzonen, eller hvis 1. Følg instruktionerne nøje for at få pålidelige test- Udstyr som behøves men ikke medfølger.
teststregen er lysere end kontrolstregen. Ingen LH- 2. Sammenlign farven på teststregen med farven på kontrolstregen på én og samme testpind og på OPBEVARING OG STABILITET:
Ugyldig:
samme dag som testen blev udført. Sammenlign Det vises ingen farvede streger i det hele taget, eller hvis en rød streg vises kun i testzonen. Dette stuetemperatur (4 ºC til 30 ºC, eller 39ºF til 86ºF) indikerer at testen ikke fungerede eller at testen er 3. Aflæs ikke testresultatet senere end 20 minutter.
i den forseglede pose frem til udløbsdatoen. 4. Resultaterne fra denne test kan ikke bruges som Testpakker bør opbevares udenfor direkte sollys, Diagnostisk sensitivitet (positivt antal) = 47/(47+0) = 100 % 5. Testen bør ikke bruges ved følgende tilfælde: Diagnostisk specificitet (negativt antal) = 13/ (13+0) = 100 % FREMGANGSMÅDE
Sammenligningsstudier på One Step LH ægløsnings- b) Under eller ved begyndelsen af overgangsalderen test til urin og andet markedsført produkt blev udført UDFØR TESTEN
in-house og i klinisk referencelaboratorium. Positive og negative resultater blev sammenlignet og 6. Undgå store væskeindtag under testningen da 1. Urinprøven skal opsamles i en ren og tør beholder. det fortynder mængden af LH i urinen og medfører 2. Tag prøven ved omtrent samme tidspunkt hver dag. For bedste resultat, tag testen mellem kl 10.00 4. Ikke-krydsreaktive løsninger:
7. Enkelte sygdomme (f.eks. polycystisk ovarie- KVALITETSKONTROL
syndrom (PCOS), hormonel ubalance) kan give falske testresultater, og læge bør kontaktes.
3. Skær ned på væskeindtaget ca. 2 timer før Indbyggede kvalitetskontrolegenskaber. Når testen urinprøven tages, da en udtyndet urinprøve kan er udført vil du se en rosa/lilla farvet streg i ”C” området af testvinduet for negative prøver, og en rosa/lilla farvet streg i ”T” og ”C” området for positive 4. Urinprøver med uklarhed bør man lade stå lidt, så prøver. Tilstedeværelsen af KONTROL stregen KUN FOR IN VITRO DIAGNOSTIK
indikerer at testen fungerer som den skal.
1. Læs brugsanvisningen nøje før du udfører testen. Vær særlig opmærksom på positionen for C stregen FREMGANGSMÅDE FOR AT UDFØRE TESTEN
SPECIFIKATIONER
1. Sensitivitet
2. Brug ikke testen efter den opgivne holdbarheds- One Step LH ægløsningstest til urin viser et positivt resultat med prøver som indeholder LH ved niveau 3. Genbrug ikke testen. Smid den i skraldespanden højere end 25mI U/ml. Når LH niveauet i urinen er mindre end 25mIU/ml, men højere end 10mIU/ 4. Brug ikke testen hvis foliepakken er skadet eller ml, vises en svag teststreg som er lysere end 5. Reproducerbarhed
5. Rør ikke ved testens opsugningsmembran. 2. Specificitet
Tre lotter One Step LH ægløsningstest til urin blev 6. Testen bør bruges umiddelbart efter at foliepakken testpinden op efter 5 sekunder og læg den på et rent, specificiteten for One Step LH ægløsningstest til brugt og 10 testpinde fra hver lot blev testet i en er åbnet. Produktet bliver dårligt hvis det udsættes

Source: http://www.medicinskab.dk/brugsanvisninger/LH_strimmel-3-19-10.pdf

Microsoft word - post op instr

Post-Operative Instructions for Dental Surgery Prescribed medications: Take as directed. Most patients will have a non-steroidal anti- inflammatory medication such as ibuprofen, Motrin, Lodine, or Anaprox prescribed to decrease swelling and lessen discomfort. Please take all of this medication as directed. The most common side effect some anti-inflammatories is an upset stomach. A narc

control.aau.dk

Martin TörngrenAddress: Division of Mechatronics, Dept. of Machine Design, The Royal Institute of Technology, S–100 44Stockholm, Sweden. Fax: +46–8–202287, Email: martin@damek.kth.se, WWW: http://www.damek.kth.se A perspective to the Design of Distributed Real–time Control Applications based on CAN The Controller Area Network (CAN) constitutes a good low level base for distributed

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder