Bste bengt

Vad är Cellfood®
Bruksanvisning – Cellfood®Vitamin C+
Och varför har vi blandat vår C-vitamin med Cellfood?
Du har valt en kvalitetsprodukt och vi är säkra på att du kommer att Cellfood är en kolloidal näringslösning i rent vatten. Allt innehåll i få bra resultat och bli nöjd om du följer dessa enkla råd. Cellfood: 78 spårämnen, 34 enzymer, 17 aminosyror, elektrolyter Skaka flaskan. Spraya 4 gånger under tungan och svälj efter 30
samt det syre och väte som spjälkas är naturligt förekommande sekunder. Gör detta 3 gånger om dagen.
ämnen som är essentiella för kroppens funktioner. Flaskan behöver inte stå i kylen - inte ens när du öppnat den.
Cellfood är ett mirakel på elektromagnetisk nivå!
Näringspartiklarna i Cellfood är – precis som kroppens egna vätskor flytande C-vitamin och Cellfood *. (se baksidan) (blod, plasma lymfa) – i kolloidal form och negativt laddade. Cellfood Vitamin C+ sprayas direkt i munnen för bästa upptag.
Det gör att kroppen ”känner igen” Cellfood som en vän - cellerna tar Kombinationen med Cellfood och sprayning i munnen ger bästa
därför med lätthet emot näringsämnena och syret. möjliga biotillgänglighet. Dessutom bekvämt och enkelt att ta.
Detta leder till en överlägsen näringsabsorption på cellnivå - inte bara av Cellfoods egen näring, utan även av alla andra näringsämne som Vid sprayning direkt i munnen kan blodet absorbera 90 % eller mer - intas inom 24 timmar efter att Cellfood druckits. jämfört med endast 20 % för tabletter eller annan konventionell form. Diagrammet visar jämförelser mellan olika intagsmetoder. Cellfood producerar syre och väte av vanligt vatten!
När Cellfood droppas i vatten eller jos startar Cellfoods unika vatten-spjälkningsprocess. När du dricker vattnet fortsätter Cellfood att skapa nytt syre och väte i kroppen i upp till 3 dygn! Detta pågår timme efter timme, och samtidigt levereras Cellfoods ström av mineraler, enzymer, aminosyrer och elektrolyter till djupaste cellnivå i kroppens alla delar. Inget annat preparat i världen kan göra detta!

Cellfood hjälper kroppen genom att:

Cellfood används som "bärare" av C-vitaminlösningen, eftersom Cellfood-vätskan är kroppsidentisk, vilket innebär att kroppen känner igen vätskan och släpper in näringslösningen direkt i cellerna ge snabbare återhämtning efter skador Läs mer om våra produkter på www.cellfood.nu öka produktion av blodceller och blodplättar • förbättra mental fokus och skärpa CELLFOODBUTIKEN, Cellnutrition, Skokloster När och varför behöver vi tillsätta C-vitamin?
Cellfood har funnits i 50 år, men hur började det?
C-vitamin ska normalt finnas rikligt i färsk frukt och grönsaker. Cellfood är i sanning en unik produkt med en fantastisk historia som börjar Många av oss äter dock för lite sådan mat, men även om vi äter frukt med forskaren Everett L. Storey som använde 42 år för att utveckla och grönt dagligen, så är ofta fallet att maten odlats på dåliga, formeln, som bygger på hans forskning om spjälkning av atomer. utarmade jordar, eller jordar som frekvent utsätts för surt regn, då Du kan läsa mer om detta, och exakt hur Cellfood fungerar, i boken kan vi misstänka att C-vitaminhalterna i färskvarorna ligger CELLFOOD av Dr. David S. Dyer (finns att köpa genom oss). skrämmande lågt jämfört med vad de borde. Har vi för vana att koka, frysa eller processa maten riskerar vi att de .Albert Einstein kallade Everett Storey för ett geni eftersom han bl.a. utvecklade den unika ”vattenspjälkningsmetoden”. Ev (som han föredrog att Frekvent intag av vissa smärtstillande tabletter som aspirin, samt kalla sig) var expert på deuterium, den ickeradioaktiva väteisotopen, tungt tobaksrökning och alkoholintag kan också orsaka C-vitaminbrist. vatten och atomära bindningstekniker. Under andra världskriget fick Ev tyvärr bevittna hur hans uppfinning användes av andra för att bygga .och hur mycket?
vätebomben, men han var en humanitär person och ville så gärna göra Den konventionella medicinska världen verkar vara överens om att något bra för människorna och jorden. kroppen behöver C-vitamin varje dag - den kan inte lagras i kroppen. Trots detta saknas märkligt nog klinisk forskning som visar hur Därför fortsatte han envist att forska och i mitten av 50-talet kunde han mycket C-vitamin en frisk människa behöver. Rekommenderade lansera produkten Cellfood som bygger på samma vattenspjälkningsmetod dagliga doser, till exempel av Amerikanska FDA och Svenska – ett kosttillskott som han menade kunde bli en stor hjälp för bekämpning Livsmedelsverket, har av vissa forskare och läkare ansetts alldeles av ohälsa på jorden. Cellfood är i grunden en lösning gjord av växtdelar från de allra bästa för låga, i alla fall för att ha någon terapeutisk verkan. växtkällor. I denna bevaras potenta näringselement i fri form och levereras Det finns fallstudier som visar att människor återhämtat sig från direkt till varenda cell i kroppen. Denna fantastiska lösning stöder och allvarliga tillstånd när de (under läkaruppsikt) givits megadoser av C- optimerar alla biokemiska aktiviteter i kroppen, och kompletterar vår diet vitamin, samtidigt finns det läkare som varnar för att stora C- med det som våra moderna odlingsmetoder och den moderna vitamindoser kan vara skadligt. Återigen finns det ingen klinisk forskning som kan varken verifiera eller vederlägga någon av dessa Amerikanska senaten konstaterade redan 1936 (doc No 264) att:
.många amerikaner lider av allvarliga brister som leder till ohälsa på grund av det ”alarmerande faktum” att frukt, grönt och säd nu odlas på C-vitamin är viktigt bland annat för att hindra oxidativ stress,
enorma arealer där jorden blivit utarmad på livsnödvändiga mineraler. Brist säkra näringsupptaget i kroppsvävnader som slemhinnor, ben, leder på en enda av de viktigaste mineralerna resulterar i sjukdom.ingen och senor, stärka de biomekaniska egenskaperna hos tandkött, människa kan idag äta så mycket frukt och grönt att hon får i sig tillräckligt tänder, senor, leder, ben och blodkärl, men även för järnupptag och läkningsprocesser, och så förstås det klassiska att förebygga vanliga Så här säger Everett Storey i sin bok ”Beyond Belief”:
”Cellfood spjälkar vatten till syre och väte och kroppens alla celler får näring via en kontinuerlig ström av 78 essentiella näringsämnen som är obundna i Huvudsakligt innehåll: Vitamin C (120 mg/dos, motsv.200 % av RDI), lösningen. Detta kan ske tack vare närvaron av fritt väte och syre som glycerin, Cellfood * (se baksidan) och körsbärsarom. sörjer för oxidation och reduktion i en kedjereaktion som eliminerar gifter, återuppbygger vävnaderna och tillför cellerna ren näring. Obs! Cellfood Vitamin C+ är inte en medicin och ersätter inte läkemedel eller Mineraler är nödvändiga för 95 % av kroppens dagliga funktioner. Utan läkarvård. Vi påstår inte att produkten kan bota eller läka några sjukdomar eller ohälsotillstånd. Den ersätter heller inte vanlig föda, utan ska ses som ett mineraler kan kroppen inte tillgodogöra sig näring. Mycket av de naturliga komplement till en normal, balanserad kost. spårmineralerna har pga. missbruk av odlingsjordar försvunnit och saknas därför i födan.”

Source: http://www.cellfood.nu/pdfs/Bruksanvisning_CVIT_A5.pdf

Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE Birth Date: Citizenship: Current Position: Chief Professor, Department of Anatomy (Division of Cell biology), School of Medicine, Iwate Medical University (Morioka, Japan) Education: Doctor of Medicine, Asahikawa Medical College Bachelor of Medicine, Iwate Medical University Employment: Chief Professor, Department of Anatomy (Division of Cell biology),

Ergebnisbaropte.pdf

Ergebnisübersicht: 49 B Dortmund-Barop 09.-11.09.2011 [ 461137043 ] 09.09.2011 - 11.09.2011 Führzügelklassen-WB 1. P Lea Mahnke (RFV Dortmund-Barop e.V.)2. P Lotta Wieg (RFV Dortmund-Barop e.V.)3. P Antonia Fabis (RFV Dortmund-Barop e.V.) Führzügelklassen-WB 1. P Louisa Moh (RFV Dortmund-Barop e.V.)2. P Johannes Fabis (RFV Dortmund-Barop e.V.) Reiter-WB 1. P Jennifer Brulan

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder