Lars.poille.se

Böckerna är häftade och i normalt antikvariskt skick om ej annat anges.
Moms och emballage ingår i priset. Fraktkostnad tillkommer. Om beställd bok redan sålts lämnas ej särskilt meddelande därom. Returrätt inom 14 dagar.
Försäljning sker huvudsakligen per katalog. Besök efter överenskommelse per telefon.
BOHUSLÄN
2. Bergman Ragnar. LYSEKIL. Natur, näringsliv och fritid. 1982. 119s. Rikt ill. Inbunden. .50
3. BOHUSLÄN. Turistlandet i västerled. Aktuell vägledning 1938. 39s. Rikt ill. .60
4. Bolin Lorentz. LJUNGSKILEORTENS NATURFÖRHÅLLANDEN. 1946. 47s. Rikt ill. .40
9. DET GAMLA SKEE-MÅLET. Utan tryckår. 80s. Inbunden.60
10. Edman Gunnar. BOKEN OM UDDEVALLA. 1956. 167s. Illustrerad. Inbunden.60
11. Ekberg Gunnar. OM TRE SOCKNAR I LANE. Skredsvik, Herrestad, Högås. 1970. 288s. Illustr. Inb. .150
15. Gregor. HAV OCH GRANIT. Kåserier från Bohuslän. 1986. 108s. Inb. med skyddsomslag. .30
16. GUSTAFSBERG. En badorts- och barnhusmiljö i Bohuslän. Kulturhistorisk rapport nr.2. 1978. 78s. Ill.
Skadad rygg. .40
17. Hamrå Bo m.fl. (red.) KÖR TILL Lysekil,Munkedal,Orust,Sotenäs,Strömstad,Tanum,Uddevalla.1984.30
19. Hellerstedt B.-M. VID EN FJORD MED FAGRA STRÄNDER. Ljungskileskolan i ord och bild. 1950.50
20. Johansson Johan. LOMMELAND – ETT GRÄNSRIKE. 1991. 120s.+ utvikbar karta. Rikt ill. Inb.35
22. Karlsson Uno. BLOMMOR OCH BRÖD. En dokumentation. 1980. 47s. Rikt ill. Dedikation. .60
23. Krantz Claes. GESTALTER FRÅN KUSTEN. 1942. 252s.+ planscher. Något nött. .60
24. Krantz Claes. GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN. Hembygdsböckerna 1943. 455s. Ill. Inb. Namnstämpel. .90
25. Kvillerud Reinert. BOHUSLÄNSKA. Språkprov med kommentarer. 1999. 131s.+ CD-skiva. Inbunden.90
26. Lindblad Carl S. SKÄRGÅRDSBILDER. Från Morlanda kyrkor och hembygd. 1911. 116s. Rikt ill.
Nött rygg samt något rökskadad. .150
30. Mattson Olle. BRIGGEN TRE LILJOR. 1955. 200s. Inbunden. .45
31. MINNEN FRÅN GRINNERÖD. Utan tryckår. 72s. Illustrerad. .40
32. MYCKLEBY KOMMUN. Folket och bygden genom tiderna. 1957. 243s.+ utvikbar släkttavla.
Illustrerad. Namnteckning. Något solkig. .75
33. Möllerstedt Gunnar. HÄLSÖ – JOHANNES. 1991. 232s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .65
34. Nielsen Yngvar. BISKOP JENS NILSSØNS VISITATSBØGER OG REISEOPTEGNELSER
1574-1597. 1981. CCVIII+696s. Inbunden.325
35. Nilsson Nils J. FRÅN HAVSBANDET TILL INLANDET. 1943. 185s. Rikt ill. Inbunden.35
36. Olán Eskil. MARSTRANDS HISTORIA. 1982. VIII+231s. Rikt ill. Inbunden. .150
38. SKANDIAVERKEN 1899-1984. Cykelverkstaden som blev motorindustri. 1988. 140s. Rikt ill. Inb. .150
39. STRÖMSTADSBYGDEN 3, 4, 5 OCH 7. .Pr. / st. 30
40. Sundberg Gunnar. ELDEN PÅ ÖSTAFJÄLLET. 1968. 140s. Inb. med skyddsomslag. .20
41. Svenson Sven. KORT HISTORISK BESKRIFNING ÖFVER MARSTRANDS STAD SAMT CARL-
STENS FÄSTNING. 1983. 64s. .60
43. Borgström M. / Warås C. STÄNK I STENRIKE. 1987.96s. Rikt ill. Inb. Anteckn. på insidan bakre pärm. 35
44. 100 ÅR MED BOHUSLÄNNINGEN. Sammanställd av W. Hansson m.fl. 1979. 247s. Rikt ill. Inb. .60
DALARNA
45. Andersson Sigås Eric. ANTECKNINGAR OM DALKARLARNES FRIHETSSTRÄFVANDEN UN-
DER SEXTONDE OCH SJUTTONDE ÅRHUNDRADENA. 1896. 54s. Något fuktskadad. .65
46. Barfod Frederik. EN REJSE I DALARNE. 1863. 204s.+ utvikbar karta. Texten på danska. .350
47. Daun Åke (red.) EN SVENSK BY. Sex etnologiska studier av förändringar i Leksandsbyn Laknäs. 1971.35
48. Ekman Sven. JOHAN HJALMAR THÉEL. Minnesteckning. 1949. 31s.+ 1 plansch.30
49. EN KRÖNIKA OM STORA KOPPARBERG FRÅN BEGYNNELSEN TILL VÅRA DAGAR. 1971.
66s. Rikt ill. Inbunden med kassett. .4050. Gabrielsson Samuel. MEDAN HÖSTLÖVEN FALLA. 1961. 79s. .3051. GAMMAL BYGD BLIR NY. Med A. Diös under 40-årig byggenskap i Övre Dalarna. 1978. 207s. Ill.4052. Hallert Björn (red.) Dalarnas Hembygdsbok 1964. TIMMERHUS. 1965. 218s. Rikt ill. Inb. Namnt.3054. Johannes Per. NÄR HÖSTLÖVEN FALLA. 1969.24s. Illustrerad. Bibliofilupplaga nr 35/50. Dedikation. 5055. --. STOR HENRIK OCH MATS BJUR. Dalska odlingsbragder i Norrland. 1976.51s. Ill. Inb. Dedikation.4056. Johansson Arndt. NYKTERHETSRÖRELSEN I DALARNA. 1983. 521s. Rikt ill. Inb. .3057. Larsson Edith. DALAFOLK I HELIGT LAND. 1957. 205s.+ planscher. Skadat omslag. Namnt.2558. Samuelsson Gunnar. UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE HÖHERE WASSERFLORA VON DALARNE.
1925. 31s.+ utvikbar tabell. Dedikation.3559. Samuelsson Sixten. OM TRADITIONEN SOM KÄLLA FÖR GUSTAF VASAS ÄVENTYR I DALAR- NA. 1908. 14s. Dedikation. Särtryck.2560. Svärdström Svante. FALUN – DEN GAMLA KOPPARSTADEN. 1966. 45s. Rikt ill. .3062. Vessby Hadar. HOS CARL LARSSON I SUNDBORN. 1930. 15s. Särtryck. Dedikation. .3063. Östberg Axel. DET GAMLA FALUN. 1967. 544s. Illustrerad. Inbunden med skadat skyddsomslag. .90 DALSLAND (Småtryck c:a A4)
64. Andersson Hadar. POESINS VANDRING GENOM FAGRA RIKEN I NORDANLAND. 1979. 24s. .25
65. Andersson Per Arne. SIXTEN BERGSTRÖM OCH BÄCKE SOCKENS FLORA. 14s. Särtryck. .25
66. BENGTSFORSGRUPPEN PÅ HOTELL DALIA 27.9-4.10 1992. 24s. Rikt ill. .40
67. BENGTSFORS – KALENDERN 1991 med 12 Bengtsforsmotiv från svunna tider. .35
68. BILLINGSFORS – KALENDERN 1989 med gamla bilder från Billingsfors. 12 bilder.35
69. --. 1996 med gamla bilder från Billingsfors. 12 bilder.35
70. BOHUSLÄN – DAL. En resa i färg. 1954. 32s. Rikt ill. Text på svenska, engelska och tyska.40
71. BROAR I ÄLVSBORGS LÄN. En kulturhistorisk inventering 1977-1980. 1980. 63s. .35
72. Brålanda Basartidning. FEST – FLUGAN. 1984. 36s. Illustrerad. .30
73. DALSLAND I 12 UTSÖKTA FÄRGPLANSCHER AV E. SCHWAB. Utan tryckår.75
74. DALSLAND PÅ SKANSEN 24/5 – 31/5 1982. 49s. Rikt fotoillustrerad. .50
76. DALSLÄNDSK JUL 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.Pr./st. 30
77. DALSLÄNDSK SOMMAR 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.Pr./st. 30
78. EN RESA PÅ DALSLANDS KANAL ÅR 1878. Utan tryckår. 6s. Illustrerad. Stencil. .25
80. Fredriksson Marianne. ÅMÅLS MUSIKKÅRERS HISTORIA. Specialarbete i musikhistoria. 1972.64s. .40
81. FRÅN DALSLANDS KANAL I-VII. 7 stencilerade bilder. .30
82. Gerdin Arthur. POSTEN I ÅMÅL. Utan tryckår. 16s. .60
83. --. ÅMÅLS KYRKA. Medeltidskyrkan. Gamla kyrkan. Nya kyrkan. 1969. 42s. Illustrerad. .40
84. Gustafsson Algot. FÅGELFAUNAN I DALS-ED. 1977. 10s. Illustrerad. Särtryck. .30
85. Hellman Stefan. KROPPEFJÄLLS SANATORIUM. Studier i tuberkulosvårdens ordnande, med hän-
syn särskilt till Kroppefjälls sanatorium. 1996. C:a 50s. .100
87. Holgersson Håkan. BÄCKEFORS MISSIONSFÖRSAMLING 1880-1980. 46s. Rikt ill. .50
88. Holm Gunnar. DALS – EDS MISSIONSFÖRSAMLING 1885-1985. En historik. 1985. 39s. Rikt ill. .50
89. KROPPEFJÄLL. Förslag till markanvändning och åtgärder. 1976. 61s.+ utvikbar karta. Illustrerad.40
90. Kulturhistorisk byggnadsinventering 31. BENGTSFORS KOMMUN. 1986. 241s. Rikt fotoillustrerad.50
92. Kulturhistorisk utredning 2. DALS-EDS KOMMUN. Delen Dals-Eds socken. Utan tryckår. 42s. Illustr.30
93. Larsson G.Rob. DAGBOKS – ANTECKNINGAR från den 1 januari 1885; & till den 31 december 1885.
Östebo & Skållerud. C:a 80 s. Utan tryckår. .150
94. Ljung Olof. JÄRNS KYRKA. En historik. 1980. 44s. Rikt ill. .30
95. --. SKÅLLERUDS KYRKA. En historik. 1981. 32s. Rikt ill. .30
96. Olsson Roland. POSTEN I EDSBYGDEN. 1983. 14s. Rikt ill. .40
97. Program för kulturminnesvård. DALS – EDS KOMMUN. 1984. 64s. Illustrerad. Spiralhäftad.35
98. Register till tidskriften DALSLÄNDSK HEMBYGD 1950-1976. Årg. 1-25. 64s. .40
99. Rydberg Gudrun. VÄNERSBORGS LASARETT 1879-1979. 1979. 36s. Rikt ill. .40
100. SUNDALS SÖDRA BIODLARFÖRENING 50 ÅR 1942-1992. 1992. 26s. Illustrerad.30
101. TRÄ PÅ DAL. Personaltidning för AB Billingsfors - Långed. Diverse nr mellan 1957 – 1964. .Pr./st. 30
102. TÖFTEDALS TIDNING. 1989-07. Årg. 2. 5A. 12s. .25
103. Wennström Bojan och Lasse m.fl. RÄNNELANDA. 1998. 39s. Rikt ill. .75
104. VI FYRA. Personaltidning för AB Billingsfors – Långed. Diverse nr mellan 1951 – 1956.Pr./st. 30
105. VILDMARKSPOSTEN. Nr 3, 20 december 1991. 24s. Illustrerad.45
106. --. Nr 4, 31 januari 1992. 24s. Illustrerad.45
2
107. Willén Eva (red.) LIMNOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR I STORA TRESTICKLAN, DALS-ED, ÄLVSBORGS LÄN 1975. 1977. 46s. Illustrerad.75108. VISORNAS DAL. Årg. 1 – 4. 1986 – 1989. .Pr./st. 50109. VÄNERANKNUTEN TURISM. Rapport okt. 1982. Förutsättningar och omfattning. 83s. Rikt ill. .45110. Örtemark Lars. DE INDELTA SOLDATERNA. Särtryck ur Boken om Dals-Ed. 1977. 14s. Rikt ill. .30111. 5/8 MANTAL KRONO VÄSTRA ED I DALS-EDS SOCKEN 1690-1925. En skrivelse till Konungen om tomtförhållandena i Ed. 1925. 29s. .60 GOTLAND
112. Ahlqvist David. UTSIKT FRÅN BRINGSARVE. 1952. 203s. Illustrerad. .35
113. --. SJÄLVDEKLARATION OCH ANDRA GOTLANDSHISTORIER. 1970.179s. Ill. Inb. Namnt.65
115. Arvidson Stellan. TJELVARS ELD. 1973. 150s. .30
116. Bergman C.J. GOTLÄNDSKA SKILDRINGAR OCH MINNEN. 1976. 306s. .45
118. Hallgard Anna Kajsa. SOLSÄNGET. 1973. 70s. Illustrerad. Understrykningar.25
119. --. GARTRU GRINDS SON. Dramatiskt släktepos i gotländsk miljö. 1968. 264s. .30
120. --. BARNBARNEN. 1974. 176s. Inbunden. .25
121. Hallgard Anna Kajsa. BLÅELDEN. Berättelser från Gotland. 1970. 239s. .35
122. INVENTERING AV ÄNGES- OCH LÖVMARKER. Gotlands län. 1976. 476s.+ karta. .50
123. Nildin-Wall B. / Wall J.I. DET ROPADES I SKYMNINGEN. Vidskepelse och trolldomstro på Got-
land. 1996. 259s. Illustrerad. Inbunden. .90
124. Nilsson Göte. I MORGON ÄR DET SOMMAR. 1966. 154s. .35
125. Olsson Ingemar. ORTNAMN PÅ GOTLAND. 1984. 154s. Rikt ill. Inbunden. .75
126. af Petersens L. / Edqvist D. GOTLAND. Medelhavsön i Östersjön. 1960. C:a 60s. Rikt ill. Inb. .35
127. Richert Ebba. TROLLBUNDEN. 1973. 76s. Illustrerad. .35
128. Rohr Ingvar. GOTLANDS KYRKKLOCKOR OCH RINGNINGSSEDER. 1985. 451s. Rikt ill. .130
129. Stf:s geografiska bilder. GOTLAND. 45 olika. Utan tryckår. .50
130. --. Resehandböcker XV. GOTLAND. 1907. 160s.+ 3 kartor. Med 37 illustrationer. .35
131. --. VAD SKALL JAG SE PÅ GOTLAND. 1963. 149s. .30
132. Strand Sören. VOTIV- OCH PRYDNADSSKEPP PÅ GOTLAND. 1981. 90s. Rikt ill. Inbunden.65
133. Östergren Majvor. MELLAN STENGRUND OCH STENHUS. Gotlands vikingatida silverskatter
som boplatsindikation. 1989. 263s. Rikt ill. English Summary. .130
GÖTEBORG
134. Alexandersson Eric S. UTBLICK FRÅN MASTHUGGET. 1971. 197s. Inbunden. .35
135. Beckholmen Kuno. TORPET. Eriksbergs verkstadsklubb 1979. 208s. Illustrerad.55
136. Bergman Ernst. GAMLA VARVET VID GÖTEBORG 1660-1825. 1954. 272s. Ill. Ngt. solkigt omslag.75
137. Carlson Gösta. RÖSTER FRÅN GAMLESTADEN. 1981. 175s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .75
139. GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING 1913-1937. Minnesskrift. 1942. 300s. Fotoill. .45
140. GÖTEBORGS STUDENTKÅRS PORTRÄTTALBUM 1907-1911. 1912. 96s. Rikt fotoill. Inb. .60
143. Hellekant Bengt. ANNEDALS FÖRSAMLINGS HISTORIA 1908-1978. 1985. 281s. Illustrerad. .60
144. Johansson B. / Nilsson B.S. GAMLA ULLEVI. En kavalkad i bild och ord. 1992. 159s. Rikt ill. Inb. .75
145. Karling Torsten. FRIMURARE - SAMHÄLLETS ORDENSHUS. Minnesskrift. 1918. 206s. Illustrerad. 45
146. Kjellin Maja. GÖTEBORG / STADEN OCH FOLKET. 1952.C:a 150s. Rikt ill.Inb.med skyddsomslag. 50
147. --. KVARTERET ALSTRÖMER I GÖTEBORG. Dess historia fram till våra dagar.1966. 160s. Illustr. . .60
148. Leman Rolf. D:R PHILIP LEMANS ADVOKATBYRÅ. Från 1800-talets mitt till våra dagar. 1986.Inb.50
149. Linde Ebbe. GÖTEBORG. I bild av Folke Persson. 1948. 160s. Ill. Inb. .45
150. Lundström E. / Mossfeldt L. GÖTEBORG. GÖTEBORG. 1995. 132s. Rikt ill. Inb. .30
151. Nordenskjöld Otto m.fl. GÖTEBORGSTRAKTENS NATUR. 1923. 518s. utvikbara planscher. Ill. .75
152. NYA SMYRNA. Invigningen av Nya Smyrnakyrkan 9-17 oktober 1982. 16s. Rikt ill. .30
153. Nyström Lars. GÅRDAR I GRÄNSMARK. 1964. 40s. Rikt ill. .40
154. Pehrsson Per. MAJORNAS KYRKOKRÖNIKA. 1926. 337s. Illustrerad. Dedikation. Något nött. .50
155. Schånberg S. / Nilsson S. KRÅKESTAN. 1960. 119s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .50
156. Brange Rune (red.) SÅ VAR DET DÅ. Berättelser från Angered. 1989. 77s. Rikt ill. Dedikation. .65
157. Traung Olof. VIKING. Storseglare och skolskepp. 1951. 37s.+ utvikbar plansch. Illustrerad. .75
NORRLAND
158. Anderson Hans. RÖSTER I LAPPLAND. 1995. 252s. Illustrerad. Inbunden. Ägaretikett. .30
159. --. / Segerström I. ÖSTAN OM FJÄLL VÄSTAN OM SKOG. 1985. 136s. Rikt ill. Inb. Skyddsomslag.75
161. Burman Edor. DE BODDE NÄRA SAIVO. 1959. 204s. Inbunden med något nött skyddsomslag. .35
163. Granberg Georg. MÄNNISKOR I FJÄLL. 1956. 126s.+ planscher. Inb. med skyddsomslag. .30164. GÄSTRIKEBUKETT. En antologi av gästrikländsk lyrik. 1937. 108s. Illustrerad. Inbunden. .30165. Göransson Rune. ÅDALSFOLKET. 1984. 285s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .45166. Haglund Bertil. FRÅN KUST TILL KALFJÄLL. Bilder från Västerbottens natur och fågelliv. 1937.
200s. Rikt fotoillustrerad. .75168. Höglund Eva m.fl. LJUSDAL OVIKEN. Ett flandriskt altarskåp och dess svenska efterbild. 1999.Ill.Inb.50170. Larsson Marika. STICKAT FRÅN NORRBOTTEN. Vantar, sockor och mössor. 1978. 60s. Rikt ill. .40172. Linder Ulf. VINGAR I NORR. 1977. 135s. Rikt fotoillustrerad. Inb. med skyddsomslag. .50173. Lundgren Svante. PADJELANTA OCH ANDRA LAPPLÄNDSKA ÖDEMARKER. 1964.165s.Ill. Inb. 40174. Lundqvist G. DE SVENSKA FJÄLLENS NATUR. Stf 1944. 440s.+ karta. Rikt fotoillustrerad. Inb. .150175. Manker Ernst. BORTOM FJÄLLEN. Mark och människor i Lappland. 1957. 189s. Rikt ill. Inb. .55176. --. RAJD OCH KARAVAN. 1958. 264s. Rikt fotoillustrerad. Inb. med något nött skyddsomslag. .90177. Marklund Erik. ÖVRE NORRLAND I LITTERATUREN. En bibliografi. 1963. 698s. .65178. Nilsson-Tannér Per. JÄMTLAND I FÄRG. Utan tryckår. 33s. Rikt fotoillustrerad. Inb.30180. Nylander Nils. DOMSJÖ SÅG OCH LASTAGEPLATS UNDER 200 ÅR. 1984. 151s. Rikt ill. Inb.75181. Perstad Emil. GAMLA ÖRNSKÖLDSVIK OCH DOMSJÖ SULFITFABRIK. 1981. 129s. Rikt ill. Inb. 75182. Pålstig Johan. MYTEN OM LAPPLAND. Essayer. 1963. 124s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .50183. Schefferus Johannes. LAPPLAND. 1956. 472s.+ utvikbara planscher. Illustrerad. Inb. .375184. Söderberg Bengt G. (Huvudred.) GÄVLE HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK 1900-1968. 1974.
620s. Rikt fotoillustrerad. Skinnband med helt guldsnitt. .175185. Wallquist Einar. BILDER FRÅN MINA LAPPMARKSÅR. 1950. 197s. Rikt ill. av förf. Inb. Namnt.75 SKÅNE
186. Böök Fredrik. HISTORIER FRÅN HALLANDSÅSEN. 1951. 179s. Illustrerad. Namnteckning.30
187. Eskeröd Albert. SKÅNES KUST. 1966. 224s. Rikt ill. Dedikation.40
188. GAMLA KLIPPAN. 1947. 151s. Rikt ill. Skinnband. Bibliofilupplaga nr. 138/200. .250
190. Holmqvist Lasse. SKÅNE. 1976. 366s. Rikt ill. .25
191. Ingers Ingemar. FRÅN BÅSTAD TILL ÅHUS. En resa i ord och bild runt Skånes kust. 1964. Ill. Inb. .35
192. Kjellgren Lennart. FRÅN GÅRDEN PÅ HEDEN. 1965. 125s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .35
193. Liljeroth E. / Cinthio E. m.fl. SKÅNE. Ett bildverk. Allhems 1962. 606s. Rikt fotoillustrerad. Klot-
band med skyddsomslag. Tillskrift. Ägaretikett. .150
195. Lundh-Eriksson Nanna. DÄR HEMMA. Berättelser från Skåne. 1927. 198s. Namnteckning. .30
196. Strömberg Märta. JÄRNÅLDERSGULD I SKÅNE. 1963. 132s. Rikt ill. Inbunden. Namnteckning.45
197. Åberg Alf. RAMLÖSA. En hälsobrunns historia under 250 år. 1957. 195s.+ planscher. Illustrerad. Inb. .75
SMÅLAND
200. ”POTELLEBRUKET” I GLASRIKET ALSTERBRO GLASBRUK 1871-1969. Människan – miljön –
framtiden. 1982. 128s. Rikt ill. Fuktskada på ryggen. .75
201. Skiöld Åke. FANTASTISKA SMÅLAND. 1984. 218s. Illustrerad. .30
202. Stamming Sture. HETA LÅGA. 1981. 319s. Inbunden.30
203. Svanström Ivan. BYBORNA. 1980. 207s. Illustrerad. Inbunden. .40
204. Virdestam Gotthard. GAMLA SKOLMINNEN FRÅN VÄXJÖ. 1925. 31s. Ill. Särtryck. .30
205. Ydreborg Einar. LIVSTRÅDAR. En torparson berättar. C:a 1991. 209s. Illustrerad. .75
STOCKHOLM
206. Aurén Sven. LIVET I STOCKHOLM. Människor i närbild. 1942. 232s. Illustrerad. Namnteckning. .35
207. Berger Henning. FATA MORGANA. En stockholmsnovell. 1911. 464s. Inbunden.35
208. Brusewitz Gunnar. STOCKHOLM STADEN PÅ LANDET. 1969.208s.Ill. Inb. Ngt. nött skyddsomslag. 90
209. Claesson Stig. SOMMARSTOCKHOLM. 1989. 82 teckningar. Inbunden.150
210. Fogelström Per Anders. KRING STRÖMMEN. 1980. 198s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .60
211. --. EN BOK OM KUNGSHOLMEN. 1965.166s.Rikt ill. av Stig Claesson. Inb. Ngt. nött skyddsomslag. 60
212. --. OKÄNT STOCKHOLM. En antologi. 1967. 207s. Illustrerad. Inb. med något nött skyddsomslag.35
213. Jacobson Thord Plænge (Red.) STOCKHOLM SVERIGES HUVUDSTAD. 1948. 96s. Rikt ill. Inb. .35
215. MUSEISTADEN STOCKHOLM. Konst- och kulturhistoriska museer. 1969. 167s. Rikt ill. Inb. med
skyddsomslag. Folio. .100
216. von Zweigbergk Eva. SE PÅ STAN I STOCKHOLM. 1961. 191s. Ägaretikett. .35
UPPLAND
217. Ehn O. / Elfström G. SEKELSKIFTETS UPPSALA I DAHLGRENS BILDER. 1977. 134s. Rikt ill. Inb.60
4
218. Lijsing P.M. NORRTÄLJE LÄROVERK 1859-1959. En minnesskrift. 48s. Rikt ill. Särtryck. Namnt. .40219. Palme Olof. SIGTUNA. Vägvisare genom staden jämte några ord om dess historia. 1947. 32s. Illustr. .30220. Roosval Albin (Utg.) NATIONSHUSEN I UPPSALA. Illustrerade skildringar. 1915. 299s. Halvfr.band. 60 VÄRMLAND
222. Brodin Linus. FRYKSDALENS FINNSOCKNAR. 1923. 167s. .225
223. Dahlgren Lotten. MARIE CHARLOTTES DAGBOK. 1931. 203s.+ planscher. .40
230. Mogren Folke. SOLSTADSSKIMMER. Färgbilder från Karlstad. 2000. 166s. Rikt ill. Inbunden. .125
231. NORDMARKEN. Hembygdskretsens årsskrift. 2:a årg. 1937. 89s. Illustrerad. .40
232. Nygren C.E. CARLSTADS HISTORIA. Omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865.
+ KARLSTADS BRAND 1865. Och stadens senare historia. 1914-1915. XXI+278+XXI+361s.+
planscher. Rikt illustrerad. 2 halvfr. band med upphöjda bind. Blekta ryggar. .300
233. Rosendahl Sven. FRYKSDALSRESAN. 1965. 144s. Rikt ill. Namnteckning. .45
234. Strand Jol. FINNPASTORN. 1950. 297s. Fläckad. Namnteckning. .35
235. Warmland Knut. FOLK MED MÅL I MUN. Litterär hembygdskunskap. 1991. 104s. Ill. Dedikation.45
236. Värmland förr och nu 1987. BYGGNADSVÅRD. 1988. 221s. Rikt ill. Inbunden. .35
237. Östlind Karl A. OMKRING TÖCK OCH ÖSTEN. 1930. 151s. Rikt ill. Namnteckning. .55
VÄSTERGÖTLAND I
238. Alén J. LIDKÖPINGS KOMMUNALA HISTORIA. Från mitten av 1800-talet till nuvarande tid.
1951. 612s. Illustrerad. .75
239. Bengtsson Sixten. SOLEN ÄR STÖRST VID SIN NEDGÅNG. Västgöta - Bengtsson berättar ur sitt
liv. 1977. 188s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. Signerad. .65
241. --. ”VÄSTGÖTA – BENGTSSONS” VÄSTGÖTAHISTORIER. 1949. 167s. Illustrerad. .35
242. --. I VÄSTGÖTABYGD. Västgöta – Bengtsson berättar. 1975. 168s. Rikt ill. Inbunden. Signerad. .40
243. --. MED VÄSTGÖTA – BENGTSSON I LINNÉS FOTSPÅR GENOM VÄSTERGÖTLAND. 1979.
154s. Illustrerad av Johnny G.R. Ahlborg. Inb. med skyddsomslag. .50
244. --. RES MED VÄSTGÖTA – BENGTSSON. 2 kassettband inspelade 1986 i album. .60
245. Carlson Esbjörn. BORÅS TEXTILINSTITUT 100 ÅR 1866-1966. 1966. 189s. Illustrerad. .65
246. Cederbom L.A. SKARA FOLKSKOLESEMINARIUM 1842-1935. Del I-II. 1934. 96+176s. Ill. 2 vol. .75
247. Eriksson Karl. HÖRT FRÅN ÖDENÄS KYRKAS PREDIKSTOL. 1970. 88s. Tillskrift. .30
249. Grip Martin. HÄR KOMMER KNALLE – JOHAN. 1975. 248s. Inb. med skyddsomslag. .30
250. Grönberg Karin. ÖSTERGATAN 24. Om några familjer vid arbetarrörelsens genombrott. 1995. 158s. .30
251. Hallbäck Sven Axel. MED ETT FÖRNÖJSAMT SINNELAG. Händelser och minnen 1910-1930.
1981. 138s. Illustrerad. Inbunden. .35
252. HALLE- OCH HUNNEBERG. 1978. 111s. Rikt ill. .35
253. Hedvall J.Arvid. SKOLPOJKE I SEKELSKIFTETS SKARA. 1955. 153s. Rikt ill. Något nött. .65
254. I SJUHÄRADSBYGD. Naturskyddssällskapet i Borås 25-årsjubileum 1952. 72s. Rikt ill. .40
255. Johansson Arne (Utg.) VÄNERSNÄS SOCKEN I ORD OCH BILD. Vid Vänersnäs Hembygds- och
Fornminnesförenings 70-års jubileum 1934-2004. 2004. 78s. Rikt ill. .65
256. Johansson Hilding. TROLLHÄTTAN. Samhälle i expansion. 1987. 195s. Rikt ill. Inbunden. .65
257. LIMMARED 1740-1940. 107s. Rikt ill. Inbunden. Namnteckning. .700
258. KNALLAR. Ur Västgöta nation i Lund 1928-1929. 1930. 94s. Rikt ill. Nr 39 / 150. .75
259. Larsson Herbert. SV. PAPPERSIND. ARB. FÖRB. AVD. 133. 1979. 28s.+ många planscher. Spiralhft. 40
261. Nybelin Orvar. VÄSTSVENSKA SUBFOSSILFYND AV REN, KRONHJORT OCH UROXE.
1943. 19s. Illustrerad. Särtryck ur Göteborgs musei årstryck 1943. .35
262. Nystedt Olle. MINNEN FRÅN GAMLA PRÄSTGÅRDAR I SKARA STIFT. 1928. 224s. Ill. Inb. .50
263. SKARA STIFT GENOM 1000 ÅR. 1999. 196s. Illustrerad. Inbunden. .60
264. RUNA. Utg. av gymnasieföreningen Runa vid Högre Allm. Läroverket i Vänersborg. 1951, 1953,
1954, 1957, 1958 och 1963. .Pr. / st. 75
265. SPARBANKEN I VÄNERSBORG 1822 – 1922. 1922. 168s. Illustrerad. .50
266. Söderström Göran. FLISOR UR ETT BERG. Och andra berättelser från när och fjärran. Utan tr.år. 72s.40
268. Wengström Erik. DET GLADA VÄSTERGÖTLAND. 1959. 250s. Illustrerad. .30
VÄSTERGÖTLAND II
269. Arvidsson Halvdan. GAMLA KINNABILDER. Del I-II. 1975-1976. C:a 400s. Rikt illustrerade.
Inbundna. Försättsbladen saknas. 2 volymer. .100
270. Bergstrand Carl-Martin. GAMMALT FRÅN KIND. Del III. 1961. 227s. .40
271. BERGUM. Bygden vid Viskan. 1985. 531s. Rikt illustrerad. Inb. med skyddsomslag.225
272. DIKT, BILD OCH SCEN. Birger Sjöberg – sällskapet 2004. 205s. Illustrerad. .30273. Falkås Gunnar. GIFT OCH HONUNG. 1960. 307s. Recensionsetikett. .35274. --. VÄLJA VÄG. 1962. 271s. Recensionsetikett. .35275. Häggström Leif. NÅGRA LÄMNINGAR OM OCKSÅ FÖRSTÖRDA. En fornlämningsbiografi över Vittenebygden. Uppsats för avläggande av licentiatexamen. 2001. 156s.+ planscher. Illustrerad.60276. Jacobson Gun (Red.) MARIESTAD – SOM VI SER DET. 400 år 1983. 230s. Rikt ill. Inbunden. .65278. Levenstam Thorsten. LEVENEBYGDEN. Levene, Long, Slädene, Sparlösa. Del I-II. Utan tryckår.
624+250s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. 2 volymer. .175279. von Linné Carl. VÄSTGÖTARESA. Förrättad 1746. 1961. Inb. med något nött skyddsomslag. .30280. Ljunggren Ragnar. VÄSTGÖTAHISTORIER. 1941. 143s. Illustrerad. .30281. Norberg Arvid. VÄCKELSE I VÄSTGÖTABYGD. Några drag ur kyrkolivet i Skara stift. 1965.192s.30282. Nordin Hennel Ingeborg (Utg.) MAMSELL FORSELLS DAGBOK. 1988. 184s. Illustrerad. Inb. .35286. VÅRT VÄNERSBORG 1982-1989. Vänersborgs fotoklubb. 1989. 108s. Rikt fotoill. Inb. .125287. VÄGAR OCH VÄGFARARE I VÄSTERGÖTLAND. Västergötlands fornm. för. tidskrift 1981-1982. .40289. Öhnander Bengt A. UNDER ETT MANDELTRÄD. 1982. 64s. Illustrerad. .25 VÄSTMANLAND
291. Andersson Arthur Enok. SURAHAMMAR 1969. 16 teckningar. 1982. 20s. Inbunden. .50
292. Carli Nils (Red.) TÄRNA 75 ÅR 1876-1951. 1951. 136s. Illustrerad.40
293. Eriksson K.-G. KARLSLUND. En länk i social utveckling. 1982. 77s. Illustrerad. Inbunden. .50
294. Hwit Inge. ETT BONDEÅR. 1971. 123s. Inbunden. .35
295. HÄLLEFORS FOTOKLUBB. Almanacka 1990. 12 gamla bilder från Hällefors. .30
296. Höjer Signe. KRING EN BERGSMANSGÅRD. 1969. 286s. Illustrerad. Inbunden. .35
297. VÄSTMANLANDS – DALA NATION. Festskrift MCMXV. 1915. 164s. Ill. Inb. Försättsbl. saknas. .40
298. VÄSTMANLANDS LÄNS TIDNING JULNUMMER 1936. 24s. Dedikation från Elin Wägner. Vikt. .150
299. VLT TYCKTE. Kommentarer 1941-1962. 162s. Dedikation från Anders Y. Pers. .50
ÖLAND
300. Berg Bengt. ÖLANDSMYREN. 1964. 144s. Rikt illustrerad. Inbunden.40
301. von Linné Carl. ÖLÄNDSKA RESA. Förrättad 1741. 1907. 152s. Illustrerad. Inbunden.35
302. Liljeroth Erik m.fl. ÖLAND. Ett bildverk. 1963. C:a 330s. Rikt ill. Inb. med ngt. skadat skyddsomslag. 150
303. Palm Bertil. ÖLAND I BILD. 1957. 72s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .30
304. Stf:s årsskrift 1974. ÖLAND. 1974. 320s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .25
305. Virgin Hjalmar. FRÅN ÖLANDS FAUNA OCH FLORA SOMRARNA 1925-1927. 1935. 51s.
Illustrerad. Lång dedikation på främre omslaget. .40
MEMOARER OCH BIOGRAFIER
308. Beatles. Davis Hunter. BEATLES. Den sanna storyn om Beatles.1968.203s.Ill.Inb. Några fläckade sidor.75
309. Alkman Annastina. NÄR GRÄSET VAR GRÖNT. 1965. 133s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .75
311. Borg. Skarke Lars. SANNINGEN. Mina år med Björn Borg. 1992.334s.+ planscher. Inb. Skyddsomslag.50
312. Broman Sten. UPPLEVELSER AV 1900-TALET. Första kvartseklet. 1982. 355s.+ plr. Inb. Skyddsom. 40
313. Broström. Broo Eric. FRÅN NAKENDANSÖS TILL REDARDROTTNING. 1968. 104s. Illustrerad. . . .75
317. Cash Johnny. SANNINGEN OM MITT LIV. 1976. 238s. Inbunden. .40
319. Chaplin. Epstein Jerry. SÅ MINNS JAG CHARLIE. Utan tryckår. 227s. Rikt ill. Inb. med skyddsomsl. . 65
320. Columbus. Collis John Stewart. CHRISTOFER COLUMBUS. 1992. 224s. Inbunden. .40
321. Garbo. Bainbridge John. GARBO. 1955. 273s.+ planscher. Inbunden. .40
322. --. Sands Frederick och Broman Sven. GARBO DEN GUDOMLIGA. 1980. 255s. Ill. Inb. Skyddsomsl. 75
324. Gernandt Anders. HÄSTMINNE. 1995. 185s.+ planscher. Inbunden. .45
326. Hari. Keay Julia. SANNINGEN OM MATA HARI. 1989. 209s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .45
328. Jack Brazil. PÅ MITT LIVS NÖJESFÄLT. 1945. 196s.+ plr. Anteckningar på smutstitelbladet. Nött.40
333. Malmgren. Wetterfors Paul. FINN MALMGREN. Hans liv och arbete. 1928.219s. Ill. Halvfranskt band. 75
334. Marie Antoinette. Söderhjelm Alma. MARIE ANTOINETTES STORA HEMLIGHET. 1934.
251s. Halvfranskt band med upphöjda bind. Namnteckning. .75
335. Mc Cartney. Benson Ross. PAUL MC CARTNEY BAKOM MYTEN. 1992. 260s.+ planscher. Inb. .60
336. Nilsson Annalisa. HYCKLARNA. En prästfrus memoarer. 1964. 260s. Sned rygg. .35
337. Piaf. Berteaut Simone. EDITH PIAF. En berättelse. 1971. 422s.+ planscher. Inbunden. .35
338. Rehnberg Mats (red.) KOMMUNALARBETARMINNEN. 1959. 264s. Illustrerad. .45
340. Sigfridsson Lasse. MINA SPELMANSMINNEN MED LASSE STEFANZ. 1993. 264s. Ill. Inb. Sign.50
341. Sjöström Henning. VÄGEN FRÅN BYN. 1979. 198s.+ planscher. Inbunden. .40
6
342. Ståhlberg Knut. ETT HÖRN AV PARADISET. 1999. 350s. Pocket. .30343. Taube. Fredholm Inga-Britt (red.) Evert Taube. NÄR JAG VAR EN UNG CABALLERO. En bild- biografi. 1970. 176s. Rikt ill. Inbunden. .75344. Teresa. Doig Desmond. MODER TERESA. Hennes folk och hennes arbete. 1977. 151s. Rikt ill. Inb. .35346. Tingsten Herbert. FLYKTFÖRSÖK. Notiser 1971-1972. 1972. 185s. Inb. med skyddsomslag.35347. Wahlström Lydia. TROTSIG OCH FÖRSAGD. Mitt livs minnen. 1949. 314s.+ planscher. Inb. .35348. Wästberg Per. ALICE OCH HJÖRDIS TVÅ SYSTRAR. Dagböcker och brev 1885-1964. I urval av Per Wästberg. 1995. 401s.+ planscher. Inb. med skyddsomslag. Ägaretikett. .35 DALSLAND II
349. Berghman Nils. DIKTER OCH PROSASTYCKEN. 1957. 188s. .35
350. BRÅNA – SMEDENS DIKTER. Utg. av G. och J. Bergman. 1908. 159s. Namnt. Dekorerat klotband.75
351. DALSLAND – ETT HIMMELRIKE PÅ JORDEN. 1982. 92s. Rikt ill. .50
352. EDS SKIDKLUBB 50 ÅR 1932-1982. 1982. 34s. Illustrerad. .30
353. Engvall Bror. MELLERUD. Från gästgiveri till järnvägsknut. 1975. 215s. Rikt ill. Inb. Skyddsomslag. 325
354. Fjellman Berit. TRE SEKEL – SJU LIV. 2008. 57s. Fotoillustrerad av Larseric Fjellman. Förlagsny. .150
355. --. DALSLAND PÅ ARNS TID. 2008. 60s. Fotoillustrerad av Larseric Fjellman. Förlagsny. .150
356. Herjulfsdotter Ritwa. JUNGFRU MARIA MÖTER ORMEN. Om formlers tolkningar. 2008.292s. A.a.140
357. HÄRADSBLADET. Årg. 21. Nr. 2, 2007. 36s. Rikt ill. .40
358. --. Årg. 21. Nr. 1, 2008. (Skall vara årg. 22.) 32s. Rikt ill. .40
359. --. Årg. 21. Nr. 2, 2008. (Skall vara årg. 22.) 40s. Rikt ill. .40
360. Johannesson Anna-Maja. LÄRARNAS VILLKOR I DE FÖRSTA DECENNIERNAS FOLKSKOLA
(1850-1880). 1989. 82s. (Valbo härad.) Förlagsny. .150
361. Lampers Per-Olof. SPARBANKEN OCH BYGDEN. 1970. 68s. Rikt ill. .40
362. Lidberg Leila. VENDEL OCH VENDÉLA. En 500-årig släktkrönika från Dalsland. 2007. 238s. .
Rikt illustrerad. Inbunden. Förlagsny. .125
363. Lignell A. FÖRSÖK TILL BESKRIFNING ÖFWER DALSKOGS SOCKEN, UTI ELFSBORGS LÄN
OCH DALS LAND. Faksimiltryck. Utan tryckår. 32s. .35
364. Pettersson Axel V. BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR OM SLÄKTEN WÆRN. 1987. 32s. .20
365. Runelid Effe. DALSLAND OCH DET LITTERÄRA LIVET. 1977. 352s. Illustrerad. Inb. Namnt. .200
366. SEVÄRDHETER I DALSLAND OCH VÄSTERGÖTLAND. Älvsborgs län. 1982. 205s. Illustrerad. .40
367. Thomasson Pehr. LEFNADSTECKNING ÖFVER TALMANNEN HANS JANSSON. Utan tr.år. 35s. . .20
368. T – r. [Ernst Torinder]. DONATIONEN. En bygdeberättelse från Torrskog. Fotostatkopia 1988. 176s. .75
369. UR NORDALS HÄRADS DOMBÖCKER 1613-1732. Utan tryckår. 274s. Inbunden. .200
370. Västgötagenealogen. Årg.27 Nr.3 Okt. 2008. Tema: DALSLAND I FOKUS. 24s. Illustrerad. .30
371. Örtemark Jonas. MINIATYRPRODUKTIONER. Dikter. 2006. Opaginerad. Illustrerad av förf. .150
372. --. VRIDA I LED. 105s. + MIKROVÄXLAR. 117s. 2008. 1 volym. Förlagsny. .200
VÄSTERGÖTLAND III. (Småhäften c:a A5.)
373. Alberius Bertil. HABO KYRKA. Den måleriska träkatedralen. Utan tryckår. 20s. Illustrerad. .25
374. Beckman Nat. GAMMALDAGS SKOLLIV. 1917. 45s. Namnteckning. Ngt. skadad. .30
375. Berg Gunnar. NÄÄS – KORT HISTORIK. 1976. 24s. Rikt ill. .30
376. Biskopens i Skara, D.Jesper Swedbergs BREF Till alla som Gud fruchta. 1965. 12s. .30
377. Bjerkander Clas. TAL OM KINNEKULLE HÅLLET 1758 I SKARA GYMNASIUM. 1977. 53s. .30
378. BRANDORDNING FÖR VARTOFTA STATIONSSAMHÄLLE. 1933. 12s. .30
379. Carlsson Enar. OFFENTLIG KONST I VÄNERSBORG. Utan tryckår. 52s. Rikt illustrerad. .30
380. Djurklou G. OCKSÅ EN FORNFORSKARE. 1967. 15s. Illustrerad. .30
381. Eldh Robert. KRING EN VÄNERVIK. En skrift om Kinneviksbygden. 1974. 23s. Illustrerad. .30
382. Ekre Rune. PILGRIM OCH VALLFARTSLED. Om medeltida vallfärder från och genom Lödöse.
1986. 46s. Rikt illustrerad. Tillskrift. .40
383. Fors Tina. GULDET FRÅN VITTENE. 2002. 34s. Rikt illustrerad. .40
384. Forsell. DET SVENSKA VETERINÄRVÄSENDET 1874. Fotostatkopior. 15s. .25
385. Hans Sallanders samling av litteratur om Västergötland speciellt Skaraborgs län. 1970. 75s. + prislista. . .30
386. HARALD WIDEENS BIBLIOGRAFI 1931-1993. Sammanställd av Nils Sandberg. 1995. 79s. .30
387. HELSJÖNS BADANSTALT. Gyttjebad- och Kuranstalt. Säsong 28 maj – 5 sept. 1924. 8s. Illustrerad. .75
388. HJO BADANSTALT 1917. 11s. Rikt ill. Extrakt. .45
389. Johansson Leif. LÄNGE LEVE STENÅLDERN. En skrift om den äldre stenåldern i Alingsåstrakten.
1992. 27s. Rikt ill. .30
390. Johansson Peter. KULTURMILJÖER I VÄNERSBORGS KOMMUN – en utflyktsguide. 2000. 40s.Ill. 30
391. Johnsson V. DEN STORA JULGÅVAN. Två julpredikningar. 1931. 31s. .25392. Jönsson Jean. DAGBOK FRÅN SÄVARE 1821 – 1823. 1989. 47s. .30393. Karlsson Sven. ÄNGLAVAKT. Förlorad – Återfunnen. 1938. 56s. .30394. KATALOG ÖFVER EN SAMLING BÖCKER som försäljes genom auktion å Mariestads rådhus lördagen den 8 sept. 1894 kl. 3 e.m. 11s. .150395. Landtmanson Samuel. SKARA OCH AXVALL. Barndoms och ungdomsminnen. 1943. 73s. Illustr. .50396. LIDKÖPING PÅ SARA VIDEBECKS TID. 1984. 16s. Illustrerad. .30397. Lindström Bengt. BROARNA VID KAFLEDAMMEN – EN SPEGLING AV TROLLHÄTTANS UTVECKLING. 1987. 12s. Illustrerad. .30398. Lippold B. / Friberg G. AXEVALLA HUS. Svenskt medeltidsfäste och säte för västgötakungarna. Utan tryckår. 36s. Illustrerad. .35399. Ljungström Claës Johan. MINNESMÄRKEN I SÖDRA VING 1853. 2004. 20s. Illustrerad. .30400. Moderata Ungdomsförbundet i södra Älvsborg 50 år 1936-1986. Moderata Ungdomsförbundet i Borås 75 år 1911-1986. 1986. 52s. Rikt ill. .35401. Nordwall Johan. BORÅSTRAKTENS VÄXTER. 1992. 49s. .30402. Orre Nils. AVHANDLING OM BORÅS ÅR 1785. 1998. 16s. .30403. RÅDA SÄTERI & GÄSTGIVERI. Utan tryckår. 8s. .25404. Sandberg Nils. Vänersborgs söners gilles årsskrift 30 år. REGISTER. 1961. 16s. .25405. STAFFANSVISAN. 1962. 19s. .30406. Söderberg Rudolf. GENOM SKARABORGS LÄN I VÄSTERGÖTLAND. En skildring av turistfär- der på bil-, kanal- och järnvägar. 1923. 67s.+ karta. Rikt ill. .100407. Thollander Runar. REFLEKTIONER KRING ROVDJURENS JAKT. 1960. 4s. Särtryck. .25408. Wegraeus Erik. VÄNERSBORG I VÅRA HJÄRTAN. 1975. 20s. Rikt ill. Särtryck. .25409. Wickman Ivar. BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER HEINE-MEDINSCHEN KRANKHEIT. Fotostatkopia. 19s.+ kartor. .30410. VÄNERSBORGS KYRKOBRÖDER 1929-1979. 16s. Illustrerad. .30411. VÄSTGÖTAUNGDOMENS JULBOK 1929. 72s. Rikt ill. .25412. 50 ÅR. SÖDRA ÄLVSBORGS HÖGERFÖRBUND 1909-1959. 16s. Illustrerad.35 SKÖNLITTERATUR
413. Ahlin Lars. NATTENS ÖGONSTEN. 1958. 79s. Inbunden. .35
414. Almquist C.J.L. FOLKLIVSBERÄTTELSER. 1925. 233s.+ planscher av Kurt Jungstedt. Ngt. nött. .35
415. Andersson Lars. VATTENORGELN. 1993. 352s. Inb. med skyddsomslag. .35
416. Antti Gerda. LIVET SKRIVER KAPITEL. 2001. 265s. Inb. med skyddsomslag. .35
417. --. FJÄRRVÄRME. 1991. 359s. Inbunden. Understrykningar med blyerts. .25
418. Atwood Margaret. ATT FÖRHANDLA MED DE DÖDA. En författare om skrivandet. 2003. 232s. Inb.35
419. Auel Jean M. MAMMUTJÄGARNA. 1986. 481s. Inb. med skyddsomslag. .35
420. Bagley Desmond. BAHAMAKRISEN. 1982. 270s. Inb. med skyddsomslag. .35
421. Bassani Giorgio. JUDISKA HÖDOFTER. 1980. 152s. Inb. med skyddsomslag. .35
422. Bengtsson Frans G. FÖR NÖJES SKULL. Essayer. 1947. 216s. Inb. med båda omslagen. .35
423. --. DEN LUSTGÅRD SOM JAG MINNS. 1953. 205s. Inb. med främre omslag. Något sned rygg. .35
424. Bergman Hjalmar. CLOWNEN JAC. 1982. 299s. Inb. med skyddsomslag. .35
425. Bergson Greta. HJÄRTATS BLOMMA. En roman om Carl Jonas Love Almquist. 1941. 291s. .45
426. Blixen Karen. SJU ROMANTISKA BERÄTTELSER. 1986. 398s. Inbunden.45
427. Bondeson August. Samlade skrifter. Del I. SMÄRRE SKRIFTER. + Del II. ALLMOGEBERÄTTEL-
SER. och NYA ALLMOGEBERÄTTELSER. + Del III. HISTORIEGUBBAR PÅ DAL. + Del IV.
I GLIMMINGE OCH KRÖPLINGE. och M.V.K. 1939-1940. 322+269+408+318s. Inb. 2 halvfranska
band med 5 upphöjda bind och guldsnitt. Illustrerad. .175
428. de Botton Alain. LÅT PROUST FÖRÄNDRA DITT LIV. 1998. 222s. Ill. Inb. med skyddsomslag. .35
429. Brunner Ernst. CAROLUS REX. KARL XII–hans liv i sanning återberättat. 2005. 807s. Inb.skyddsom.75
430. Buck Pearl S. MINA SKILDA VÄRLDAR. 1956. 288s. Inbunden. Namnteckning. .35
431. Burgess Anthony. NOTHING LIKE THE SUN. 1966. 235s. Pocket.30
432. Carlsson Ebbe. LIKET I LÅDAN. 1991. 227s. Inb. med skyddsomslag. .35
433. Cederhök Sten-Åke. PETER BLY. 1984. 347s. Inbunden. Något sned rygg. .30
434. Charrière Henri. PAPILLON, REVANSCH! 1973. 333s. Inb. med skyddsomslag. .35
435. Chessman Caryl. DÖDSCELL 2455. En dödsdömds berättelse. 1954. 476s. Inbunden. .35
436. --. GENOM SKÄRSELDEN. 1955. 332s. Inbunden. .35
437. Claeson Stewe. RÖNNDRUVAN GLÖDER. En roman om Tegnér. 2002. 330s. Inb. Skyddsomslag. .45
438. Claesson Stig. HENRIETTA SKA DU OCKSÅ GLÖMMA. 1985. 179s. Inbunden. .40
8
439. --. VARSEL OM KOMMANDE TILLDRAGELSER. 2000. 244s. Pocket. Namnetikett. Tillskrift. .30440. Davies Robertson. FEMTE ROLLEN. 1984. 264s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .35441. Delblanc Sven. EREMITKRÄFTAN. 1980. 187s. Pocket. .30442. Dickens Charles. PICKWICKKLUBBENS EFTERLÄMNADE PAPPER. 1907. 753s. Inb. något nött halvfranskt band. .40443. Dostojevskij Fjodor. YNGLINGEN. 1992. 540s. Inb. med skyddsomslag. .35444. --. BROTT OCH STRAFF. 1989. 633s. Inb. med skyddsomslag. .35445. Dumas D.y. Alexandre. KAMELIADAMEN. 1988. 274s. Ill. av Gavarni. Inbunden. .35446. Eco Umberto ROSENS NAMN. 1983. 559s. Inb. med skyddsomslag. .35447. Edqvist Dagmar. TROLLDRYCK. 1949. 296s. .35448. --. RYMLINGEN FAST. 1954. 240s. .35449. --. EFTER FLYKTEN. 1983. 271s. Inbunden. Namnteckning. .35450. Edwall Allan. LIMPAN. 1984. 166s. Inbunden. .35451. Ekman Kerstin. URMINNES TECKEN. 2000. 205s. Inb. med skyddsomslag. .45452. --. VARGSKINNET, SKRAPLOTTER. 2003. 392s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .45453. --. KNIVKASTARENS KVINNA. 1990. 83s. Inb. med skyddsomslag. .45454. Engström Albert. ÅT HÄCKLEFJÄLL. Del I-II. 1942. 151+173s. Halvfranskt band. 1 vol. .35455. Enquist. Per Olov. LEWIS RESA. 2001. 601s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .45456. --. BOKEN OM BLANCHE OCH MARIE. 2004. 260s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .45457. Ericsson Gustaf. MANNEN SOM DU DÖDAT. 1932. 320s. Nött och fuktskadad. .30458. Eriksson Allan. FARVÄL TILL PARADISET. 1979. 256s. Inbunden. .35459. Eriksson Maj-Britt. LEGEND. 1966. 112s. Namnteckning. Recensionsetikett. .35460. --. DYNING. 1962. 128s. .35461. --. FRÅN SKÄREN. 1958. 150s. Namnteckning. Recensionsetikett. .35462. Evander Per Gunnar. MÅNDAGARNA MED FANNY. 1979. 298s. Inbunden. .35463. Falkberget Johan. CHRISTIANUS SEXTUS. Del I-III. 1938. 299+403+368s. 3 vol. .65464. Flygare-Carlén Emilie. KYRKOINVIGNINGEN I HAMMARBY. Del I-II. 1929. 262+258s. Inb. 2 vol. 45465. --. JUNGFRUTORNET. Del I-III. 1929. 336+342+311s. Inb. 3 vol. .65466. Fogelström Per Anders. HEM TILL SIST. 1994. 271s. Inb. Namnteckning. .35467. --. KOMIKERN. Roman om en teaterfamilj. 1989. 319s. Inb. med skyddsomslag. .35468. Fredriksson Marianne. SYNDAFLODEN. 1993. 348s. Inb. med skyddsomslag. .35469. --. Den som vandrar om natten. 1988. 414s. Inb. med skyddsomslag. .35470. --. SIMON OCH EKARNA. 2005. 343s. Inbunden.35471. Fridegård Jan. LYKTGUBBARNA. 1956. 299s. Stämpel. Något sned rygg.35472. --. DEN GÅTFULLA VÄGEN. 1963. 125s. Inb. med något nött skyddsomslag. Namnteckning. .40473. --. LARS HÅRD. 1949. 477s. Recensionsstämpel. .35474. Fridell Folke. BJÄLKEN I DITT ÖGA. 1955. 255s. Recensionsstämpel.35475. --. SYNDFULL SKAPELSE. 1970. 158s. Pocket. .30476. --. NATTFJÄRIL. 1966. 143s. Recensionsetikett. .35477. --. STENANSIKTET. 1962. 180s. Recensionsetikett. .35478. --. DÖD MANS HAND. 1969. 167s. Pocket. Recensionsetikett. .30479. Gardell Jonas. SÅ GÅR EN DAG IFRÅN VÅRT LIV OCH KOMMER ALDRIG ÅTER.1999.170s.Inb.35480. Grass Günter RÅTTINNAN. 1999. 412s. Inb. med skyddsomslag. .45481. Greene Graham. INTRODUCTIONS TO THREE NOVELS. 1962. 49s. .35482. Grisham John. BRÖDRASKAPET. 2003. 383s. Inb. med skyddsomslag. .45483. --. UPPGÖRELSEN. 2003. 390s. Inb. med skyddsomslag. .45484. Guillou Jan. ONDSKAN. 1991. 284s. Inbunden. Namnetikett. .35485. Gunnarsson Gunnar. JON ARASON. 1959. 286s. .35486. --. SKEPP PÅ HIMLEN. 1934. 274s. Inbunden.35487. --. JORD. 1967. 260s. Pocket. .30488. Gustafsson Lars. BERNARD FOYS TREDJE ROCKAD. 1986. 428s. Inb. med skyddsomslag. .35489. --. EN BIODLARES DÖD. 1978. 230s. Inbunden. .35490. --. UTOPIER OCH ANDRA ESSÄER OM ”DIKT” OCH ”LIV”. 1969. 161s.+ planscher. Pocket. .35491. Hailey Arthur. KRISEN. 1979. 351s. Inb. med något nött skyddsomslag. Namnetikett. .35492. Hammenhög Waldemar. TORKEN. 1951. 352s. Något nött rygg. .35493. --. ENSITTARVÄGEN. 1961. 260s. + DET ÄR INGEN MARK ATT BYGGA PÅ, MIN ÄLSKADE.
Ensittarvägen vol. 2. 1962. 267s. 2 volymer. .75494. --. REGERINGSGATAN. 1959. 296s. .45495. --. BERÄTTELSEN OM PISINUS. 1962. 80s. .45 496. --. I EN SYDENGELSK BY. 1962. 139s. Illustrerad. .35497. --. I EN SVENSK SOVSTAD. 1954. 110s. Illustrerad.45498. --. HERR ANDERSON MED ETT S. 1971. 242s. .35499. --. GUSTAV TJÄDER. 1969. 207s. .45500. --. LALLO. 1970. 176s. .45501. --. LYCKLIG RESA. 1953. 304s. .45502. --. I EN FRANSK SMÅSTAD. Staden vid Loire. 1953. 178s. Illustrerad. .45503. --. OMNE ANIMAL. 1952. 201s. .45504. --. ÄLSKEN VARANDRA. 1955. 378s. Något sned rygg. Namnteckning. .35505. --. DEN EVIGA KÄRLEKEN. Inledning till ett drama. 1957. 376s. + DRAMAT. Den eviga kärle- ken II. 1958. 362s. 2 volymer.75506. --. HELGA LEKAMENS GRÄND. 1960. 272s. .45507. Harris Thomas. NÄR LAMMEN TYSTNAR. 1992. 327s. Inbunden. .35508. Hed Kerstin. KVINNOR VID ÄLVEN. 1955. 189s. Recensionsstämpel. .35509. Hedenvind-Eriksson Gustav. GÄSTABUDET. 1951. 268s. Recensionsstämpel. .35510. --. MED DIKTEN MOT BEFRIELSE. 1955. 236s. Recensionsstämpel. .35511. Heller Frank. HERR COLLINS SÄLLSAMMA ÄVENTYR. 1965. 211s. Inbunden. .35512. --. STORHERTIGENS FINANSER. 1966. 248s. Inb. med skyddsomslag. Namnteckning. .35513. Hemingway Ernest. DEN GAMLE OCH HAVET. 1954. 233s. Inbunden. Namnteckning. .35514. Hermanson Marie. HEMBITRÄDET. 2007. 263s. Pocket. .30515. --. KÄRLEKSHJÄRTAN. 1999. 48s. .35516. --. MANNEN UNDER TRAPPAN. 2005. 287s. Inb. med skyddsomslag. .45517. Hodell Åke. KRÅKSYMFONIN. 1985. 261s. Illustrerad. Inbunden. .100518. Holst Hanne-Vibeke. KRONPRINSESSAN. 2005. 398s. Pocket. .30519. Hsun Lu. DEN SANNA HISTORIEN OM AH Q OCH ANDRA BERÄTTELSER. 1964. 256s. .35520. Hultberg Peer. REQUIEM. 1987. 625s. Inbunden.35521. Hylinger Claes. KVÄLLARNA PÅ PÄRLAN. 1997. 133s. Inb. med skyddsomslag. Namnteckning. .55522. Isaksson Ulla. DIT DU ICKE VILL. 1956. 309s. Namnteckning. .35523. Jansson Tove. BILDHUGGARENS DOTTER och SOMMARBOKEN. 1996. 147+192s. Inb. 1 vol. .35524. Jersild PC. FEM HJÄRTAN I EN TÄNDSTICKSASK. 1989. 327s. Inb. med skyddsomslag. .35525. --. EN GAMMAL KÄRLEK. 2995. 279s. Inb. med skyddsomslag. .35526. Joenpelto Eeva. DÄR FÅGLARNA SJUNGER. 1958. 234s. .35527. Johnson Eyvind. STAD I LJUS. En historia från Paris. 1943. 170s. .35528. --. MINNAS. 1950. 239s. Recensionsstämpel. .35529. --. SE DIG INTE OM! 1956. 235s. Inbunden. .35530. --. ROMANEN OM OLOF. 1992. 652s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .75531. Joyce James. DUBLIN – NOVELLER. 1931. 215s. Inb. med båda omslagen. Namnetikett. Tillskrift. .50532. --. DUBLINBOR. 1972. 229s. Illustrerad. Inbunden. .45533. Kafka Franz. AMERIKA. 1965. 234s. W&Wserien. .50534. Kesey Ken. GÖKBOET. 2004. 408s. Inbunden. .35535. Kipling Rudyard. HAVETS HJÄLTAR.Berättelse från Newfoundlandsbankarna.1939.173s.Inb.Exlibris. 35536. Korda Michael. LIVETS GODA. 1984. 374s. Inb. med skyddsomslag. .35537. Lagerkvist Pär. BARABBAS. 1955. 239s. Inbunden.35538. --. GÄST HOS VERKLIGHETEN. 1963. 117s. Pocket. .30539. Lagerlöf Selma. EN HERRGÅRDSSÄGEN. + HERR ARNES PENNINGAR. 1929. 280s. Inb. 1 vol. .35540. --. TROLL OCH MÄNNISKOR. Del I-II. 1933. 368s. Halvfranskt band. 1 volym. .50541. --. JERUSALEM. Del I-II. 1937, 1933. 231+263s. Inb. halvfranska band. 2 volymer.80542. Larsson i By Carl. VÅR I FOLKARE. Noveller. 1930. 223s. Inbunden.35543. Lidman Sam. ETT HERRANS LIV. Dokumentärroman. 1988. 310s. Inb. med skyddsomslag. .45544. Lidman Sara. JAG OCH MIN SON. 1961. 223s. Inb. med skyddsomslag. .35545. --. VREDENS BARN. 1980. 330s. Inb. med skyddsomslag. .35546. Lidman Sven. KÖPMÄN OCH KRIGARE. 1930. 287s. Inbunden.35547. Linde Ebbe. SENAPSKORNET. Skådespel i fem akter. 1934. 226s. .35548. Lindgren Torgny. DORÉS BIBEL. 2005. 228s. Inb. med skyddsomslag. Illustrerad. Namnetikett.45549. --. PÖLSAN. 2002. 221s. Inb. med skyddsomslag. Namnetikett. .40550. --. LJUSET. 1978. 337s. Inbunden. Namnteckning. .35551. --. BAT SEBA. 1987. 250s. Inbunden. .35552. Linklater Eric. JUAN I KINA. 1957. 323s. Inbunden.35553. Ljungquist Walter. KAMMARORGEL. 1954. 288s. Inb. med skyddsomslag. O.u. Tillskrift.17510 554. Lo-Johansson. STATARLIV. 1941. 254s. .35555. --. UNDER DE GRÖNA EKARNA I SÖRMLAND. 1976. 216s. Ill. av Sven Ljungberg. Inb. .40556. --. BARA EN MOR. (Rya-Rya). 1983. 462s. Inbunden. .40557. --. ANALFABETEN. 1952. 288s. .35558. Lundell Ulf. KYSSEN. 1983. 348s. Inbunden. .35559. --. VÄRMEN. 2005. 559s. Inb. med skyddsomslag. .50560. --. TÅRPILEN. 1987. 324s. Inb. med något nött skyddsomslag. .35561. --. SAKNADEN. 1993. 552s. Inbunden.45562. Lundström Evert. SILVERNÅLEN. 1962. 223s. Inb. med något skadat skyddsomslag. .35563. Macfie Harry. FARVÄL, FALKON LAKE. 1951. 256s. Inbunden.35564. MacLean Alistair. KANONERNA PÅ NAVARONE. 1979. 312s. Inbunden. .35565. --. CIRKUS. 1977. 252s. .35566. --. MOT FORT HUMBOLDT. 1979. 184s. .35567. Martinson Moa. KVINNOR OCH ÄPPELTRÄD. 1949. 231s. Inbunden. .35568. --. LIVETS FEST. 1952. 441s. .35569. Mattsson Britt-Marie. SNÖLEOPARDEN. 2005. 376s. Inb. med skyddsomslag. .50570. Moberg Vilhelm. RASKENS. En soldatfamiljs historia. 1983. 378s. Inbunden. .40571. Niemi Mikael. KYRKDJÄVULEN. 2005. 207s. Pocket. .30572. Nilsson Piraten Fritiof. BOKHANDLAREN SOM SLUTADE BADA. 1966. 309s. Inb. Namnteckning. .40573. --. HISTORIER FRÅN FÄRS. 1995. 229s. Inb. med skyddsomslag. .50574. --. BOCK I ÖRTAGÅRD. 1947. 255s. Inbunden. Namnteckning. .35575. --. BOMBI BITT OCH JAG. 1960. 240s. Inbunden. .40576. --. FLICKAN MED BIBELSPRÅKEN. Och andra historier. 1965. 156s. Pocket. .30577. --. MILLIONÄREN OCH ANDRA HISTORIER. 1967. 211s. Inbunden. .40578. --. BOMBI BITT OCH NICK CARTER. 1968. 203s. Inbunden.35579. Nordh Bernhard. SILVERDALEN. 1953. 182s. .40580. Nordström Ludvig. JOBBARFAMILJEN GOBSMAN. 1937. 352s. Inbunden. .35581. Olofsson Rune Pär. DOMENS DAG. En roman om ätterna Brahe och Sparre. 1992. 327s. Inbunden.35582. --. LYCKANS TÄRNING. En familjeroman om ätterna Brahe och Sparre 1574-1584. 1992. 405s. Inb. . .35583. --. ARGAN LIST. En familjeroman om ätterna Brahe och Sparre 1584-1594. 1992. 433s. Inbunden.35584. --. ÄRANS TINNAR. En familjeroman om ätterna Brahe och Sparre 1594-1599. 1992. 443s. Inb. .35585. --. EN PASSIONS HISTORIA. 1989. 334s. Inb. med skyddsomslag. .35586. Pamuk Orhan. SNÖ. 2006. 528s. Storpocket. Namnteckning. .50587. --. MINNEN AV EN STAD. 2006. 362s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .65588. Pasternak Boris. DOKTOR ZJIVAGO. 1958. 608s. Inbunden. Namnteckning. .35589. Pettersson Astrid. SMEDERNA. 1961. 268s. Recensionsetikett. .35590. Robbins Harold. CARPETBAGGERS. 1965. 585s. Inb. med något solkigt skyddsomslag. .35591. Rumenius John. TRE DRABANTER. Historisk roman om tre av Carl XII:s drabanter. 1979. 391s. Illustrerad. Inb. med skyddsomslag. .45592. Rydberg Viktor. SINGOALLA. 1937. 217s. Inb. dekorerat klotband. .35593. Rådström Pär. MORDET. En sörmländsk herrgårdsroman. 1962. 211s. Inbunden. O.u.65594. --. SOMMARGÄSTERNA + RO UTAN ÅROR. 1962.240s.Inb. med ngt. skadat skyddsomslag. Namnt. 35595. Salje Sven Edvin. VINGSLAG I NATTEN. 1948. 435s. Recensionsstämpel. .40596. --. DE FLYENDES ELDAR. 1950. 432s. Recensionsstämpel. Något nött. .35597. Salje Sven Edvin. NATTEN OCH BRÖDET. 1968. 367s. Recensionsetikett. .35598. Sandgren Gustav. SAMUEL. 1934. 220s. .45599. --. MÄNNISKOR OCH DRÖMMAR. Noveller. 1939. 253s. Något sned rygg. .45600. Sartre Jean-Paul. MUREN. 1964. 179s. Pocket. .30601. Seierstad Åsne. BOKHANDLAREN I KABUL. 2003. 288s. Inbunden.45602. Setterlind Bo. PANDORAS ASK. 1960. 223s. Inb. med skyddsomslag. Recensionsstämpel.35603. Sheldon Sidney. EN KVINNAS PLAN. 1999. 287s. Inb. med skyddsomslag. .35604. Shute Nevil. SÅ LÄNGE VINGARNA BÄR. 1962. 254s. Inbunden. .35605. Singer Isaac Bashevis. TROLLKARLEN FRÅN LUBLIN. 1978. 333s. Inbunden. .35606. Sjöman Vilgot. STAND IN. 1987. 155s. Inb. med något skadat skyddsomslag. .35607. Solsjenitsyn Alexanser. EN KALV MED EKEN STÅNGADES. 1975. 450s. Inb. med skyddsomslag. . . .35608. Sparre Anna. KUNG MÄRTHAS DÖTTRAR. 1980. 286s. Inb. med skyddsomslag. .35609. Sparre Birgit Th. RAMSJÖGÅRDEN. 1954. 402s. Skinnband med guldsnitt. .50610. --. GLIMRINGE. 1955. 436s. Skinnband med guldsnitt. .50611. Spong Berit. NÄVERVISAN. 1942. 521s. Inbunden. .35 612. Steinbeck John. BUSS PÅ VILLOVÄGAR. 1975. 224s. Inb. med skyddsomslag. .35613. Stenberg Birgitta. VÅLDGÄSTEN. 1965. 197s. Inb. med skyddsomslag. .35614. --. CHANS. Roman om en flicka i Stockholm. 1961. 224s. Namnteckning. .35615. Stewart Michael. DEN OBEFLÄCKADE. 1990. 344s. Inb. med skyddsomslag. .35616. Strindberg August. BLOMSTERMÅLNINGAR OCH DJURSTYCKEN. 1888. 136s. Inb. O.u. .200617. --. SAGOR. Faksimilutgåva. Inb. Opaginerad. Rikt ill. av Thorsten Schonberg.175618. Säfve Torbjörn. SEKLETS ANDE. 2000. 312s. Inb. med skyddsomslag. .40619. Söderberg Hjalmar. DEN ALLVARSAMMA LEKEN. 1979. 231s. Inb. med skyddsomslag. .35620. --. DOKTOR GLAS. 2005. 156s. Inb. med skyddsomslag. .40621. Söderholm Margit. LIVETS KRONA. 1959. 255s. Inbunden. .35622. --. BÄRGAD SKÖRD. 1958. 303s. Inbunden. .35623. Tagore Rabindranath. ÖRTAGÅRDSMÄSTAREN. 1914. 120s. Inbunden. Namnteckning. .35624. --. DEN LANDSFLYKTIGA. 1961. 77s. Namnteckning. .35625. Tamaro Susanna. GÅ DIT HJÄRTAT LEDER DIG. 1996. 191s. Inb. med skyddsomslag. .35626. Taube Evert. ”JAG KOMMER AV ETT BRUSAND´ HAV.” 1952. 255s. Inb. med skyddsomslag. O.u. 50627. --. I NAJADERNAS GRÄND + DE FYRA VINDARNAS GATA. 1966. 260s. Inb. 1 vol. .35628. --. JAG KOMMER FRÅN ETT BRUSAND´ HAV + FRÅN TECKNAR- OCH MÅLARTIDEN I. 1966. 260s. Inb. med något solkigt skyddsomslag. 1 volym. .35629. Taylor Andrew. DE DÖDAS MÄSSA. 2004. 338s. Inb. med skyddsomslag. .45630. Thorvall Kerstin. DIN LYCKA ÄR MIN. 1981. 287s. Inb. med skyddsomslag. .35631. Tikkanen Henrik. MARIEGATAN 26 KRONOHAGEN. 1979. 127s. Pocket. .30632. Tolkien J.R.R. BILBO. En hobbits äventyr. 1979. 306s.+ planscher. Inbunden. .50633. --. The Lord of the Rings. THE FELLOWSHIP OF THE RING. 2001. 545s. Pocket.30634. Tolstoy Leo. UPPSTÅNDELSE. Del I-II. 1927. 318+320s. 2 halvfranska band.50635. --. ANNA KARÉNIN. Del I-II. 398+363s. 2 halvfranska band. .50636. Trollope Anthony. BARCHESTER TOWERS. 1999. 453s. Inb. med skyddsomslag. Engelsk text. .35637. Tunström Göran. SKIMMER. 1996. 242s. Inb. med något nött skyddsomslag. .40638. --. TJUVEN. 1986. 357s. Inb. med skyddsomslag. Tillskrift. .40639. Ullmann Linn. INNAN DU SOMNAR. 1999. 297s. Inb. med skyddsomslag. .40640. Walfridsson Willy. LANDSTRYKARE. 1961. 272s. .35641. Wallquist Einar. MER ÄN MANTALSSKRIVEN. 1951. 231s.+ planscher. Inb. med främre omslag. .50642. --. BLOTT EN DAG. 1983. 220s.+planscher. Inbunden. Signerad.50643. --. KAN DOKTORN KOMMA? Del I-II. 1936. 160+160s.+ planscher. 2 dekorerade klotband. .50644. --. VÄSTER OM VÄG. 1949. 295s. Inbunden. .35645. Weldon Fay. RÖKSVAMP. 1988. 283s. Inbunden. .35646. --. EN HONDJÄVULS LIV OCH LUSTAR. 1987. 218s. Inbunden. .35647. Widding Lars. ELDEN OCH ASKAN. 1985. 312s. Inb. med skyddsomslag. .35648. --. ROVFÅGELN! En berättelse från tiden för mordet på Gustaf III. 1975. 224s. Illustrerad. Inb. .35649. Widegren Gunnar. OSCARSBALEN. 1937. 193s. .45650. --. HERRAR OCH HUNDAR STÄNGER ALDRIG DÖRREN. 1949. 209s. Tillskrift.45651. Viksten Albert. PÄLSJÄGARNAS PARADIS.1959. 230s. Inbunden. .35652. Winter Harry. OPERATION POLTAVA. 1996. 235s. Inbunden. .40653. Wodehouse P.G. PICCADILLY-JIM. En skälmroman. 1941. 256s. Inbunden. .45654. --. FERM EXPEDITION. 1975. 211s. Pocket. Namnteckning. .30655. Wodehouse P.G. EN BLYG UNG MAN. 1937. 306s. Namnteckning. Sned och fläckad rygg. .35656. Voltaire. CANDIDE ELLER OPTIMISMEN. 1925. Inbunden i dekorerat klotband med främre om- slag medbundet. 124s.+ planscher. Akvareller och teckningar av Kurt Jungstedt. .100657. Woolf Virginia. MRS DALLOWAY. 2007. 166s. Inb. med skyddsomslag. .35658. Wägner Elin. DE FEM PÄRLORNA. 1927. 361s. Inb. dekorerat klotband. Något solkig. Namnt.35659. Xenakis Françoise. GENIETS BÄTTRE HÄLFT. Fem kvinnoporträtt. 1988.247s. Inb. Namnt. .35 HISTORIA
660. Andersson Ingvar. SVERIGES HISTORIA. 1944. 566s. Illustrerad. Halvfranskt band. Tillskrift.45
661. Boberg T. / Maijström E. TRETUSEN MAN KVAR PÅ FJÄLLET. 1961. 204s.+ planscher.
Inbunden. Liten fuktskada.50
662. Churchill Winston S. THE WORLD CRISIS 1911-1918. 1964. 958s. Illustr. Pocket. Något nött.75
663. Dahlberg Hans. HUNDRA ÅR I SVERIGE. Krönika över ett dramatiskt sekel. 1999. 391s. Illustr. Inb. 125
664. Ericson Wolke Lars. LASSE I GATAN. Kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall. 2006.
318s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .100
12
665. GUSTAV VASAS BREV. I urval och med inledning av Alf Åberg. 1960. 213s. Inbunden. .50666. Haralds Hjalmar. SVERIGES UTRIKESPOLITIK 1848. Ett bidrag till belysning af danska frågans första skede. 1912. 293s. Akademisk avhandling. .70667. Harrison Dick. HARRISONS HISTORIA. 2003. 124s. Inbunden. .40668. --. STORA DÖDEN. Den värsta katastrof som drabbat Europa. 2002. 480s. Illustrerad. Inbunden.90669. Hjärne Harald. KARL XII. Omstörtningen i Östeuropa. 1902. VIII+220s. Illustrerad. Inbunden. .100670. Häger Olle m.fl. 1000 ÅR. En svensk historia. 1980. 215s. Illustrerad. Inb. .50671. Larsson Tage. REFORMEN I BRÄNNVINSLAGSTIFTNINGEN 1853-1854. Förhistorien. 1945.
VIII+587s. Dedikation.70672. Petersen Kai. NÄR HÄNDE VAD? Världshistorisk uppslagsbok 1500-1992. 1993. 479s. Illustr. Inb. .125673. Ploetz Karl. VÄRLDSHISTORIEN I ÅRTAL. Koncentrerad historisk uppslagsbok. 1970. 313s. Pocket.35674. Pontén Anders. SVENSK HISTORIA DAG FÖR DAG. 1998. 208s. Illustrerad. Inb. .50675. Prokopios. VANDALKRIGEN. HEMLIG HISTORIA. 2003.204+154s. Illustrerad. Pocket. 1 vol. .35676. Rinman Thorsten. I VÄSTERLED. Västskandinavernas resor och äventyr åren 200-1200. 1995. 104s.
Illustrerad. Inbunden. .65677. Setterwall Kristian. SVENSK HISTORISK BIBLIOGRAFI 1901-1920. 1923. 835s. .450678. Taylor A.J.P. ENGLISH HISTORY 1914-1945. 1966. XXVII+710s. Inbunden. .75679. Widding Lars m.fl. SVENSKA ÄVENTYR 1788-1900 – TALET.1997. 224s. Rikt ill. Inbunden.65680. Woolrych Austin. BATTLES OF THE ENGLISH CIVIL WAR. 1966. 208s.+ planscher. Pocket. .35681. Åberg Alf. IRLANDS HISTORIA. 1961. 189s. Inb. med något skadat skyddsomslag. .45 SCHACK
682. Bredal Bauer John. DRAG UR SCHACKHISTORIEN. 1968. 122s. Pocket. .30
683. Carlén Eric. BOKEN OM SCHACK. 1948. 768s. Rikt ill. Halvfranskt band. .225
684. Euwe Dr. M. Spelöppningsteori. N:r 5. HALVSLUTNA SPEL II. 1957. 144s. Illustrerad. .65
685. --. Spelöppningsteori. N:r 6. HALVSLUTNA SPEL III. 1960. 103s. Illustrerad. .65
686. Horowitz I.A. / Reinfeld Fred. FÖRSTA BOKEN OM SCHACK. 1997. 160s. Rikt ill. Inbunden. .50
687. Keres Paul. FRANSKT PARTI. 1957. 303s. Rikt ill. Omslaget vikt. .75
688. Langfield Paul. ALLEMANS BOK OM SCHACK. En praktisk vägledning för den vetgirige. 1980. 96s.45
689. Richter Kurt. SCHACKKAVALKAD. Korta äventyrsberättelser ur schackpjäsernas underbara liv.
158s. Rikt ill. Namnstämpel. .50
690. Ståhlberg Gideon. SCHACK FÖR ALLA. 1961. 116s. Rikt ill. Inbunden. .50
691. --. STRÖVTÅG I SCHACKVÄRLDEN. 1965. 120s. Rikt ill. Inbunden. .50
692. --. SVENSKA SCHACKMÄSTARE. 1964. 122s. Illustrerad. Inbunden.50
693. --. VÄRLDSMÄSTARMATCHEN MOSKVA 15 MARS – 11 MAJ 1951. 1951. 150s. Illustrerad. Inb. . 50
694. --. BUDAPESTTURNERINGEN 1950. Turneringsbok. 1951. 223s. Rikt ill. Inbunden. .50
695. --. INTERZONALA SCHACKTURNERINGEN SALTSJÖBADEN 1948. Turneringsbok. 1949. 359s. . 50
696. --. / Keres P. VÄRLDSSCHACKTURNERINGEN NEUHAUSEN-ZÜRICH 1953. VÄRLDS-
MÄSTARMATCHEN MOSKVA 1954. Turneringsbok. 1954. 351s. Rikt ill. Inbunden. .75
697. --. / Westberg J. Världsmästarschack. BOTVINNIK – TAL. 1960. 93s. Inb. med skyddsomslag. Illustr. .50
698. Westberg Jostein. SLUTSPEL I SCHACK. 1968. 94s. Illustrerad. Pocket. .30
699. Wigforss Frits. HUR MAN SPELAR SCHACK. 1948. 206s. Illustrerad. Inb. .50
700. VM I SCHACK I MOSKVA 1961. TAL – BOTVINNIK. Med kommentarer av överdomaren
Gideon Ståhlberg under medverkan av Jostein Westberg och Flips. 1961. 63s. Rikt ill. .40
VARIA
701. Adkins Lesley & Roy. EGYPTENS NYCKLAR. Jakten på hieroglyfernas gåta. 2002. 384s. Inb.
med skyddsomslag. .175
702. ALL VÄRLDENS BERÄTTARE Julnummer 1946. 128s. Illustrerad. .35
703. Anker Leif. VÄRLDSARV I NORDEN. 1998. 256s. Inb. med skyddsomslag. Rikt fotoillustrerad. .200
704. --. / Litzell Gunilla. VÄRLDSARV I SVERIGE. 2002. 144s. Inb. med skyddsomslag. Rikt fotoill. .125
705. Aurén Sven. ANNORLUNDA. Ett litet hus nära Paris. 1952. 208s. Sned rygg. .35
706. Berrill N.J. RESA I UNDRENS VÄRLD. 1956. 286s.+ planscher. Inbunden. .35
707. Boëthius Bertil. SKOGEN OCH BYGDEN. 1939. 351s. Inbunden. Något nött. .75
708. Breitholtz Lennart. VID MEDELTIDENS GRYNING. Rom under barbarernas svärd. 1984. 358s. .35
709. BREWER´S DICTIONARY OF PHRASE & FABLE. 1956. 977s. Inbunden.65
710. Brown B. / Morgan L. MIRAKELPLANETEN. 19091. 258s. Rikt ill. Inb. med skyddsomslag. .75
711. Carnegie Dale. SLUTA OROA DIG, BÖRJA LEVA! 1980. 235s. .50
712. Dahlberg Folke. CARTESIANSK DYKARE. 1948. 209s. Illustrerad. .150
713. --. DEN BERUSADE BÅTEN. 1950. 110s. Illustrerad av förf. Delvis blekt omslag. .90714. Day Michael H. MÄNNISKANS FÖRFÄDER. 1970. 160s. Rikt ill. Forums färgpocket. .30715. DesMaisons Kathleen. POTATIS – INTE PROZAC. Sju steg för att må bättre till kropp och själ.
1999. 319s. Inb. med skyddsomslag. .50716. Detaljhandelns bok. LIVSMEDEL, VARUKUNSKAP.1938. 480s.+ planscher. Rikt ill. Halvfr. band. .75717. Drachmann A.G. ANTIKENS TEKNIK. Om den västerländska civilisationens första tekniska hjälp- medel. 1988. 144s. Illustrerad. .35718. Eco U. / Zorzoli G.B. UPPFINNINGARNAS HISTORIA. 1961. 359s. Rikt ill. Inb. Stort format. .125719. Edberg Rolf. DALENS ANDE. 1976. 232s. Inb. med skyddsomslag. .45720. EGIL SKALLAGRIMSSONS OCH GUNNLAUG ORMSTUNGAS SAGOR. Isländska släktsagor översatta av Hjalmar Alving. 1992. 323s. Inb. med skyddsomslag. .125721. Ekwall Eilert. THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF ENGLISH PLACENAMES. 1977. LI+546s. Inb. med något nött skyddsomslag. Namnteckning.75722. Engels Friedrich. FAMILJENS, PRIVATEGENDOMENS OCH STATENS URSPRUNG. 1982. 253s. . 35723. Everdahl Göran. BILDNINGSAKUTEN. Bli expert på 5 minuter! 2004. 96s. Rikt ill. Inbunden. .60724. FESTSKRIFT TILL HELGE HEILBORN 7.10.1947. 1947. 161s.+ planscher. Fläck på främre omslag. .50725. Fredlund Jane. SÅ LEVDE VI. 1971. 80s. Rikt ill. Inbunden.40726. Geiringer Karl. BACH. 1969. 339s. Pocket. Namnteckning.30727. Gemzell G. / Herrström J. SOVA GOTT. En sömnguide från A till ZZZZZ. 2004. 160s. Rikt ill. Inb. .60728. GISLE SURSSONS SAGA. 1994. 112s. Pocket. .30729. Gravett Christopher. RIDDARE. Riddarens värld i närbild – hemma i borgen, till vardags och till fest, på torneringar och på korståg ute i världen. 1996. 64s. Rikt ill. Inbunden. Stort format.90730. Gustafson K.G.J. / Holdar C.G. PÅ JAKT EFTER EN HEMBYGD. 1981. 168s. Illustrerad. Inb. .45731. Hadfield John. THE SHELL BOOK OF ENGLISH VILLAGES. 1985. 384s. Rikt ill. Inbunden. .75732. Hallbäck Sven Axel. I PLATÅBERGENS LANDSKAP En bok om Västergötland. 1976.174s.Inb.Sign. 50733. Helling Stig. NARKOTIKANS VÄGAR. Från producent till konsument. 1983. 144s. Illustrerad. .35734. Hickling C.F. / Brown P.L. HAVEN. Fakta och forskning. 1981. 289s. Illustrerad. Inb. Namnteckning.65735. Horatius. ODEN I-III. Svensk tolkning med inledning och förklaringar av Ebbe Linde. 1963. 234s. .35736. Horn Anna. MIN BIT PÅ JORDEN. 1982. 227s. Inb. med något skadat skyddsomslag. Illustrerad.40737. Hough Richard. A HISTORY OF FIGHTING SHIPS. 1875. 144s. Inb. med skyddsomslag. 175 illustra-.
tioner i färg och svartvitt. .125738. KINA I DRÖM OCH VERKLIGHET. Utställning på Läckö slott 1985. 118s. Rikt ill. .40739. Kleen Else (Gwen). HUR DÄR SÅG UT. Över England till Frankrike 1916. 1917. 235s. Illustrerad.45740. Kress Georg. MÄNNISKANS KÖNSLIF. Populär framställning. 1917. XVI+607s. Ill. Inb. Blekt rygg. . 75741. Lagercrantz Bo. GAMLA TALLRIKAR. Ur tallrikens historia. 1959. 100s. Rikt ill. .75742. Larsson Mats G. VIKINGAR I ÖSTERLED. En samlingsutgåva av Ett ödesdigert vikingatåg, Väringar och Rusernas rike. 2003. 163+161+187s. Inb. med skyddsomslag. Illustrerad. .150743. Lindwall Bo. SVENSKA TECKNINGAR 1800-TALET. 1984. 208s. Inb. Skyddsomslag. Rikt ill. .65744. Magris Claudio. DONAU. 1990. 400s. Inb. med skyddsomslag. .75745. May Rollo. ROPET EFTER MYTEN. Om den moderna tidens mytologi. 1992.307s.Inb.Skyddsomslag. 70746. Montignac Michel. JAG ÄTER, ALLTSÅ BLIR JAG SMAL. 1999. 286s. .40747. Mårtenson Jan. UTSIKT FRÅN MIN TRAPPA. 1987. 172s. Ill. av Gunnar Brusewitz. Pocket.30748. Nelson Leif. DEN POETISKA CYKELN. 1994. 127s. Inb. med skyddsomslag. Rikt ill. .75749. NORDISKA GUDA- OCH HJÄLTESAGOR. Samlade och berättade av Åke Ohlmarks. 1986.251s.Inb. 50750. Persson Jerker (Red.). RIKARE SKOG. 90-talets kunskaper om naturvård och ekologi. 1990.133s.Inb.50751. Prawdin Michael. DJINGIS-KHAN. 1953. 261s.+ karta. .35752. Ralf Klas (Red.). JUBELBOKEN. OPERAN 200 ÅR. 1979. 252s. Rikt ill. Inb. .75753. Rudberg Gunnar (Tolkad av:) ANTIK VÄRLDSBILD OCH VÄRLDSBETRAKTELSE. 1936. 78s.35754. Schånberg Sven. VID SKANSBERGETS FOT. Utan tryckår. 72s.Illustr.av S.A.Agroth. Inb. Skydssom.75755. Schön Ebbe. SJÖJUNGFRUR, STENHUGGARE OCH GNISTAPOR. Kulturhistoriska essäer. 1997. 278s. Inbunden. Illustrerad. .90756. --. ÄLVOR, TROLL OCH TALANDE TRÄD. Folktro om svensk natur. 2000. 159s. Inb. Rikt ill. .90757. SEDER OCH BRUK OM VÅREN. 1980. 144s. Inb. Rikt ill. .50758. SKOGSBRUK I OMVANDLING. 1982. 193s. Inbunden. Rikt ill. .50759. Stall Sylvanus. HVAD EN GIFT MAN BÖR VETA. 1903. 352s. + Angell Drake Emma F. HVAD EN GIFT KVINNA BÖR VETA. 1903. 317s. Puritas bibliotek IV och V. 2 dekorerade klotband. .75760. Storck Rune ”Pampen”. FRISKA FLÄKTAR. Ledartips och juniorskoj. 1949. 77s. Rikt ill. .50761. Strandberg Bruno. VAD AVSLÖJAR HANDSTILEN? Grafologi – en väg till människokännedom. .50762. SVERIGES RIKES LAG. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Nytryck av 1780-års upplaga.
14 Faksimil 1984. XXV+23+403s. .75763. Tegnér Esaias. NATTVARDSBARNEN. 1881. 25s. Illustrerad. Dekorerat klotband. Liten fuktskada. .75764. TOR. Tidskrift för nordisk fornkunskap. Volym XVII, 1975-77 och Volym 28, 1996. Pr./st.30765. Turnbull Stephen. THE BOOK OF THE SAMURAI. The warrior class of Japan. 1986. Inb. med skyddsomslag. 192s. Rikt ill. .150766. Ursin Reidun. SÖMN OCH SÖMNRUBBNINGAR. 1986. 157s. .45767. VARUMÄRKEN. Inom manufaktur- herr- och damkonfektionsbranschen samt därmed jämförliga branscher. 1932. 116s. Rikt ill. .55768. Wennermark G. EN VÄRLD FÖR SIG. Människor i sjukvårdens tjänst. 1994. 173s. Inb. Dedikation.55769. Wesenberg-Lund C. FRÅN SJÖ OCH STRAND. Populära sötvattensbiologiska skildringar. 1923.125s. 50770. Westman Margareta. SPRÅKETS LUSTGÅRD OCH DJUNGEL. 1995. 239s. Inb. Skyddsomslag. .50771. Wiesel Elie. DEN FEMTE SONEN. 1987. 191s. Inbunden.40772. Wilkinson Richard H. HIEROGLYFERNAS VÄRLD. Nyckeln till egyptisk konst och kultur. 1995.
225s. Inbunden. Rikt illustrerad. Understrykningar med blyerts i bokens början. .150

Source: http://lars.poille.se/kat59d2_09.pdf

Produse : konig aldora 60 capsule - stimulant sexual rapid si eficient

Produse : Konig Aldora 60 capsule - Stimulant sexual rapid si eficient Konig Aldora 60 capsule - Stimulant sexual rapid si eficient Konig Aldora - 60 Capsule O viagra naturala, cu formulatie complexa, pentru ambele sexe, pentru erectie, libidou, anduranta, ejaculare precoce. Fabricat in Canada conform standardului de calitate GMP Poate fi solutia ta! Rating: Nu a fost evaluat înc? Pr

richardhill.com.au2

Oxytocin, a Mediator of Anti-stress, Well-being, Social Interaction, Growth and Healing Kerstin Uvnäs-Moberg1, Maria Petersson2 Abstract The neuroendocrine and physiological systems related to pain and stress have long been subjected to study. More recently, the corresponding systems promoting anti-stress and restoration have also come into focus. It is not only important to inve

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder