Microsoft word - risico van griep.doc

RISICO’s van GRIEP
(uit de CEASE opleiding van Tinus Smits/2009)
De ziekte
De griep is een jaarlijks terugkerend verschijnsel in de winter. Het virus wordt
overgedragen door speekseldruppeltjes bij het hoesten of niezen. Slechts de helft
van de besmette personen wordt daadwerkelijk ziek. De incubatietijd is twee drie
dagen, dan verschijnen koude rillingen, hoge koorts, een verkoudheid en de bekende
spierpijnen eventueel met een keelontsteking, bronchitis en hoofdpijn. Iemand met
een goede afweer zal na een week weer opknappen en na twee drie weken is hij
weer helemaal fit. Bij verzwakte personen kunnen longcomplicaties optreden, soms
met dodelijke afloop. Ook een sinusitis en middenoorontsteking komen voor. Het
percentage met dodelijke afloop is moeilijk vast te stellen, omdat het bij deze
personen vaak ook om andere ziektes gaat waaraan zij reeds lijden.
Mensen met een verhoogd risico zijn mensen met hart- en longaandoeningen, sterk verzwakte mensen, diabetici, mensen met nieraandoeningen, kanker, aids, e.d. en bejaarden. Het vaccin
Het vaccin wordt elk jaar weer bereid uit de drie meest waarschijnlijke griepvirussen,
maar het blijft min of meer een gok. Zit het griepvirus dan toch niet in het vaccin dan
werkt het natuurlijk niet. Het vaccin wordt gemaakt met slechts fragmenten van het
virus, zoals bij het hepatitis B vaccin. De effectiviteit is 60-80% bij jong volwassenen
die eigenlijk geen vaccin nodig hebben en slechts 20-65% bij ouderen boven de 65.
Een verzekeringsmaatschappij in Frankrijk (Loire-Atlantique) die een gratis vaccin
aanbood aan haar verzekerden tussen de 60 en 70 jaar om zo geld uit te sparen
moest helaas tot de conclusie komen dat onder gevaccineerden en niet
gevaccineerden even vaak griep voorkwam en stopte het experiment.2
Bijwerkingen
De bijwerkingen van het vaccin zijn deels het gevolg van de componenten die erin
zitten: kippeneiwit, formol, antibiotica en kwikverbindingen. Door elk jaar het vaccin te
herhalen kunnen steeds heftigere reacties optreden. Een veel voorkomende klacht is
juist dat gevaccineerden een echte griep ontwikkelen op het vaccin of een grieperig
gevoel en een zich niet lekker voelen wat lange tijd kan aanhouden. Ook worden
neurologische reacties beschreven met verlammingsverschijnselen.3
Uit mijn eigen ervaring blijkt dat patiënten na het griepvaccin allerlei klachten kunnen ontwikkelen zoals chronische vermoeidheid, zich niet lekker voelen, etc. De hier volgende casus is hier een goed voorbeeld van. Casus GR1
Mevr. C. is een gezonde 60-jarige als de huisarts vindt dat ze gezien haar leeftijd in
aanmerking komt voor een jaarlijkse griepprik. Maar al na de eerste prik heeft ze
ernstige klachten en wordt niet meer de oude. Ze krijgt hoge bloeddruk, pijn in de
benen, gewrichtsklachten, beklemming op de borst, te hoge bloedsuikers, allerlei
allergieën, krampen en een algeheel malaisegevoel met lusteloosheid. Bij elke
volgende griepprik nemen de reacties en de klachten toe en de laatste 3 keren moest
er zelfs een prednisonkuur aan te pas komen om de ergste klachten te verhelpen.
Maar de laatste prednisonkuur geeft geen verbetering meer. Als ik haar in maart zie
na zes griepvaccinaties is er van een gezonde vrouw op leeftijd geen sprake meer en
haar kinderen hebben al eens gezegd dat als moeder ergens aan dood gaat dat dan
wel van de griep zal zijn. (of het griepvaccin?) Ze gebruikt dan Inhibin voor de
krampen, furosemide voor de hoge bloeddruk, Inderal en Emcor voor de
hartklachten. Ook hoest ze al sinds de laatste prik. De oorzaak is snel vastgesteld
en de behandeling is eigenlijk al even simpel. Gewoon de griepvaccins ontstoren.
Hiervoor gebruiken we Polyinfluenzinum in de vier opeenvolgende potenties, 30K,
200K, MK en XMK in kuren van vier dagen met 2 weken tussen elke kuur. We
spreken drie kuren af, maar de eerste kuur voelt ze zich al als herboren. Ik heb me in
jaren niet zo goed gevoeld, zegt ze. Maar ook haar bloeddruk normaliseert zich, haar
angina pectoris, het hoesten en de pijn in de benen verdwijnt. Ze heeft nu veel meer
energie. Eerder had ze schrik als de kleinkinderen kwamen, omdat ze het eigenlijk
niet aankon, mar nu kijkt ze er weer naar uit en kan ze er weer in volle teugen van
genieten. Om haar helemaal uit te zuiveren wordt de kuur nog enkele malen
herhaald en worden alle medicijnen gestopt of afgebouwd. Ze is nu weer helemaal
gezond zonder medicijngebruik.
Ook hier blijkt hoezeer het geloof van de medische stand in vaccineren is. Zelfs als iemand flink ziek wordt van het vaccineren komt men blijkbaar niet op het idee dat het wel eens beter zou kunnen zijn de prikken te stoppen. Casus GR2.
Deze 45 jarige mevrouw komt in januari voor het eerst bij me met al jaren diarree, 3-6
per dag; ze noemt haar menstruatie onuitstaanbaar, heeft sinds vanaf haar vijftiende
jaar D.M. Ze is al 3 jaar moe en doet alleen wat ze echt moet doen en is ‘s avonds
afgebrand. Vaak gaat ze al om 9 uur naar bed. ‘s Nachts zweet ze veel. Ze drinkt
overmatig, potten thee. Ze houdt ook vocht vast en heeft ‘s morgens een dik gezicht,
dikke vingers, buik en bovenbenen. Ook heeft ze regelmatig heftige pijnen in spieren
en gewrichten na inspanning of spontaan in handen en knieën. Ze is hiervoor in
onderzoek bij een reumatoloog. Ze is dit jaar toch door de griep geveld ondanks de
griepprik die ze elke jaar krijgt sinds 8-9 jaar. Ze behoort immers tot een risicogroep.
Na de laatste griepprik heeft ze urticaria (netelroos) in het gezicht, maar volgens de
specialist kan er geen verband zijn omdat ze niet allergisch is voor kippeneiwit. Voor
mij echter reden genoeg om Polyinfluenzinum in een serie van 30K, 200K, MK en
XMK voor te schrijven. Dit middel is immers gemaakt van het griepvaccin en moet de
klachten als die veroorzaakt zijn door het griepvaccin ook weer kunnen genezen. De
eerste dag na de 30K wordt haar gezicht fel rood alsof het in brand staat en heeft
een verlamd gevoel in de benen. Daarna wordt de urticaria duidelijk minder. De hele kuur wordt 4 maal gegeven in tweeënhalve maand. Tijdens de kuren heeft ze heel veel slaap en dorst, maar uiteindelijk voelt ze zich veel beter, heeft veel meer energie, de moeheid is helemaal over, haar uitslag is praktisch volledig verdwenen, ze heeft ook geen last meer van haar menstruatie, het gaat beter met de diarree,ook haar spierpijnen zijn volledig verdwenen en ze houdt geen vocht meer vast. Ze drinkt weer normaal en moet zelfs opletten dat ze voldoende drinkt. Ze spreekt van een wonderbaarlijke genezing. Uiteindelijk kreeg ze de serie met het griepvaccin zes maal. De behandeling
In de reguliere geneeskunde wordt vaak paracetamol gegeven om de koorts te
verlagen en de pijnklachten te verminderen. (Aspirine dient vermeden te worden
i.v.m. mogelijke complicaties). Het onderdrukken van koorts verlengt echter het
ziekteproces en vergroot de kans op complicaties. Koorts is immers deel van ons
afweermechanisme. Bij een goede afweer hoort het vermogen om hoge koorts te
ontwikkelen, dan alleen is er sprake van een goede reactiviteit. Eventuele bacteriële
complicaties worden dan met antibiotica bestreden. Homeopathisch is griep goed
behandelbaar, het verkort het ziekteproces en voorkomt complicaties. Ook
natuurgeneeskundige maatregelen kunnen het ziekteproces gunstig beïnvloeden.
Vitamine C in relatief hoge dosis (1-3 gram per dag) versterkt de afweer, onder
andere door de stimulatie van de interferon productie. Ook echinacea, cranberry,
(veenbes), vlierbes kunnen de weerstand verhogen.
Wat is wijs?
Het griepvaccin is zeker niet onschuldig en kan omdat het elk jaar opnieuw gegeven
moet worden na een aantal herhalingen de algehele gezondheid aantasten zonder
dat de arts of de patiënt zelf dat in de gaten heeft. Er dient hier onderscheid gemaakt
te worden tussen de niet-risicogroep en de risicogroep. De niet-risico groep, die uit
eigen comfort of om economische redenen voor het vaccin kiezen, kunnen zelf voor
een eventueel alternatief kiezen. Zij dienen zich te realiseren dat vaccineren niet
zonder risico is. Uit onderzoek bleek dat ziekten met koorts die spontaan genezen
het risico op huidkanker significant verminderen.4 Dat geldt naar alle
waarschijnlijkheid voor alle soorten kanker, alleen is dat nog niet onderzocht. Wel is
het bekend dat kankerpatiënten vaak jarenlang niet ziek zijn geweest en soms
tientallen jaren geen koorts ontwikkeld hebben. Er is bij hen sprake van een slechte
reactiviteit. Door de koorts wordt de reactiviteit versterkt en afwijkende (kanker)
cellen opgeruimd. Ter preventie schrijf ik al 15 jaar met succes het homeopathische
middel Polyinfluenzinum 200K van Dolisos aan al mijn risicopatiënten voor.5 Uit een
klinische studie met dit middel, waarbij 100 patiënten, waarvan 82% jaarlijks griep
kreeg, met Polyinfluenzinum 200K preventief behandeld werden, bleek slechts 11%
toch de griep te krijgen. Toen bij dezelfde personen het jaar daarop de preventie
herhaald werd, bleek het resultaat zelfs nog beter te zijn. Slechts bij 6 procent had
het geen resultaat. De resultaten zijn zelfs beter dan die van het gebruikelijke
griepvaccin en het middel is nagenoeg vrij van bijwerkingen.6 Het is een verdunning
van 100-200 , dus pure energie. Voor mensen die tot een risicogroep behoren raadt ik
echter wel aan een homeopathisch arts te raadplegen, daar het noodzakelijk kan zijn om ook andere weerstandsverhogende maatregelen te nemen om zo de risico’s zo klein mogelijk te maken. Literatuur
1. Dr. François Choffat, Le droit de choisir; Jouvence Editions, ISBN 2-88353-222-2
2. Peter C., Fremont C., Caise d’assurance maladie de Loire-Atlantique, Incidence
de la vaccination anti-grippale sur la consommation de soins ambulatoires des personnes âgées de 60 à 69 ans, présentée au congrès Epidémiologie et Santé, Nancy juillet 1995. 3. Office féderal de la santé publique Suisse: Epidémiologie de la grippe 1997/98 et composition des vaccins 1998/99, Bulletin no. 40, 1998, p.3-4 4. K.Kölmel et al. : Infections and melanoma risk ; melanoma research 2000. 5. Tinus Smits: Similia Similibus Curentur, 24/3 1994 6. Dolisos Nieuws; Doeltreffendheid van Polyinfluenzinum 200K bij de preventie van

Source: http://www.centrumdeparel.nl/Griep.pdf

sjhmg.org

Date: ______________________________________________ Date of birth: ___________________________________________ Name: ______________________________________________ Alias/ Nicknames: _______________________________________ Main Reason for visit: ______________________________________________________________________________________ MEDICAL HISTORY: (note year diagnosed with details) SOCIAL H

Microsoft word - wellthought quick guidessibs.doc

wellthought quick guides Irritable Bowel Syndrome - 1 - Just a bit about me. My name is Ann Jalobaand I run a hypnotherapy practice inSheffield and London, England. In the past Ihave developed an online counselling andsupport service for people with cancer and Ihaver worked in health publishing, runningthe website of the Royal College of Nursingand was deputy editor of Nursing Standardmagaz

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder