Almaradiologie.be

Campus Eeklo Radiologie: 09/376.04.70 CT-scan: 09/376.04.79 NMR: 09/376.06.88 Fax:09/376.07.42 secr.rx.eeklo@azalma.be
CoronaroCT
 duur van het onderzoek: het onderzoek zelf inclusief het aanprikken, positioneren, en scannen duurt 10 - 15 minuten. Nadien dienen er door de radioloog nog uitgebreide sofwarematige bewerkingen en reconstructies van de beelden te Bepaling
worden uitgevoerd om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Indicaties en toepassingen
CTonderzoek van de kransslagaders van het hart, de coronairen  coronaroCT kan enkel worden uitgevoerd op volume-CTscanners (64 slice), doch verder is het toestel hetzelfde als voor andere CT-onderzoeken. Gezien het hart een  coronaroCT wordt veelal gebruikt bij snel bewegend orgaan is moet de techniek toch worden aangepast. De röntgenbuis o vermoeden van abnormale kransslagaders draait op volle snelheid en er worden enkel metingen gedaan in een bepaalde fase o mensen met een laag tot gematigd risico voor kransslagaderlijden maar van de hartcyclus. Daarom wordt een hartmonitoring aangelegd zodat de scanner met pijn op de borst die niet gebonden is aan inspanning kan worden gesynchroniseerd met de hartcyclus. Het hartritme dient zo traag o onduidelijke of twijfelachtige fietsproef  in bovenvermelde omstandigheden kan coronaroCT een vernauwing van de kransslagaders uitsluiten of eventueel zelfs een andere oorzaak van pijn op de borst Voorbereiding
 bij patiënten die reeds een overbrugging van de coronairen ondergingen of bij wie een stent geplaatst werd kan de cardioloog via dit eenvoudig onderzoek te weten komen of de stent en overbruggingen nog doorgankelijk zijn  4 uur nuchter: het onderzoek wordt steeds met een contrastvloeistof inspuiting in  personen met duidelijke klachten van kransslagaderlijden zullen direct verwezen worden voor een klassieke coronarografie waarbij een dilatatie of stent kan worden  gekende allergieën moeten steeds worden gemeld geplaatst. CoronaroCT is eerder een screeningsonderzoek  metalen voorwerpen worden verwijderd: ketting, piercings .  onderzoek gebeurt in zo rustig mogelijke omstandigheden, trage polsslag en rustige  cafeïne bevattende dranken zoals koffie, thee of energiedranken dienen vermeden  verwijderen van de injectiekatheter uit de arm, afdrukken van de prikplaats  Viagra of gelijkaardige medicatie dienst minstens 2 dagen voor het onderzoek te  na het toedienen van contraststof is het altijd mogelijk dat er laattijdige reacties optreden (roodheid, jeuk, papels, niezen, kortademigheid). Gelieve dan terug contact op te nemen met onze afdeling of met de huisarts. Na onderzoek kan het Verloop van het onderzoek
aangewezen zijn om een medicamenteuze behandeling te starten  er is verder geen specifieke nazorg en na het onderzoek kan je gewoon je  er wordt een katheter in een armvene geplaatst voor de contrastinjectie  hoewel het onderzoek voor de patiënt weinig tijd vergt, is er voor de radioloog  er wordt een monitoring aangelegd zodat het hartritme en EKG kunnen worden nadien nog heel wat werk. De beelden worden geanalyseerd en er worden 3D en angiografische beelden gereconstrueerd. Bij een ernstige afwijking wordt de  de patiënt wordt in ruglig op de scantafel geplaatst, armen boven het hoofd verwijzende arts evenwel onmiddellijk verwittigd zodat zeer snel gepaste therapie  vooraf wordt even getest of u de adem 15 seconden kan ophouden  personen met een te snel hartritme krijgen zo nodig een β-blokker toegediend  met een pomp wordt de contrastvloeistof in de armvenen ingespoten. Vooraf wordt  de instroming van de contrastvloeistof wordt gevolg onder CT-scopie. Van zodra de radioloog ziet dat de kransslagaders goed aankleuren, start hij het onderzoek. De patiënt wordt op dat ogenblik gevraagd de adem 15 seconden goed op te houden.
Campus Sijsele
Radiologie: 050/72.83.50 CT-scan: 050/72.83.53 Fax: 050/72.80.09 secr.rx.sijsele@azalma.be

Source: http://www.almaradiologie.be/Onderzoeken/Patientenbrochures/coronaroCT.pdf

Microsoft word - 341 04 07.doc

Client Information DIRECTIONS FOR TREATING A SUSPECTED CHLAMYDIA INFECTION We recently treated your sex partner for chlamydia. It is a curable bacterial infection you can get from having sex with a person who has it. You are probably infected, too. Many people who have chlamydia do not know they have it. They often have no symptoms and feel fine. Others may feel pain. It can be in their p

treathairloss.com.au

Gone today, hair tomorrow the clone wars that are coming to a head Stephen Cauchi / Courtesy of The Age YEAH, yeah, it's cloned hair. Melbourne scientists are trying to cure baldness once and for all by using stem cells to grow a potentially endless supply of new hair. If successful, cloning would overcome the shortcomings in existing hair-loss treatments. Hair transplant surgery, f

Copyright © 2010-2014 Medical Pdf Finder