Microsoft word - vertaling wada dopinglijst 2012.doc

Conform artikel 4.2.2. van de Wereld Anti-Doping Code zullen alle verboden stoffen worden beschouwd als “specifieke stoffen” behalve stoffen in de groepen S1, S2, S4.4, S4.5, en S6.a en de Verboden Methoden M1, M2 en M3. Stoffen en methoden die te allen tijde zijn verboden (zowel binnen wedstrijdverband als buiten wedstrijdverband) Verboden stoffen S0. Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen Stoffen en methoden die zijn verboden binnen wedstrijdverband S6. Stoffen die zijn verboden in bepaalde sporten P1. Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) De dopinglijst is een vertaling van de “2012 Prohibited List International Standard”, behorend bij de Wereld Anti-Doping Code. In geval van verschillen tussen de Engelse en Nederlandse tekst, geldt de originele Engelstalige tekst (24 augustus 2011). STOFFEN EN METHODEN DIE TE ALLEN TIJDE ZIJN VERBODEN (ZOWEL BINNEN WEDSTRIJDVERBAND ALS BUITEN WEDSTRIJDVERBAND) Elke farmacologische stof die niet behoort tot een van de volgende paragrafen van de lijst en die niet is goedgekeurd door een overheidsgerelateerde gezondheidsautoriteit voor menselijk therapeutisch gebruik (zoals medicijnen in pre-klinische of klinische ontwikkelingfase of stopgezet, designer drugs, veterinaire geneesmiddelen) is te allen tijde verboden. S1. Anabole middelen zijn verboden. 1. Androgene Anabole Steroïden (AAS) a. Exogene* androgene anabole steroïden zoals: 1-androsteendiol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol), 1-androsteendion (5α-androst-1-ene-3,17-dion), bolandiol (estr-4-ene-3β, 17β-diol, 19-norandrosteendiol), bolasteron, boldenon, boldion (androsta-1,4-diene-3,17-dion), calusteron, clostebol, danazol (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol), dehydrochloormethyltestosteron (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on), desoxymethyltestosteron (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol), drostanolon (dromostanolon), ethylestrenol (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol), fluoxymesteron, formebolon, furazabol (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan), gestrinon, 4-hydroxytestosteron (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-on), mestanolon, mesterolon, metandiënon (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-on, methandrostenolon), metenolon, methandriol, methasteron (2α, 17α-dimethyl-5α-androstaan-3-on-17β-ol), methyldienolon (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-on), methyl-1-testosteron (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-on), methylnortestosteron (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-on), methyltestosteron, metribolon (methyltrienolon, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-on), miboleron, nandrolon, 19-norandrosteendion (estr-4-ene-3,17-dion), norboleton, norclostebol, norethandrolon, oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetholon, prostanozol (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazol), quinbolon, stanozolol, stenbolon, 1-testosteron (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-on), tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-on, THG), trenbolon en andere stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking. b. Endogene** androgene anabole steroïden wanneer exogeen toegediend: Androstanolon (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, dihydrotestosteron), androsteendiol (androst-5-een-3β,17β-diol), androsteendion (androst-4-een-3,17-dion), prasteron (dehydroepiandrosteron, DHEA), testosteron en hun metabolieten en isomeren, zoals: 5α-androstaan-3α,17α-diol, 5α-androstaan-3α,17β-diol, 5α-androstaan-3β,17α-diol, 5α-androstaan-3β,17β-diol, androst-4-een-3α,17α-diol, androst-4-een-3α,17β-diol, androst-4-een-3β,17α-diol, androst-5-een-3α,17α-diol, androst-5- een-3α,17β-diol, androst-5-een-3β,17α-diol, 4-androsteendiol (androst-4-een-3β,17β-diol), 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion), epi-dihydrotestosteron, epitestosteron, 3α-hydroxy-5α-androstaan-17-on, 3β-hydroxy-5α-androstaan-17-on, 7α-hydroxy-DHEA, 7β -hydroxy-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrosteron, 19-noretiocholanolon. 2. Andere anabole middelen zoals: Clenbuterol, selectieve androgeen-receptormodulatoren (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol. Met betrekking tot de gehele sectie S1 geldt: * “Exogeen” betekent een stof die van nature niet door het lichaam kan worden aangemaakt. ** “Endogeen” betekent een stof die van nature door het lichaam kan worden aangemaakt. S2. Peptide hormonen, groeifactoren en verwante stoffen De volgende stoffen en hun releasing factors, zijn verboden: 1. Middelen die de erytropoëse stimuleren (zoals darbepoëtine (dEPO), erytropoëtine (EPO, epoëtine), hypoxia-inducible factor (HIF)-stabilisatoren, methoxypolyethyleenglycol–epoëtine beta (CERA), peginesatide (hematide); 2. Choriongonadotrofine (HCG) en Luteïniserend Hormoon (LH), alleen voor 5. Groeihormoon (GH, somatropine), Insuline-achtige Groeifactor 1 (IGF-1), Fibroblast Groeifactoren (FGF’s), Hepatocyte Groeifactor (HGF), Mechano Groeifactoren (MGF’s), Platelet-derived Groeifactor (PDGF), Vasculaire Endotheel Groeifactor (VEGF), en elke andere groeifactor die ingrijpt op de eiwitsynthese of -afbraak van spier, pees of ligament als ook op vascularisatie, energieverbruik, herstelcapaciteit of verandering van vezeltypering; en andere stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking. S3. Alle bèta-2 agonisten (en beide optische isomeren wanneer relevant) zijn verboden, behalve salbutamol (maximaal 1600 microgram per 24 uur), formoterol (maximaal 36 microgram per 24 uur) en salmeterol wanneer toegediend per inhalatie in overeenstemming met de therapeutische aanbevelingen van de fabrikant. De aanwezigheid van salbutamol in de urine groter dan 1000 ng/ml of formoterol groter dan 30 ng/ml wordt niet gezien als bedoeld therapeutisch gebruik van deze stof en wordt als een belastend analyseresultaat beschouwd, tenzij een sporter kan bewijzen – door middel van een gecontroleerd farmacokinetisch onderzoek – dat dit afwijkende resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische geïnhaleerde dosis tot het bovengenoemde maximum. 1. Aromatase-remmers, zoals aminoglutethimide, anastrozol, androstatrieendion (androsta-1,4,6-triene-3,17-dione), androsteentrion (4-androstene-3,6,17 trione, 6-oxo), exemestaan, formestaan, letrozol, testolacton. 2. Selectieve oestrogeen-receptormodulatoren (SERMs), zoals raloxifeen, 3. Andere anti-oestrogene stoffen, zoals clomifeen, cyclofenil, fulvestrant. 4. Middelen die de myostatine-functie(s) beïnvloeden, zoals myostatine- 5. Metabole modulatoren: Peroxisoom Proliferator Geactiveerde Receptor Delta (PPARδ)-agonisten (zoals GW 1516) en PPARδ-AMP-geactiveerde proteïnekinase (AMPK) reactieketen agonisten (zoals AICAR) Maskerende middelen zijn verboden. Daaronder vallen: Diuretica, desmopressine, middelen die het plasmavolume vergroten (zoals glycerol en de intraveneuze toediening van albumine, dextran, hydroxy-ethylzetmeel (HES) en mannitol), probenecide en andere stoffen met vergelijkbare biologische werking(en). Lokale toepassing van felypressine in tandheelkundige anesthesie is niet verboden. Tot de diuretica behoren: Acetazolamide, amiloride, bumetanide, canrenoïnezuur, chloortalidon, etacrynezuur, furosemide, indapamide, metolazon, spironolacton, thiaziden (zoals bendroflumethiazide, chloorthiazide, hydrochloorthiazide), triamtereen en andere stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking (behalve drosperinon, pamabrom en plaatselijk toegepaste dorzolamide en brinzolamide, die niet verboden zijn). Voor het gebruik binnen of buiten wedstrijdverband van een hoeveelheid van een stof waarvoor een drempelwaarde geldt (zoals formoterol, salbutamol, morfine, cathine, efedrine, methylefedrine en pseudo-efedrine) in combinatie met een diureticum of een ander maskerend middel, is een specifieke dispensatie nodig voor die stof, naast een dispensatie voor het diureticum of ander maskerend middel. 1. Bloeddoping, waaronder het gebruik van autoloog, homoloog of heteroloog bloed of rode bloedcelproducten van welke oorsprong dan ook. 2. Het gebruik van middelen die de opname, het transport of de afgifte van zuurstof verbeteren zoals perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR-13) en gemodificeerde hemoglobineproducten (bijvoorbeeld bloedvervangingsmiddelen op basis van hemoglobine en hemoglobine in microcapsules), behalve supplementaire zuurstof. M2. Chemische en fysieke manipulatie Het volgende is verboden: 1. Manipulatie of poging tot manipulatie ten einde de integriteit en validiteit van de monsters die afgenomen worden bij een dopingcontrole te veranderen. Hieronder vallen onder andere verwisseling van of manipulatie met 2. Intraveneuze infusies en/of –injecties van meer dan 50 ml binnen een periode van 6 uur zijn verboden, tenzij ze legitiem worden gegeven bij ziekenhuisopnames 3. Het achtereenvolgens afnemen, manipuleren en opnieuw toedienen van iedere hoeveelheid volbloed in de bloedsomloop. De volgende methoden die de mogelijkheid hebben om de sportieve prestatie te bevorderen, zijn verboden: 1. De overdracht van nucleïnezuren of nucleïnezuursequenties; 2. Het gebruik van normale of genetisch gemodificeerde cellen; STOFFEN EN METHODEN DIE ZIJN VERBODEN BINNEN WEDSTRIJDVERBAND In aanvulling op de categorieën S0-S5 en M1-M3 zoals hierboven gedefinieerd, zijn de volgende categorieën binnen wedstrijdverband verboden: VERBODEN STOFFEN S6. Alle stimulantia (waaronder ook hun D- en L-isomeren wanneer van toepassing) zijn verboden, behalve imidazolinederivaten voor plaatselijk gebruik, en die stimulantia die zijn opgenomen in het “WADA Monitoring Program 2012”.* Onder de stimulantia vallen: a: Niet Specifieke Stimulantia: Adrafinil, amfepramon, amfetamine, amfetaminil, amifenazol, benfluorex, benzfetamine, benzylpiperazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotetamide, dimetamfetamine (dimethylamfetamine), etilamfetamine, famprofazon, fencamine, fendimetrazine, fenetylline, fenfluramine, fenmetrazine, fenproporex, fentermine, 4-fenylpiracetam (carfedon), furfenorex, mefenorex, mefentermine, mesocarb, metamfetamine(D-), p-methylamfetamine, methyleendioxyamfetamine, methyleendioxymetamfetamine, modafinil, norfenfluramine, prenylamine, prolintan. Een stof die hierboven niet met name wordt genoemd, is een Specifieke Stof. b: Specifieke Stimulantia (voorbeelden): adrenaline (epinefrine) **, cathine***, efedrine****, etamivan, etilefrine, fenbutrazaat, fencamfamine, fenpromethamine, heptaminol, hydroxyamfetamine (parahydroxyamfetamine), isomethepteen, levmetamfetamine, meclofenoxaat, methylefedrine****, methylfenidaat, methylhexanamine (dimethylpentylamine, geranamine), nicethamide, norfenefrine, octopamine, oxilofrine, pemoline, pentetrazol, propylhexedrine, pseudo-efedrine*****, selegiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptaan en andere stoffen met een vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking. * Stoffen die zijn opgenomen in het “WADA Monitoring Program 2012” (bupropion, coffeïne, fenylefrine, fenylpropanolamine, nicotine, pipradol en synefrine (oxedrine)) worden niet als verboden beschouwd. ** Lokale toediening (bijvoorbeeld nasaal of oogheelkundig) van Adrenaline, of in combinatie met lokale anaesthetica is niet verboden. *** Cathine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 5 microgram per milliliter. **** Zowel efedrine als methylefedrine zijn verboden bij een concentratie in de urine groter dan 10 microgram per milliliter. ***** Pseudo-efedrine is verboden bij een concentratie in de urine groter dan 150 microgram per milliliter. S7. De volgende narcotica zijn verboden: Buprenorfine, dextromoramide, diamorfine (heroïne), fentanyl en zijn derivaten, hydromorfon, methadon, morfine, oxycodon, oxymorfon, pentazocine en pethidine. Natuurlijke (bv. cannabis, hasjiesj, marihuana) of synthetische ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabimimetica (zoals ‘Spice’ (wat JWH018, JWH073 bevat), HU-210) zijn verboden. S9. Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, intraveneus, intramusculair of rectaal toegediend. STOFFEN DIE ZIJN VERBODEN IN BEPAALDE SPORTEN P1. Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de onderstaande sporten. Detectie zal worden uitgevoerd door adem- en/of bloedanalyse. De voor de sport geldende grenswaarde (bloedwaarde) is 0,10 g/l. Autosport Bètablokkers (ß-receptorblokkerende stoffen) Tenzij anders is aangegeven, zijn bètablokkers alleen verboden binnen wedstrijdverband in de volgende sporten: Autosport Biljarten (alle disciplines) Bowling Bowls Bridge Darts Golf Handboogschieten Jeu de boules Kegelen Luchtvaart Powerboaten Schieten (bij schansspringen, free style (aerials & half pipe) en Tot de bètablokkers behoren onder andere: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol en timolol.

Source: http://boksen.aspxcms.eu/Portals/1/reglementen/Vertaling_WADA_dopinglijst_2012.pdf

Tetracycline pop up box.doc

Tetracycline Antibiotic Class: Tetracyclines Antimicrobial Spectrum: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes, Streptooccus agalacticae, Campylobacter jejuni, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides,Clostridium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp. Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides fragilis Mechanism

(mkgs_gwq ausschreibung 1 feb 2013 pzn-liste_schr\366dlbi130220.xlsx)

Handelsname Hersteller Wirkstoff ACEMETACIN STADA 30 mg Hartkapseln 100 StACEMETACIN STADA 60 mg Hartkapseln 100 StAMBROXOL AbZ Hustensaft 15mg/5ml Lsg.z.Einn. AMBROXOL AbZ Hustensaft 15mg/5ml Lsg.z.Einn. AMILORID comp. ratiopharm 5 mg/50 mg TablettenAmilorid+Hydrochlorot Amilorid hydrochlorid 5 mg + AMILORID comp. ratiopharm 5 mg/50 mg TablettenAmilorid+Hydrochlorot Amilorid hydro

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder